Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "ID"

 

"ID" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 757

ID {rzeczownik}

ID {rzecz.} [pot.] (też: national identity card, ID card, identity card)

All participants must have a valid passport or ID card to gain access to the building.

Aby zostać wpuszczonym na teren budynku, każdy uczestnik musi mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.

You will therefore need to present a valid passport or ID card when travelling to the five non-Schengen countries and when entering or leaving the EU at the external borders.

Oznacza to, że wybierając się w podróż do tych pięciu krajów, należy zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty, podobnie jak przy przekraczaniu zewnętrznej granicy UE.

So for example, you come to the polling station, and a poll station worker asks for your ID before giving you a ballot form and asking you to go into a voting booth to fill out your vote.

Na przykład, przychodzisz do punktu wyborczego i jesteś proszony o dowód osobisty zanim zostanie wręczona Ci karta wyborcza i proszą Cię o udanie się do budki wyborczej celem oddania głosu.

ID (identification, identity) {rzecz.} [skr.] (też: identity card)

You must still show a valid ID card or passport when travelling to or from Bulgaria, Cyprus, Ireland, Romania and the United Kingdom.

Przekraczając granicę Bułgarii, Cypru, Irlandii, Rumunii lub Wielkiej Brytanii, nadal musisz pokazać ważny dowód tożsamości lub paszport.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "ID":

 

Podobne tłumaczenia

"ID" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ID" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Malta Nycomed Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Id-Danimarka Tel: + 45 46 77 11 11

Malta Nycomed Langebjerg 1 DK- 4000 Roskilde Id- Danimarka Tel: + 45 46 77 11 11

Yeah. ~~~ Is a virtual world likely to be a utopia, would be one way I'd say it.

Czy świat wirtualny świat to prawdopodobnie Utopia - to jeden aspekt do omówienia.

Secondly, I'd like you to create principles that will transcend my own presidency.

Po drugie, chcę, żebyś ustanowił zasady, które przekraczałyby mój urząd prezydenta.

So I'd like to leave you with one final thought and a challenge, if you will.

Na koniec przekażę wam jedną refleksję. i wyzwanie, jeśli zechcecie je podjąć.

So, if some of you are still feeling a bit too certain, I'd like to do this one.

Więc, jeżeli ktoś z was ciągle czuje się bardzo pewny, Chciałbym zrobić coś takiego.

Now, when Mr. McElroy joins us, I'd be pleased if you kept your opinions to yourself.

Gdy McElroy do nas dołączy byłbym wdzięczny gdybyś zachował swoje opinie dla siebie.

Well, by design, if I wanted to have a heart attack I'd been in the right places.

Cóż, jeżeli naumyślnie starałem się o atak serca przebywałem we właściwych miejscach.

An essay I'd written about my father, the year before he died, was in Tim's new book.

Felieton, który napisałam o ojcu rok przed jego śmiercią, był w książce Tima.

”If the Berlin Wall hadn’t gone down, I’d still be heating my place with coal.”

„Gdyby mur nie upadł, musiałabym po dziś dzień ogrzewać mieszkanie węglem.”

I'd love to talk about it, it'd be fun, but I want to talk about what I'm doing now.

Bardzo chciałbym o tym pogadać, byłoby świetnie, ale chcę mówić o tym co robię teraz.

Be aware that the only valid ID is the one obtained from national authorities.

Uwaga: jedynym ważnym dokumentem tożsamości jest dokument wydany przez organy krajowe.

And actually I could never raise awareness by myself, no matter what I'd achieved.

Przecież dzięki mnie ta świadomość nie wzrośnie, nieważne co bym osiągnął.

But the shooting day would end, and I'd return to my gnarly, awkward self.

Ale kończył się dzień zdjęciowy i musiałam wrócić do swego niezdarnego 'ja'.

And I realized that, in order to know where I was going, I had to know where I'd been.

Zrozumiałam, że chcąc wiedzieć dokąd zmierzam, muszę wiedzieć skąd przychodzę.

Sometimes I'd think I should take her home with me, bathe her, comfort her, dress her.

Czasem myślałem, że może trzeba zabrać ją do domu, wykąpać, pocieszyć, ubrać.

I'm sure he thought I'd take a book or a shirt, but I found an inflatable sheep.

Pewnie chodziło mu o książkę czy koszulkę, ale ja znalazłem dmuchaną owcę.

The first idea I'd like to suggest is that we all love music a great deal.

Pierwszą ideą, jaką chciałbym zasugerować jest to, że wszyscy bardzo kochamy muzykę.

I'd like to give you something as a sign of good faith while I get my ducks in a row.

Chciałbym dać wam jakiś znak, że nie kłamię do czasu ostatecznych decyzji.

And I'd commit to doing it later, and not surprisingly, later never came.

Odkładałem to na później, a później, jak się domyślacie, nigdy nie nadeszło.

But I thought I'd take this opportunity -- there's a few people from Pakistan in here.

Pomyślałem, że skorzystam z tej okazji - jest tu trochę osób z Pakistanu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

iconoclastic · iconography · iconostasis · icons · icosahedron · ICT · icteric · ictus · ICU · icy · id · Idaho · IDE · IDEA · ideal · idealism · idealist · idealistic · idealization · ideally · ideas

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.