×Czy chodziło Ci o ICT?

Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Search for the most beautiful word
circadian
shared file

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "i quit"

Tłumaczenie

"i quit" tłumaczenie polskie

Czy chodziło Ci o ICT?
 

Podobne tłumaczenia

"i quit" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "i quit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.

Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.

So I quit my job and decided that that's the subject that I wanted to tackle.

Więc zrezygnowałam z pracy i zdecydowałam, że to właśnie jest temat, którym chcę się zająć.

I’m quite happy not to be able connect so much with the idea of the nation.

Cieszę się wręcz, że nie łączę zbyt wiele z pojęciem narodowości.

I'm not quite sure whether I really want to see a snare drum at nine o'clock or so in the morning.

O dziewiątej rano werbel to nie najprzyjemniejszy widok. ~~~ Ale cieszę się, że mamy pełną salę.

And if you read the press, it actually last week said I quit the Media Lab.

W zeszłym tygodniu prasa podawała, że opuściłem Media Lab.

And so as these elements come together, I'm quite optimistic that we will be able to eradicate malaria.

A kiedy połączymy te wszystkie elementy, jestem pełen optymizmu, że damy radę unicestwić malarię.

I quit my job as a newspaper editor after my father died in February of that same year, and decided to travel.

Rzuciłam pracę redaktorki po tym, jak mój tata zmarł w lutym tego samego roku i postanowiłam podróżować.

Mr. Vice President, I wish I knew how to quit you.

Panie wiceprezydencie, jest pan jak nałóg, który nie wiem jak rzucić.

He talked to the family, and I'm quite sure that he smoothed things over and made sure that I didn't get sued.

Porozmawiał z rodziną i myślę, że załagodził sprawę i upewnił się, że nie zostanę pozwany.

I'm not quite sure why, but we've done it anyway.

Nie jestem pewien dlaczego, ale i tak zrobiliśmy.

Exactly what loaning means, I'm not quite sure.

Nie wiem dokładnie, na czym to "wypożyczanie" polega.

So I quit my job; I went back to Bangladesh.

Rzuciłem więc pracę. ~~~ Wróciłem do Bangladeszu.

And I said, "Hold that thought." ~~~ I said, "Can I quit school then?"

A ja wtedy powiedziałem: "Zaraz do tego dojdziemy, daj mi dokończyć." Zapytałem: "Czy w takim razie mogę rzucić szkołę?"

Right? ~~~ I have told you my job is to get it down to the Schwarzchild radius. ~~~ And the truth is, I'm not quite there.

Chcę ograniczyć ten obszar do promienia Schwarzschilda, a jeszcze nie udało mi się tego zrobić.

So I quit my day job as a nurse.

Tak więc rzuciłem pracę jako pielęgniarz.

And I had to quit and come and do this thing called A Better Place.

Więc zająłem się Better Place.

(Laughter) I'm not quite sure how he died, actually.

(Śmiech) Zaraz, jak on umarł?

when I'm quite well aware ♫

♫ gdy całkiem dobrze wiem, że ♫

I'm not quite sure why.

Nie jestem pewien dlaczego.

And I quit.

Rzuciłem to.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

hysterectomy · hysteresis · hysteria · hysteric · hysterical · hysterography · Hz · I · i.e. · I/O · i-quit · I-section · Ia · IAB · IAC · IAEA · iamb · iambic · Ian · IANA · IAP

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.