Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "i enjoy"

Tłumaczenie

"i enjoy" tłumaczenie polskie

Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"i enjoy" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "i enjoy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

There's something very appealing about the exactitude of science that I really enjoy.

To jest coś bardzo interesujące - dokładność nauki, naprawdę to lubię.

Commissioner, you know how much I enjoy our discussions and debates.

Panie komisarzu! Wie pan, jak bardzo cieszę się z naszych dyskusji i debat.

For this reason, I believe this will enjoy the wholehearted support of our group.

Dlatego uważam, że spotka się to z pełnym poparciem naszej grupy.

I enjoy this because it is one of the last basic freedoms that we have.

Sprawia mi to przyjemność, ponieważ to jedna z ostatnich podstawowych swobód, jakimi się cieszymy.

You all, I guess, like me, enjoy watching a ballet dancer dance.

Zapewne tak jak ja lubicie oglądać taniec tancerzy baletowych.

I am sorry for that, but it really is too late - and you know how I enjoy your contributions!

Przykro mi z tego powodu, lecz naprawdę jest zbyt późno - a wie pan, jak lubię pańskie wystąpienia!

Finally, I hope you enjoy listening to Elvis, Mr President.

I na zakończenie, panie prezydencie, życzę miłego słuchania Elvisa.

I want Britain to enjoy warm and friendly relationships with all our European neighbours.

Pragnę, aby Wielka Brytania utrzymywała serdeczne i przyjacielskie stosunki z europejskimi sąsiadami.

There's one particular curious meme which I rather enjoy.

Jest jeden taki, szczególnie ciekawy, który mi się podoba.

Madam President, I too enjoy my jousts with Mr Davies.

Pani Przewodnicząca! Potyczki z panem posłem Daviesem również mnie sprawiają przyjemność.

ZK: This is something that Keith and I really enjoy doing.

ZK: To jest coś, co Keith i ja naprawdę lubimy robić.

I, too, enjoy arguing principles with fellow Members from other groups, but Europe also needs tangible results.

Ja też lubię się spierać o zasady z posłami z innych grup, ale Europie potrzebne są konkretne wyniki.

And another thing that I enjoy doing is drawing -- drawing, because I like to draw, you know, Japanese anime art.

Kolejną rzeczą, którą lubię robić jest rysowanie... Lubię rysować w stylu japońskich anime.

I am glad that I am a young person in the European Union and I would enjoy being able to make this informed choice.

Cieszę się, że jestem młodą osobą w Unii Europejskiej i chciałbym mieć możliwość dokonywania świadomych wyborów.

I enjoy an excellent working relationship with the committee.

Cieszy mnie znakomita współpraca z komisją.

I would say to Mr Gklavakis that we have had lots of discussions, and I always enjoy discussing this with him.

Panie pośle Gklavakis! Chciałabym panu powiedzieć, że odbyliśmy wiele dyskusji i lubię rozmawiać z panem na te tematy.

I mean, the rare times when I'm there, I do enjoy it. ~~~ And I get lots of kids coming -- lots and lots of kids coming.

To bardzo inspirujące miejsce, naprawdę lubię spędzać tam czas, przychodzi też dużo dzieciaków, bardzo dużo dzieci.

I love to teach, and it was mentioned by the previous speaker that I enjoy poetry, and I dabble in it a bit, and love it.

Kocham uczyć, i, jak wspomniał mój przedmówca, uwielbiam poezję i trochę się nią bawię.

The High Representative will, I believe, enjoy Parliament's exacting support as she performs her duties.

Wierzę, że oprócz swych wymagań, Parlament zapewni wysokiej przedstawiciel swe wsparcie w pełnionych przez nią obowiązkach.

I'll enjoy teaching you boys a lesson.

Z przyjemnością dam wam nauczkę.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

hypoxia · hyssop · hysteresis · hysteria · hysteric · hysterical · hysterography · Hz · I · i.e. · i-enjoy · I/O · Ia · IAB · IAC · IAEA · iamb · iambic · Ian · IANA · IAP

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.