angielsko-polskie tłumaczenie słowa "in"

EN in angielskie tłumaczenie

in {przyim.}
in-
PL

EN in
play_circle_outline
{przyimek}

in (też: at, inside, into, on)
play_circle_outline
w {przyim.}
in
play_circle_outline
z zakresu
The problems with the Schengen Information System II must also be resolved beforehand.
Należy również rozwiązać problemy z zakresu systemu informacyjnego Schengen II.
Statistical bodies in Poland that conduct INTRASTAT statistical research:
Organy prowadzące badania statystyczne z zakresu INTRASTAT:
I have also paid close attention to your proposals on market measures.
Uważnie przyjrzałem się również Państwa propozycjom z zakresu działań rynkowych.
in
increase in blood alkaline phosphatase (a certain substance in the blood)
zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi)
Investigations Blood lactate dehydrogenase increased Blood creatinine increased
mleczanowej we krwi, zwiększone stężenie kreatyniny we krwi
Rare: blood bilirubin increased, blood glucose increased
Zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, Zwiekszenie stężenia glukozy we krwi
in (też: within)
Within 24 hours, they had his name, and within 48 hours, he was arrested.
W ciągu 24 godzin ustalili, jak się nazywa. ~~~ W ciągu 48 godzin został aresztowany.
In less than 50 years we've altered it more thoroughly than in the entire history of mankind.
W ciągu 50 lat zmieniliśmy ją bardziej, niż w ciągu całej wcześniejszej historii.
If you take the last 10 years and bring forward, you've transferred to OPEC a trillion dollars.
W ciągu ostatnich 10 lat W ciągu ostatnich 10 lat przekazaliśmy do OPEC 1 bln dolarów.

Synonimy (angielski) dla "in":

in

Przykłady użycia - "in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.
Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.
EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
EnglishThat is why the European Commission should publish evaluations on this question.
Dlatego Komisja Europejska powinna opublikować oceny dotyczące tego zagadnienia.
EnglishLatvija SIA Oriola-Rī ga Dzelzavas iela 120 M LV-1021 Rī ga Tel.: +371 7 802 450
Latvija SIA Oriola- Rīga Dzelzavas iela 120 M LV- 1021 Rīga Tel.: +371 7 802 450
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishUncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.
U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.
Englishto abandon all hope
Englishto abandon all hope
Englishto abdicate the throne
Englishaccountable for sth
Englishaccountable to sb.
Englishon the other side of
Englishat the very thought of sth
Englishhigh calibre person
Englishit goes without saying
Englishlost property office
Englishto nearing completion