Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "in days"

Tłumaczenie

"in days" tłumaczenie polskie

Czy chodziło Ci o to induce, Indus?
Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"in days" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in days" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I once had a professor in my student days who said: 'when in doubt, leave it out'.

Miałam na studiach profesora, który powtarzał: "Jeśli masz wątpliwości, pomiń”.

In a few days' time, the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly will meet in Tenerife.

Za kilka dni odbędzie się na Teneryfie wspólne zgromadzenie parlamentarne AKP-UE.

In recent days, the vicious circle of violence in the Middle East has continued.

W ostatnich dniach toczy się dalej błędne koło przemocy na Bliskim Wschodzie.

What has happened in the last few days does not relate to procedure but to content.

To, co wydarzyło się w ostatnich dniach nie ma związku z procedurą, lecz treścią.

continued for longer than 21 days in some specific circumstances (such as abscesses)

w szczególnych przypadkach (np. ropnie) leczenie można kontynuować powyżej 21 dni

And you see where it ended in these various spring days, June, May, then October.

Widać, dokąd sięgał lodowiec wiosną: w czerwcu i maju, potem w październiku.

The latter has called for mass demonstrations in Kenya in three days' time.

Pan Odinga wezwał do zorganizowania za trzy dni w Kenii masowych demonstracji.

And it came to pass, that he abode many days in Joppa with one Simon a tanner.

I stało się, że przez wiele dni został Piotr w Joppie u niejakiego Szymona, garbarza.

In most patients, dose escalation to 30 mg can be accomplished in 3-7 days.

U większości pacjentów w ciągu 3- 7 dni można osiągnąć dawkę do 30 mg/ dobę.

I am saying this as personally as possible, as I was in Poznań three days ago.

Mówię to możliwie jak najbardziej osobiście, ponieważ byłem trzy dni temu w Poznaniu.

Metaflumizone was still measurable in the hair 56 days following treatment.

Po 56 dniach od podania, wciąż stwierdza się obecność metaflumizonu w sierści.

Each cycle will be 8 injections (16 days), given in area 1 through to area 8 in turn.

Każdy cykl obejmuje 8 wstrzyknięć (16 dni), podawanych kolejno w okolice od 1 do 8.

The median number of exposure days in the clinical studies was 114 (range:

Mediana liczby dni ekspozycji w badaniach klinicznych wynosiła 114 (zakres:

As far as I can see, there are seven months in 2011 which have 31 days in them.

O ile się orientuję w 2011 roku przypada siedem miesięcy liczących 31 dni.

Mediation service is only available for orders placed in the last 90 days.

Usługa mediacji jest dostępna tylko dla zamówień złożonych w ciągu ostatnich 90 dni.

We will see some demonstrations in the coming days, particularly in Serbia.

W najbliższych dniach będą miały miejsce demonstracje, zwłaszcza w Serbii.

The European middleweight championship...... is being held in Budapest in two days.

Europejskie Mistrzostwa Wagi Średniej odbywają się w Budapeszcie za 2 dni.

I look forward to this process reaching its fulfilment in the coming days.

Z niecierpliwością czekam na zakończenie tego procesu w najbliższych dniach.

There has certainly been no argument about that in this room in the past four days.

Z pewnością nie spieraliśmy się o to w tej sali przez ostatnie cztery dni.

This authorization will automatically expire from your statement in a few days.

Żądanie autoryzacji automatycznie traci ważność i jest usuwane z konta po kilku dniach.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

imputation · imputed · IMR · imzad · in · in-amp · in-between · in-born · in-company · in-crowd · in-days · in-depth · in-house · in-law · in-laws · in-patient · in-sessional · in-tray · in-your-face · inability · inaccessible

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.