Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "hungry"

 

"hungry" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 82

hungry {przymiotnik}

hungry {przym.} (też: pinched, gaunt, starved)

głodny {przym. m.}

But the problem is, you get hungry, so it’s hard to keep it off.

Problemem jest to, że stajesz się głodny, a to ciężko zignorować.

And when you're hungry, food becomes more attractive, and so forth.

Kiedy jesteś głodny, jedzenie staje się atrakcyjniejsze, itd.

And something which maybe you don't like but you are so hungry that you really will be satisfied to eat.

I czasem nawet jak czego nie lubisz, ale jesteś głodny, że i tak zjesz to ze smakiem.

Whose harvest the hungry eateth up, And taketh it even out of the thorns; And the snare gapeth for their substance.

Żniwo jego głodny pożre, i z samego ciernia wybierze je; a połknie chciwy bogactwa takowych.

Why do I feel hungry all the time?

Ale dlaczego ciągle jestem głodny?

hungry {przym.} (też: starved)

wygłodzony {przym. m.} [przen.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "hungry":

 

Podobne tłumaczenia

"hungry" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "hungry" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

900 million people worldwide are chronically hungry due to extreme poverty.

900 milionów ludzi na świecie notorycznie cierpi głód z powodu skrajnego ubóstwa.

The full soul loatheth a honeycomb; But to the hungry soul every bitter thing is sweet.

Dusza nasycona i plastr miodu podepcze; ale głodnej duszy i gorzkość wszelaka słodka.

for I was hungry, and ye did not give me to eat; I was thirsty, and ye gave me no drink;

Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić;

There's a billion people obese or overweight and a billion people hungry.

Miliard ludzi otyłych, albo z nadwagą i miliard ludzi cierpiących głód.

If any man is hungry, let him eat at home; that your coming together be not unto judgment.

A jeźli kto łaknie, niechże je w domu, abyście się na sąd nie schodzili.

However, it is not enough to give a hungry person a fish: they must be taught to fish.

Nie wystarczy jednak nakarmić głodnego rybą, lecz trzeba mu dać wędkę.

Who executeth justice for the oppressed; Who giveth food to the hungry.

Który czyni sprawiedliwość ukrzywdzonym, i daje chleb zgłodniałym; Pan rozwiązuje więźniów.

[So that] they go about naked without clothing, And being hungry they carry the sheaves.

Nagiemu dopuszczają chodzić bez odzienia, a o głodzie chowają tych, którzy ich snopy noszą.

We started running very low on food. ~~~ We were both pretty hungry, losing lots of weight.

Zaczęło kończyć się nam jedzenie, obaj byliśmy wygłodzeni, zaczęliśmy tracić na wadze.

and he became hungry, and desired to eat: but while they made ready, he fell into a trance;

A będąc łaknącym chciał jeść; a gdy mu oni jeść gotowali, przypadło na niego zachwycenie.

If you don't want to be deceived, you have to know, what is it that you're hungry for?

Jeśli nie chcesz dać się oszukać, musisz wiedzieć, czego pożądasz.

But there is even a more urgent and basic issue - that of hungry children in our schools.

Istnieje jednak problem o wiele bardziej pilny i podstawowy - problem głodnych dzieci w szkołach.

For he satisfieth the longing soul, And the hungry soul he filleth with good.

Iż napoił duszę pragnącą, a duszę zgłodniałą napełnił dobrami.

And there he maketh the hungry to dwell, That they may prepare a city of habitation,

I osadza w nich głodnych, aby zakładali miasta ku mieszkaniu;

in writing. - 850 million people across the world go hungry everyday.

na piśmie. -Na świecie codziennie głoduje 850 milionów osób.

If thine enemy be hungry, give him bread to eat; And if he be thirsty, give him water to drink:

Jeźliżeby łaknął ten, co cię nienawidzi, nakarm go chlebem; a jeźliby pragnął, daj mu się napić wody;

And from all of this, I can only conclude that people, not just students, are really hungry for this.

Konkluzja jest taka, że ludzie, nie tylko uczniowie, chcą takich lekcji.

Thou hast not given water to the weary to drink, And thou hast withholden bread from the hungry.

Wodyś spracowanemu nie podał, a głodnemu odmówiłeś chleba.

The price of cereals rocketed and, as a result, massive populations went hungry, especially in Africa.

Wzrosła cena zbóż i wskutek tego ogromna część ludności cierpiała głód, zwłaszcza w Afryce.

Since food prices began to increase, the number of people going hungry has risen to nearly one billion.

Od czasu, gdy ceny żywności zaczęły rosnąć, liczba głodujących ludzi wzrosła prawie do miliarda.
 

Wyniki z forum

"hungry" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

hundred-percent · hundreds · hundredth · hung · hung-up · Hungarian · Hungary · hunger · hungrily · hungriness · hungry · hunk · hunky · hunky-dory · hunt · hunter · hunter-gatherer · hunter's · hunting · hurdle · hurdler

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.