"ID" po polsku

EN

"ID" - polskie tłumaczenie

volume_up
ID {rzecz.}
volume_up
ID {rzecz.} [skrót]
PL

"idy" - angielskie tłumaczenie

volume_up
idy {niemęskoos.}
EN

EN ID
volume_up
{rzeczownik}

1. potoczny

ID (też: ID card, identity card, national identity card)
All participants must have a valid passport or ID card to gain access to the building.
Aby zostać wpuszczonym na teren budynku, każdy uczestnik musi mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.
You will therefore need to present a valid passport or ID card when travelling to the five non-Schengen countries and when entering or leaving the EU at the external borders.
Oznacza to, że wybierając się w podróż do tych pięciu krajów, należy zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty, podobnie jak przy przekraczaniu zewnętrznej granicy UE.
So for example, you come to the polling station, and a poll station worker asks for your ID before giving you a ballot form and asking you to go into a voting booth to fill out your vote.
Na przykład, przychodzisz do punktu wyborczego i jesteś proszony o dowód osobisty zanim zostanie wręczona Ci karta wyborcza i proszą Cię o udanie się do budki wyborczej celem oddania głosu.

Synonimy (angielski) dla "ID":

ID

Przykłady użycia - "ID" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishfont ID conflict
EnglishI'd better hurry
EnglishI'd better hurry
EnglishMalta Nycomed Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Id-Danimarka Tel: + 45 46 77 11 11
Malta Nycomed Langebjerg 1 DK- 4000 Roskilde Id- Danimarka Tel: + 45 46 77 11 11
EnglishWell, by design, if I wanted to have a heart attack I'd been in the right places.
Cóż, jeżeli naumyślnie starałem się o atak serca przebywałem we właściwych miejscach.
English”If the Berlin Wall hadn’t gone down, I’d still be heating my place with coal.”
„Gdyby mur nie upadł, musiałabym po dziś dzień ogrzewać mieszkanie węglem.”
EnglishBe aware that the only valid ID is the one obtained from national authorities.
Uwaga: jedynym ważnym dokumentem tożsamości jest dokument wydany przez organy krajowe.
EnglishAnd I realized that, in order to know where I was going, I had to know where I'd been.
Zrozumiałam, że chcąc wiedzieć dokąd zmierzam, muszę wiedzieć skąd przychodzę.
EnglishAnd actually I could never raise awareness by myself, no matter what I'd achieved.
Przecież dzięki mnie ta świadomość nie wzrośnie, nieważne co bym osiągnął.
EnglishAfter I left my convent, I'd finished with religion, frankly. ~~~ I thought that was it.
Opuszczając zakon, szczerze mówiąc, skończyłam z religią. Myślałam, że to koniec.
EnglishSometimes I'd think I should take her home with me, bathe her, comfort her, dress her.
Czasem myślałem, że może trzeba zabrać ją do domu, wykąpać, pocieszyć, ubrać.
EnglishI'd love to talk about it, it'd be fun, but I want to talk about what I'm doing now.
Bardzo chciałbym o tym pogadać, byłoby świetnie, ale chcę mówić o tym co robię teraz.
EnglishAnd then I decided I'd dedicate my life to saving one million people every year.
Wtedy zdecydowałem się poświęcić życie ratowaniu miliona ludzi rocznie.
EnglishI'd like to conclude with a project I've been working on for two months.
Chciałbym zakończyć mój wykład projektem, nad którym pracuję od dwóch miesięcy.
EnglishMcElroy joins us, I'd be pleased if you kept your opinions to yourself.
Gdy McElroy do nas dołączy byłbym wdzięczny gdybyś zachował swoje opinie dla siebie.
EnglishBut the shooting day would end, and I'd return to my gnarly, awkward self.
Ale kończył się dzień zdjęciowy i musiałam wrócić do swego niezdarnego 'ja'.
EnglishThe first idea I'd like to suggest is that we all love music a great deal.
Pierwszą ideą, jaką chciałbym zasugerować jest to, że wszyscy bardzo kochamy muzykę.
EnglishWell first, I'd like to talk about the oldest nutritional method on Earth, breastfeeding.
Zacznijmy od najstarszej metody żywienia znanej na Ziemi -- karmienia piersią.
EnglishAnd I'd commit to doing it later, and not surprisingly, later never came.
Odkładałem to na później, a później, jak się domyślacie, nigdy nie nadeszło.
EnglishWhat I'd like to talk about today is understanding these exponential technologies.
Chciałbym dziś powiedzieć o zrozumieniu tych technologii wykładniczych.