Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "ID"

 

"ID" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 719

ID {rzeczownik}

ID {rzecz.} [pot.] (też: national identity card, ID card, identity card)

All participants must have a valid passport or ID card to gain access to the building.

Aby zostać wpuszczonym na teren budynku, każdy uczestnik musi mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.

You will therefore need to present a valid passport or ID card when travelling to the five non-Schengen countries and when entering or leaving the EU at the external borders.

Oznacza to, że wybierając się w podróż do tych pięciu krajów, należy zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty, podobnie jak przy przekraczaniu zewnętrznej granicy UE.

So for example, you come to the polling station, and a poll station worker asks for your ID before giving you a ballot form and asking you to go into a voting booth to fill out your vote.

Na przykład, przychodzisz do punktu wyborczego i jesteś proszony o dowód osobisty zanim zostanie wręczona Ci karta wyborcza i proszą Cię o udanie się do budki wyborczej celem oddania głosu.

ID (identification, identity) {rzecz.} [skr.] (też: identity card)

You must still show a valid ID card or passport when travelling to or from Bulgaria, Cyprus, Ireland, Romania and the United Kingdom.

Przekraczając granicę Bułgarii, Cypru, Irlandii, Rumunii lub Wielkiej Brytanii, nadal musisz pokazać ważny dowód tożsamości lub paszport.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "ID":

 

Podobne tłumaczenia

"ID" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ID" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Malta Nycomed Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Id-Danimarka Tel: + 45 46 77 11 11

Malta Nycomed Langebjerg 1 DK- 4000 Roskilde Id- Danimarka Tel: + 45 46 77 11 11

Now, when Mr. McElroy joins us, I'd be pleased if you kept your opinions to yourself.

Gdy McElroy do nas dołączy byłbym wdzięczny gdybyś zachował swoje opinie dla siebie.

Well, by design, if I wanted to have a heart attack I'd been in the right places.

Cóż, jeżeli naumyślnie starałem się o atak serca przebywałem we właściwych miejscach.

”If the Berlin Wall hadn’t gone down, I’d still be heating my place with coal.”

„Gdyby mur nie upadł, musiałabym po dziś dzień ogrzewać mieszkanie węglem.”

I'd love to talk about it, it'd be fun, but I want to talk about what I'm doing now.

Bardzo chciałbym o tym pogadać, byłoby świetnie, ale chcę mówić o tym co robię teraz.

Be aware that the only valid ID is the one obtained from national authorities.

Uwaga: jedynym ważnym dokumentem tożsamości jest dokument wydany przez organy krajowe.

And actually I could never raise awareness by myself, no matter what I'd achieved.

Przecież dzięki mnie ta świadomość nie wzrośnie, nieważne co bym osiągnął.

But the shooting day would end, and I'd return to my gnarly, awkward self.

Ale kończył się dzień zdjęciowy i musiałam wrócić do swego niezdarnego 'ja'.

And I realized that, in order to know where I was going, I had to know where I'd been.

Zrozumiałam, że chcąc wiedzieć dokąd zmierzam, muszę wiedzieć skąd przychodzę.

Sometimes I'd think I should take her home with me, bathe her, comfort her, dress her.

Czasem myślałem, że może trzeba zabrać ją do domu, wykąpać, pocieszyć, ubrać.

The first idea I'd like to suggest is that we all love music a great deal.

Pierwszą ideą, jaką chciałbym zasugerować jest to, że wszyscy bardzo kochamy muzykę.

And I'd commit to doing it later, and not surprisingly, later never came.

Odkładałem to na później, a później, jak się domyślacie, nigdy nie nadeszło.

But I thought I'd take this opportunity -- there's a few people from Pakistan in here.

Pomyślałem, że skorzystam z tej okazji - jest tu trochę osób z Pakistanu.

I'd want him to be unselfish, and look for the pass first and not shoot all the time.

Chciałbym, żeby nie był samolubny i szukał okazji do podania, a nie strzelał cały czas.

Lundbeck A/ S Ottiliavej 9 DK-2500 Valby Id-Danimarka Tel: + 45 36301311

Lundbeck A/ S Ottiliavej 9 DK- 2500 Valby Id- Danimarka Tel: + 45 36301311

After I left my convent, I'd finished with religion, frankly. ~~~ I thought that was it.

Opuszczając zakon, szczerze mówiąc, skończyłam z religią. Myślałam, że to koniec.

I'd like to conclude with a project I've been working on for two months.

Chciałbym zakończyć mój wykład projektem, nad którym pracuję od dwóch miesięcy.

And I'd like to tell you the story in three acts, and if I have time still, an epilogue.

Opowiem wam historię w trzech aktach. ~~~ I, jeśli starczy mi czasu, epilog.

Well first, I'd like to talk about the oldest nutritional method on Earth, breastfeeding.

Zacznijmy od najstarszej metody żywienia znanej na Ziemi -- karmienia piersią.

And so what I'd suggest is what I call Independent Service Authorities.

Po to, żeby rozbić funkcje odpowiedniego ministerstwa monopolisty na trzy.
 

Wyniki z forum

"ID" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

iconographer · iconography · iconostasis · icons · icosahedron · ICT · icteric · ictus · ICU · icy · id · Idaho · IDE · IDEA · ideal · idealism · idealist · idealistic · idealization · ideally · ideas

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.