Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "i had"

Tłumaczenie

"i had" tłumaczenie polskie

Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"i had" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "i had" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And I've had very serious doubt about its efficacy, and my own faith in humanity.

Coś pięknego w kraju, w którym na prace fizyczną patrzy się z góry. ~~~ (oklaski)

I had a very good meeting with Prime Minister Gruevski in Brussels on 24 March.

Odbyłem bardzo dobre spotkanie z premierem Grujewskim w Brukseli w dniu 24 marca.

I had to lead the negotiations on the Galileo trialogue and was therefore late.

Musiałam prowadzić negocjacje w sprawie trialogu Galileo i dlatego się spóźniłam.

Member of the Commission. - Actually, I had some problems pronouncing it myself.

komisarz. - Właściwie sam miałem sporo problemów z wymówieniem nazwy tego wirusa.

I had a very useful and constructive meeting with Prime Minister Kosor yesterday.

Wczoraj odbyłem bardzo przydatne i konstruktywne spotkanie z panią premier Kosor.

I am sorry that I had to read these two texts out, but I was required to do so.

Przykro mi, że musiałem przeczytać oba te teksty na głos, ale było to konieczne.

That is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.

W moich notatkach miałem co innego. Jeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca.

I have had the opportunity to speak to Mr Milinkevich and Mrs Borys twice, now.

Miałem możliwość rozmawiać już dwukrotnie z panem Milinkiewiczem i z panią Borys.

(ES) Mr President, I had the same concern as that expressed by the rapporteur.

(ES) Panie przewodniczący! Żywię taką samą obawę, jak wyraził poseł sprawozdawca.

And there was a wasp's nest that I had let grow in my yard, right outside my door.

Na podwórku miałam gniazdo os, Na podwórku miałam gniazdo os, tuż przed drzwiami.

People are feeling like things -- OK, I just had an alarm come up on my screen.

Ludzie czują się jakby rzeczy - OK, właśnie włączył mi się alarm na monitorze.

I once had a professor in my student days who said: 'when in doubt, leave it out'.

Miałam na studiach profesora, który powtarzał: "Jeśli masz wątpliwości, pomiń”.

Actually, I had this taxi driver telling me, "Listen, I am breathing freedom.

Wygrana to godność mieszkańców Egiptu. ~~~ Wygrana to godność mieszkańców Egiptu.

I had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.

Miałem poważne zastrzeżenia do tej poprawki, która została przedstawiona w komisji.

And when I started the church, you know, I had no plans to do what it's doing now.

Kiedy założyłem wspólnotę, wiecie, nie miałem planów tego co się dzieje dziś.

And I was this weird, sensitive kid, who couldn't really do it, but I had to do it.

Byłem dziwnym, wrażliwym dzieckiem, nie potrafiłem tego zrobić, ale musiałem.

I can say that, even though I'm a college drop-out. ~~~ I had great teachers.

Muszę przyznać, nawet jako spadkowicz z koledżu, że miałem wspaniałych nauczycieli.

So when I proposed the story, I really had all the support to make this film.

Gdy zaproponowałem tę opowieść, miałem pełne wsparcie na zrobienie tego filmu.

I have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.

Parlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.

If I had not left, if I had not had all these lovers, I would have died too.

Gdybym nie odeszła, gdybym nie miała tych wszystkich kochanków, również bym umarła.
 

Wyniki z forum

"i had" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

hypothyroidism · hypoxia · hyssop · hysteria · hysteric · hysterical · hysterography · Hz · I · i.e. · i-had · I/O · Ia · IAB · IAC · iamb · iambic · Ian · IANA · IAP · Iapetus

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.