Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "in days"

Tłumaczenie

"in days" tłumaczenie polskie

Czy chodziło Ci o to induce, Indus?
 

Podobne tłumaczenia

"in days" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in days" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I once had a professor in my student days who said: 'when in doubt, leave it out'.

Miałam na studiach profesora, który powtarzał: "Jeśli masz wątpliwości, pomiń”.

In a few days' time, the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly will meet in Tenerife.

Za kilka dni odbędzie się na Teneryfie wspólne zgromadzenie parlamentarne AKP-UE.

What has happened in the last few days does not relate to procedure but to content.

To, co wydarzyło się w ostatnich dniach nie ma związku z procedurą, lecz treścią.

continued for longer than 21 days in some specific circumstances (such as abscesses)

w szczególnych przypadkach (np. ropnie) leczenie można kontynuować powyżej 21 dni

And you see where it ended in these various spring days, June, May, then October.

Widać, dokąd sięgał lodowiec wiosną: w czerwcu i maju, potem w październiku.

The latter has called for mass demonstrations in Kenya in three days' time.

Pan Odinga wezwał do zorganizowania za trzy dni w Kenii masowych demonstracji.

And it came to pass, that he abode many days in Joppa with one Simon a tanner.

I stało się, że przez wiele dni został Piotr w Joppie u niejakiego Szymona, garbarza.

In most patients, dose escalation to 30 mg can be accomplished in 3-7 days.

U większości pacjentów w ciągu 3- 7 dni można osiągnąć dawkę do 30 mg/ dobę.

I am saying this as personally as possible, as I was in Poznań three days ago.

Mówię to możliwie jak najbardziej osobiście, ponieważ byłem trzy dni temu w Poznaniu.

Metaflumizone was still measurable in the hair 56 days following treatment.

Po 56 dniach od podania, wciąż stwierdza się obecność metaflumizonu w sierści.

Each cycle will be 8 injections (16 days), given in area 1 through to area 8 in turn.

Każdy cykl obejmuje 8 wstrzyknięć (16 dni), podawanych kolejno w okolice od 1 do 8.

The median number of exposure days in the clinical studies was 114 (range:

Mediana liczby dni ekspozycji w badaniach klinicznych wynosiła 114 (zakres:

As far as I can see, there are seven months in 2011 which have 31 days in them.

O ile się orientuję w 2011 roku przypada siedem miesięcy liczących 31 dni.

The European middleweight championship...... is being held in Budapest in two days.

Europejskie Mistrzostwa Wagi Średniej odbywają się w Budapeszcie za 2 dni.

I look forward to this process reaching its fulfilment in the coming days.

Z niecierpliwością czekam na zakończenie tego procesu w najbliższych dniach.

There has certainly been no argument about that in this room in the past four days.

Z pewnością nie spieraliśmy się o to w tej sali przez ostatnie cztery dni.

This authorization will automatically expire from your statement in a few days.

Żądanie autoryzacji automatycznie traci ważność i jest usuwane z konta po kilku dniach.

But let us be honest, she had to spend nine long days in a detention cell.

Ale bądźmy szczerzy, ona musiała spędzić dziewięć długich dni w areszcie.

In newborns 0 – 14 days of age the dose should not exceed 50 mg/ kg/ 24 h.

U noworodków w wieku od 0 do 14 dni dawka nie powinna przekraczać 50 mg/ kg mc. / 24 h.

In some cases fever may occur for 1 day, and up to 3 days in exceptional circumstances.

W niektórych przypadkach może wystąpić gorączka trwająca 1 dzień, wyjątkowo 3 dni.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

imputation · imputed · IMR · imzad · in · in-amp · in-between · in-born · in-company · in-crowd · in-days · in-depth · in-ear · in-house · in-law · in-laws · in-patient · in-sessional · in-tray · in-your-face · inability

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.