Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "hungry"

 

"hungry" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 76

hungry {przymiotnik}

hungry {przym.} (też: pinched, gaunt, starved)

głodny {przym. m.}

A hungry Pole is an angry Pole

Polak głodny to Polak zły

A hungry Pole is an angry Pole

Polak gdy głodny, to zły

A hungry Pole is an angry Pole

gdy Polak głodny, to zły

A hungry Pole is an angry Pole

Polak głodny, Polak zły

And when you're hungry, food becomes more attractive, and so forth.

Kiedy jesteś głodny, jedzenie staje się atrakcyjniejsze, itd.

hungry {przym.} (też: starved)

wygłodzony {przym. m.} [przen.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "hungry":

 

Podobne tłumaczenia

"hungry" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "hungry" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

for I was hungry, and ye did not give me to eat; I was thirsty, and ye gave me no drink;

Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić;

[So that] they go about naked without clothing, And being hungry they carry the sheaves.

Nagiemu dopuszczają chodzić bez odzienia, a o głodzie chowają tych, którzy ich snopy noszą.

We started running very low on food. ~~~ We were both pretty hungry, losing lots of weight.

Zaczęło kończyć się nam jedzenie, obaj byliśmy wygłodzeni, zaczęliśmy tracić na wadze.

and he became hungry, and desired to eat: but while they made ready, he fell into a trance;

A będąc łaknącym chciał jeść; a gdy mu oni jeść gotowali, przypadło na niego zachwycenie.

If you don't want to be deceived, you have to know, what is it that you're hungry for?

Jeśli nie chcesz dać się oszukać, musisz wiedzieć, czego pożądasz.

But there is even a more urgent and basic issue - that of hungry children in our schools.

Istnieje jednak problem o wiele bardziej pilny i podstawowy - problem głodnych dzieci w szkołach.

For he satisfieth the longing soul, And the hungry soul he filleth with good.

Iż napoił duszę pragnącą, a duszę zgłodniałą napełnił dobrami.

And there he maketh the hungry to dwell, That they may prepare a city of habitation,

I osadza w nich głodnych, aby zakładali miasta ku mieszkaniu;

in writing. - 850 million people across the world go hungry everyday.

na piśmie. -Na świecie codziennie głoduje 850 milionów osób.

If thine enemy be hungry, give him bread to eat; And if he be thirsty, give him water to drink:

Jeźliżeby łaknął ten, co cię nienawidzi, nakarm go chlebem; a jeźliby pragnął, daj mu się napić wody;

And from all of this, I can only conclude that people, not just students, are really hungry for this.

Konkluzja jest taka, że ludzie, nie tylko uczniowie, chcą takich lekcji.

Thou hast not given water to the weary to drink, And thou hast withholden bread from the hungry.

Wodyś spracowanemu nie podał, a głodnemu odmówiłeś chleba.

The price of cereals rocketed and, as a result, massive populations went hungry, especially in Africa.

Wzrosła cena zbóż i wskutek tego ogromna część ludności cierpiała głód, zwłaszcza w Afryce.

Since food prices began to increase, the number of people going hungry has risen to nearly one billion.

Od czasu, gdy ceny żywności zaczęły rosnąć, liczba głodujących ludzi wzrosła prawie do miliarda.

But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was hungry, and they that were with him;

A on im rzekł: Izaście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy łaknął, on i ci, którzy z nim byli?

Madam President, feeding the hungry is a basic precept.

Pani przewodnicząca! Karmienie głodnych jest fundamentalnym nakazem.

They never wrote of the people of Rhodesia having to go hungry.

Nigdy nie pisały o tym, że mieszkańcy Rodezji głodują.

The proportion used for this purpose has fallen rapidly in recent years, while one billion people go hungry.

Część przeznaczana na ten cel gwałtownie spadła w ostatnich latach, podczas gdy miliard osób cierpi głód.

The populations of many countries are growing exponentially, and they are permanently malnourished and hungry.

W wielu państwach drastycznie rośnie liczba mieszkańców stale niedożywionych, głodujących.

The European Union is hungry and eager in its acquisition of all of the attributes and trappings of statehood.

Unia Europejska pragnie wszystkich atrybutów państwowości i żarliwie dąży do ich zdobycia.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

hundreds · hundredth · hundredweight · hung · hung-up · Hungarian · Hungary · hunger · hungrily · hungriness · hungry · hunk · hunky · hunky-dory · hunt · hunter · hunter-gatherer · hunter's · hunting · hurdle · hurdler

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.