"in days" po polsku

EN

"in days" - polskie tłumaczenie

in days
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "in days"

in przyimek
in-
Polish
days rzeczownik
Polish
day rzeczownik

Przykłady użycia - "in days" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI once had a professor in my student days who said: 'when in doubt, leave it out'.
Miałam na studiach profesora, który powtarzał: "Jeśli masz wątpliwości, pomiń”.
EnglishThese days, workers are at the mercy of frequent and risky employment transitions.
W dzisiejszych czasach pracownicy są zdani na częste i ryzykowne zmiany zawodowe.
EnglishThese side effects usually disappear within one to two days without treatment.
Te działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.
EnglishFollowing 5 days storage at below 25oC the pre-filled syringes must be discarded.
przechowywania w temperaturze poniżej 25°C ampułko- strzykawki należy wyrzucić. żn
EnglishInvitation to the Mülheim Theatre Days 2009 for his play Hier und Jetzt (i.e.
Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2009 ze sztuką Hier und Jetzt (Tu i teraz)
EnglishHis flesh shall be fresher than a child's; He returneth to the days of his youth.
I odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, a nawróci się do dni młodości swojej.
EnglishIn a few days' time, the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly will meet in Tenerife.
Za kilka dni odbędzie się na Teneryfie wspólne zgromadzenie parlamentarne AKP-UE.
EnglishWhat has happened in the last few days does not relate to procedure but to content.
To, co wydarzyło się w ostatnich dniach nie ma związku z procedurą, lecz treścią.
EnglishMr Rehn, you have made some very encouraging statements over the last few days.
Panie komisarzu Rehn! W ostatnich dniach złożył pan pewne ośmielające oświadczenia.
EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Takie sytuacje zawsze mają miejsce na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej.
EnglishThe patient should take half a 10 mg film-coated tablet (5 mg) per day for 7 days.
Pacjent powinien zażywać pół tabletki powlekanej 10 mg (5 mg) na dobę przez 7 dni.
EnglishThe patient should take one 10 mg film-coated tablet (10 mg) per day for 7 days.
Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 10 mg (10 mg) na dobę przez 7 dni.
EnglishAfter first use, the cartridge may be stored for up to 28 days at 2°C - 8°C.
Otwarty lek może być przechowywany maksymalnie 28 dni w temperaturze 2ºC do 8°C.
EnglishIn the broiler chicks, the immunity lasts until at least 14 days after hatching.
U piskląt brojlerów odporność utrzymuje się przynajmniej 14 dni po wykluciu.
EnglishAll his days they departed not from following Jehovah, the God of their fathers.
Po wszystkie dni jego nie odstąpili od naśladowania Pana, Boga ojców swoich.