angielsko-polskie tłumaczenie słowa "in advance"

EN in advance angielskie tłumaczenie

in advance {przysł.}
in advance {st. wyż.}

EN in advance
volume_up
{przysłówek}

in advance (też: overhand)
volume_up
z góry {przysł.}
This afternoon which is so certain... and which has every hour filled in advance.
Popołudnia, które jest takie zwyczajne...... i z góry zaplanowane.
I will finish my speech by thanking you in advance for your vote.
Na koniec wystąpienia chcę państwu z góry podziękować za głosowanie.
This is a system of punishment in advance, when a system of incentives would be more useful.
To system służący karaniu z góry, podczas gdy użyteczniejszy były system zachęt.
in advance
More companies could be handed over by retiring owners, if they prepared the transfer of ownership properly in advance.
Więcej spółek mogłoby być przekazywanych przez odchodzących na emeryturę właścicieli, gdyby przygotowali oni odpowiednio wcześniej przeniesienie własności.

Synonimy (angielski) dla "in advance":

in advance

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "in advance"

in przyimek
in-
Polish
advance rzeczownik
to advance czasownik

Przykłady użycia - "in advance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto plan in advance
Englishto book in advance
Englishto book in advance
Englishthank you in advance
Englishthank you in advance
EnglishAs in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.
Jak za czasów radzieckich, władza polityczna wydała orzeczenie z wyprzedzeniem.
EnglishThis advance is a first step towards denying the speculators what they crave.
Takie posunięcie to pierwszy krok do odebrania spekulantom tego, czego pożądają.
EnglishThe final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.
Ostateczna cena, jaką konsument ma zapłacić, musi być zawczasu wyraźnie uwidoczniona.
EnglishYesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.
EnglishThis means EUR 10 billion from now until 2013 - in advance, as a matter of fact.
Oznacza to 10 miliardów euro od chwili obecnej do 2013 roku - w rzeczywistości z góry.
EnglishIt is now possible for citizens to purchase euro coins in advance of the changeover.
Od tej pory obywatele mogą nabyć monety euro przed oficjalną zmianą waluty.
EnglishWhen will European forces advance into Chad, as promised for last summer?
Kiedy europejskie siły pokojowe wejdą do Czadu, jak to obiecano zeszłego lata?
EnglishThis is what I would like to see, rather than the method of 'shut your eyes and advance'.
Właśnie tego chciałbym doczekać, zamiast metody "zamknąć oczy i naprzód marsz”.
EnglishSurely, even an advance photocopy of the Europass would serve the same purpose.
Z pewnością dostarczenie z wyprzedzeniem fotokopii Europass służyłoby temu samemu celowi.
EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Przechodzący na emeryturę przedsiębiorcy powinni z wyprzedzeniem zaplanować sprzedaż firmy.
EnglishEverything the Commission can do in order to help to advance will be done.
Komisja uczyni wszystko, co w jej mocy, aby przyczynić się do postępu prac.
EnglishSecondly, we finance specific actions to advance male-female equality.
Po drugie, finansujemy określone działania promujące równość kobiet i mężczyzn.
EnglishThis is a system of punishment in advance, when a system of incentives would be more useful.
To system służący karaniu z góry, podczas gdy użyteczniejszy były system zachęt.
EnglishThe white lines are what's called an advance fuel cycle, where you reprocess.
Białe linie, to to, co jest nazwane zaawansowanym cyklem paliwowym, gdzie przetwarza się.