Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "hungry"

 

"hungry" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 103

hungry {przymiotnik}

hungry {przym.} (też: pinched, gaunt, starved)

głodny {przym. m.}

And this polar bear that you see, this 1200-pound male, he's wild and fairly hungry.

Niedźwiedź polarny, którego tu widać, to przeszło półtonowy samiec, dziki i dość głodny.

But the problem is, you get hungry, so it’s hard to keep it off.

Problemem jest to, że stajesz się głodny, a to ciężko zignorować.

And when you're hungry, food becomes more attractive, and so forth.

Kiedy jesteś głodny, jedzenie staje się atrakcyjniejsze, itd.

And something which maybe you don't like but you are so hungry that you really will be satisfied to eat.

I czasem nawet jak czego nie lubisz, ale jesteś głodny, że i tak zjesz to ze smakiem.

Whose harvest the hungry eateth up, And taketh it even out of the thorns; And the snare gapeth for their substance.

Żniwo jego głodny pożre, i z samego ciernia wybierze je; a połknie chciwy bogactwa takowych.

hungry {przym.} (też: starved)

wygłodzony {przym. m.} [przen.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "hungry":

 

Podobne tłumaczenia

"hungry" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "hungry" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

900 million people worldwide are chronically hungry due to extreme poverty.

900 milionów ludzi na świecie notorycznie cierpi głód z powodu skrajnego ubóstwa.

Hence I have no apology for favouring total rejection of this power-hungry proposal.

Dlatego też zdecydowanie popieram całkowite tego "żądnego władzy” wniosku.

The full soul loatheth a honeycomb; But to the hungry soul every bitter thing is sweet.

Dusza nasycona i plastr miodu podepcze; ale głodnej duszy i gorzkość wszelaka słodka.

If I were hungry, I would not tell thee; For the world is mine, and the fulness thereof.

Będęli łaknął, nie rzekęć o to; bo mój jest okrąg ziemi, i napełnienie jego.

for I was hungry, and ye did not give me to eat; I was thirsty, and ye gave me no drink;

Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić;

Mr President, very briefly, I am trying to be helpful, but am getting hungry.

Panie przewodniczący! Próbuję, mówiąc krótko, jakoś pomagać, ale zaczynam odczuwać głód.

There's a billion people obese or overweight and a billion people hungry.

Miliard ludzi otyłych, albo z nadwagą i miliard ludzi cierpiących głód.

As Gandhi said, "To a hungry man, a piece of bread is the face of God."

Jak powiedział Gandhi, "Dla głodnego człowieka, kawałek chleba jest twarzą Boga".

If any man is hungry, let him eat at home; that your coming together be not unto judgment.

A jeźli kto łaknie, niechże je w domu, abyście się na sąd nie schodzili.

However, it is not enough to give a hungry person a fish: they must be taught to fish.

Nie wystarczy jednak nakarmić głodnego rybą, lecz trzeba mu dać wędkę.

Who executeth justice for the oppressed; Who giveth food to the hungry.

Który czyni sprawiedliwość ukrzywdzonym, i daje chleb zgłodniałym; Pan rozwiązuje więźniów.

We started running very low on food. ~~~ We were both pretty hungry, losing lots of weight.

Zaczęło kończyć się nam jedzenie, obaj byliśmy wygłodzeni, zaczęliśmy tracić na wadze.

[So that] they go about naked without clothing, And being hungry they carry the sheaves.

Nagiemu dopuszczają chodzić bez odzienia, a o głodzie chowają tych, którzy ich snopy noszą.

and he became hungry, and desired to eat: but while they made ready, he fell into a trance;

A będąc łaknącym chciał jeść; a gdy mu oni jeść gotowali, przypadło na niego zachwycenie.

If you don't want to be deceived, you have to know, what is it that you're hungry for?

Jeśli nie chcesz dać się oszukać, musisz wiedzieć, czego pożądasz.

Children are neglected, hungry and often even do not go to school.

Dzieci są zaniedbane, głodne i często nawet nie chodzą do szkoły.

Everywhere in the world, hungry people usually make bad partners.

Wszędzie na świecie głodni ludzie są zazwyczaj złymi partnerami.

But there is even a more urgent and basic issue - that of hungry children in our schools.

Istnieje jednak problem o wiele bardziej pilny i podstawowy - problem głodnych dzieci w szkołach.

For he satisfieth the longing soul, And the hungry soul he filleth with good.

Iż napoił duszę pragnącą, a duszę zgłodniałą napełnił dobrami.

The hungry he hath filled with good things; And the rich he hath sent empty away.

Łaknące napełnił dobremi rzeczami, a bogacze rozpuścił próżne.
 

Wyniki z forum

"hungry" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

hundred · hundred-percent · hundreds · hundredth · hung · Hungarian · Hungary · hunger · hungrily · hungriness · hungry · hunk · hunky · hunky-dory · hunt · hunter · hunter's · hunting · hurdle · hurdler · hurdles

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.