Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "humble"

 

"humble" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 73

humble {przymiotnik}

humble {przym.} (też: straight, common, simple, straightforward)

prosty {przym. m.}

humble {przym.} (też: apologetic, submissive, suppliant, supplicant)

pokorny {przym. m.}

humble {przym.}

korny {przym. m.}

humble {przym.} (też: fulsome)

uniżony {przym. m.}

to humble {czasownik}

ukorzyć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "humble":

 

Podobne tłumaczenia

"humble" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "humble" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In my humble opinion, something else is lacking - and that something is security.

Moim skromnym zdaniem, brakuje czegoś innego - i tym czymś jest bezpieczeństwo.

Focusing the work of the European Parliament on my humble self borders on the pathetic.

Koncentrowanie pracy Parlamentu Europejskiego na mojej skromnej osobie jest żałosne.

I heard prayers of the Sufi -- humble Muslims, hated by the Taliban.

Słuchałam modlitw sufich, skromnych muzułmanów znienawidzonych przez Talibów.

And we can see world-changing values in something as humble as a cell phone.

I możemy zaobserwować zmieniające świat wartości w czymś tak skromnym jak telefon komórkowy.

Let us be humble enough to admit that years of humanitarian aid have not reduced dependency.

Bądźmy pokorni i przyznajmy, że lata pomocy humanitarnej nie zmniejszyły zależności.

And so for those who are undaunted, but humbled by the complexity of the brain, the future awaits.

A dla nieustraszonych i zdumionych złożonością mózgu, oczekują nowe odkrycia.

For everyone that exalteth himself shall be humbled; and he that humbleth himself shall be exalted.

Bo wszelki, kto się wywyższa, poniżony będzie, a kto się poniża, wywyższony będzie.

The humble potato -- and I've spent a long time, 25 years, preparing these.

Oto skromny ziemniak. ~~~ Spędziłem 25 lat przygotowując je.

Just to give you an example: this is the exhibition, Humble Masterpieces, as it was at MoMA in 2004.

Weźmy na przykład wystawę "Skromne arcydzieła", która odbyła się w MoMA w 2004 roku.

I thought I was famous enough that I would raise the money within one month, but I've been humbled.

Myślałem, że jestem tak sławny, że uzbieram pieniądze w ciągu miesiąca. ~~~ Ale zostałem upokorzony.

And of course, you can imagine, with Humble Masterpieces it was the same thing multiplied by a hundred.

Oczywiście ze "Skromnymi arcydziełami" było tak samo pomnożone razy sto.

And whosoever shall exalt himself shall be humbled; and whosoever shall humble himself shall be exalted.

A kto by się wywyższał, będzie poniżony; a kto by się poniżał, będzie wywyższony.

Obviously, thank you to the interpreters, to whom I offer my humblest apologies.

No i oczywiście podziękowania dla tłumaczy ustnych, do których kieruję moje najpokorniejsze przeprosiny.

Nevertheless certain men of Asher and Manasseh and of Zebulun humbled themselves, and came to Jerusalem.

Wszakże niektórzy mężowie z Aser, i z Manase, i z Zabulon, ukorzywszy się przyszli do Jeruzalemu.

Once you start down at this very humble level, then you can start finding ways to see things.

Zaczynając tak skromnie, w końcu nauczymy się patrzeć.

You'll be challenged, inspired, motivated and humbled.

Poczujecie się zaintrygowani, zainspirowani, zmotywowani i pokorni.

Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven.

Kto się tedy uniży jako to dziecię, tenci jest największym w królestwie niebieskiem.

And that's been my humbling experience in this.

To właśnie moje szczere doświadczenie płynące z tego projektu.

He's a very humble and wonderful human being.

Jest to bardzo skromny i wspaniały człowiek.

And when he was in distress, he besought Jehovah his God, and humbled himself greatly before the God of his fathers.

Który będąc uciśniony, modlił się Panu, Bogu swemu, i upokorzył się bardzo przed obliczem Boga ojców swoich,
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.