angielsko-polskie tłumaczenie słowa "identity"

EN identity angielskie tłumaczenie

identity {rzecz.}

EN identity
play_circle_outline
{rzeczownik}

It is better if Europe gains a clearer identity by 'listening to the voters'.
Lepiej będzie, jeśli Europa ukształtuje swoją tożsamość poprzez "słuchanie wyborców”.
They need international support to preserve their culture and identity.
Potrzebują międzynarodowego wsparcia, aby zachować swoją kulturę i tożsamość.
Hungarians are focusing on national identity, their own state and common sense.
Węgrzy postawili na tożsamość narodową, własne państwo i zdrowy rozsądek.
identity (też: identical nature)
What is this identity?

Przykłady użycia - "identity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishpersonal identity number
Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
EnglishOn the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.
Po drugiej stronie jest jakaś organizacja terrorystyczna, właściwie nie wiadomo kto.
EnglishWhen those extra three billion people's identity is mobile, it isn't fixed?
Kiedy te trzy miliardy ludzi stają się numerami telefonicznymi, czyż to nie jest to?
EnglishThe statue is the reference, and it connects the identity of Leonardo to those three faces.
Posąg jest naszym punktem odniesienia: łączy Leonarda z tamtymi trzema twarzami.
EnglishWhat form of enlargement does it envisage: a strategic or more identity-based approach?
Jaką formę poszerzenia się promuje – strategiczną czy bardziej autonomiczną?
EnglishWe gave the world the chemical identity of this molecule, typically a secret in our discipline.
Daliśmy światu nazwę chemiczną tej molekuły, zwykle utajnioną w naszej dziedzinie.
English. ~~~ Well I believe that our identity is at risk.
22 razy większe jeśli oskarżony jest czarnoskóry, a ofiara biała.
EnglishShe went to school and she found her voice, and she found her identity, and she found her heart.
Jaclyn poszła do szkoły i odnalazła swój głos, swoją osobowość, swoje serce.
Englishand have an identity of both the big scale ~~~ and the small scale.
Moim bohaterem w tej kwestii w świecie natury są te tropikalne żaby.
EnglishApart from one lactam metabolite, the identity of other metabolites is not known in dogs.
Oprócz metabolitu laktamu, u psów nie są znane inne metabolity.
EnglishApart from one lactam metabolite, the identity of other metabolites is not known in cats or dogs.
Oprócz metabolitu laktamu, inne metabolity u kotów i psów nie są znane.
EnglishA recent requirement now means that a note about religious identity also has to be included in passports.
Od niedawna zapis dotyczący wyznania jest obowiązkowo zamieszczany także w paszporcie.
EnglishLinguistic variety is looked upon as a major element of European identity.
Do tych liczb należy dodać, że skomasowane w nich są dane na temat znajomości języków ojczystego i obcych.
EnglishSo it's a symbol of his identity, and it's a symbol of his income.
Więc, jest to symbol jego toższamości i symbol jego dochodów.
EnglishIn Portugal, an identity card, passport or citizen's card number will need to be included.
W Portugalii do złożenia podpisu potrzebny będzie numer dowodu osobistego, paszportu lub karty obywatela.
EnglishThe Han identity has been the cement which has held this country together.
Świadomość przynależności do rodu Han spaja kraj.
EnglishIt is, indeed, this policy which contributes most to strengthening the identity of regions and local society.
To właśnie ta polityka najbardziej wzmacnia podmiotowość regionów i środowisk lokalnych.
EnglishThey had no logo and no identity, but they had these very iconic posters painted by Paul Davis.
Nie mieli logo ani identyfikacji graficznej, ale mieli te kultowe wprost plakaty autorstwa Paula Davisa.
EnglishLet me tell you, it is not only those with a disabled persons' identity card who are incapacitated.
Powiem państwu, że trudno jest nie tylko tym, którzy posiadają identyfikator osoby niepełnosprawnej.
EnglishTo this day, none of the employees have a personal identity number, the so-called Folkbokföring number.
Do dziś żaden z pracowników nie ma osobistego numeru identyfikacyjnego, tzw. numeru Folkbokföring.