angielsko-polskie tłumaczenie słowa "i had"

EN i had angielskie tłumaczenie

i had
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "i had"

I zaimek
Polish
to have czasownik

Przykłady użycia - "i had" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI had my heart in my mouth
EnglishI had my heart in my throat
EnglishThat is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.
W moich notatkach miałem co innego. Jeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca.
EnglishI once had a professor in my student days who said: 'when in doubt, leave it out'.
Miałam na studiach profesora, który powtarzał: "Jeśli masz wątpliwości, pomiń”.
English(ES) Mr President, I had the same concern as that expressed by the rapporteur.
(ES) Panie przewodniczący! Żywię taką samą obawę, jak wyraził poseł sprawozdawca.
EnglishI had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
Miałem poważne zastrzeżenia do tej poprawki, która została przedstawiona w komisji.
English(PL) Commissioner, I had the opportunity to observe the re-elections in Moldova.
(PL) Panie komisarzu! Miałem okazję obserwować powtórzone wybory w Mołdawii.
EnglishI have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
Parlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.
EnglishI had no idea that Greece stretches all the way to the shores of the Black Sea.
Nie miałem pojęcia, że terytorium Grecji rozciąga się aż do wybrzeży Morza Czarnego.
EnglishAnd when I started the church, you know, I had no plans to do what it's doing now.
Kiedy założyłem wspólnotę, wiecie, nie miałem planów tego co się dzieje dziś.
Englishon behalf of the IND/DEM Group. - Madam President, I had asked for the floor before.
w imieniu grupy IND/DEM. - Pani przewodnicząca! Prosiłem o głos już wcześniej.
EnglishSure enough, I had caught one -- I just completely forgot that I had caught one.
Okazało się, że złapałem ten okaz, ale zupełnie o tym zapomniałem.(śmiech)
EnglishAnd I was this weird, sensitive kid, who couldn't really do it, but I had to do it.
Byłem dziwnym, wrażliwym dzieckiem, nie potrafiłem tego zrobić, ale musiałem.
EnglishI have had a long telephone conversation with the Ukrainian Energy Minister.
Przeprowadziłem długą rozmowę telefoniczną z ukraińskim ministrem ds. energii.
EnglishThe fact that such a risk cannot be ruled out meant I had to abstain from the vote.
Ze względu na niemożność wykluczenia takiego ryzyka musiałam wstrzymać się od głosu.
EnglishIt wasn't the resume of breaking this record here, it was more like, who had I become?
Nie chodziło o podsumowanie pobitych rekordów lecz raczej o to, kim się stałam.
EnglishNow, while preparing for the tour, I had to remind the guys to be culturally sensitive.
Przygotowując się do trasy uczuliłem chłopaków na bycie wyrozumiałych kulturowo.
EnglishI had that condition, to a certain extent, from my own childhood illness.
Miałam takie warunki, do pewnego stopnia, z powodu mojej choroby w dzieciństwie.
EnglishI really had to work to find at least once the word 'women' ... in the Annex.
Musiałam długo szukać, zanim znalazłam słowo "kobiety”... i to w załączniku.
EnglishIf I had not left, if I had not had all these lovers, I would have died too.
Gdybym nie odeszła, gdybym nie miała tych wszystkich kochanków, również bym umarła.