Search for the most beautiful word
salty
chyliferous

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "humble"

 

"humble" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 75

humble {przymiotnik}

humble {przym.} (też: straight, common, simple, straightforward)

prosty {przym. m.}

humble {przym.} (też: apologetic, submissive, suppliant, supplicant)

pokorny {przym. m.}

humble {przym.} (też: fulsome)

uniżony {przym. m.}

humble {przym.}

korny {przym. m.}

to humble {czasownik}

ukorzyć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "humble":

 

Podobne tłumaczenia

"humble" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "humble" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In my humble opinion, something else is lacking - and that something is security.

Moim skromnym zdaniem, brakuje czegoś innego - i tym czymś jest bezpieczeństwo.

Focusing the work of the European Parliament on my humble self borders on the pathetic.

Koncentrowanie pracy Parlamentu Europejskiego na mojej skromnej osobie jest żałosne.

I heard prayers of the Sufi -- humble Muslims, hated by the Taliban.

Słuchałam modlitw sufich, skromnych muzułmanów znienawidzonych przez Talibów.

And we can see world-changing values in something as humble as a cell phone.

I możemy zaobserwować zmieniające świat wartości w czymś tak skromnym jak telefon komórkowy.

Let us be humble enough to admit that years of humanitarian aid have not reduced dependency.

Bądźmy pokorni i przyznajmy, że lata pomocy humanitarnej nie zmniejszyły zależności.

And so for those who are undaunted, but humbled by the complexity of the brain, the future awaits.

A dla nieustraszonych i zdumionych złożonością mózgu, oczekują nowe odkrycia.

For everyone that exalteth himself shall be humbled; and he that humbleth himself shall be exalted.

Bo wszelki, kto się wywyższa, poniżony będzie, a kto się poniża, wywyższony będzie.

The humble potato -- and I've spent a long time, 25 years, preparing these.

Oto skromny ziemniak. ~~~ Spędziłem 25 lat przygotowując je.

Just to give you an example: this is the exhibition, Humble Masterpieces, as it was at MoMA in 2004.

Weźmy na przykład wystawę "Skromne arcydzieła", która odbyła się w MoMA w 2004 roku.

And the mean man is bowed down, and the great man is humbled, and the eyes of the lofty are humbled:

A tak będzie nachylony człowiek, a zacny mąż poniżony będzie, i oczy wyniosłych zniżone będą.

I thought I was famous enough that I would raise the money within one month, but I've been humbled.

Myślałem, że jestem tak sławny, że uzbieram pieniądze w ciągu miesiąca. ~~~ Ale zostałem upokorzony.

And of course, you can imagine, with Humble Masterpieces it was the same thing multiplied by a hundred.

Oczywiście ze "Skromnymi arcydziełami" było tak samo pomnożone razy sto.

And whosoever shall exalt himself shall be humbled; and whosoever shall humble himself shall be exalted.

A kto by się wywyższał, będzie poniżony; a kto by się poniżał, będzie wywyższony.

Obviously, thank you to the interpreters, to whom I offer my humblest apologies.

No i oczywiście podziękowania dla tłumaczy ustnych, do których kieruję moje najpokorniejsze przeprosiny.

Nevertheless certain men of Asher and Manasseh and of Zebulun humbled themselves, and came to Jerusalem.

Wszakże niektórzy mężowie z Aser, i z Manase, i z Zabulon, ukorzywszy się przyszli do Jeruzalemu.

Once you start down at this very humble level, then you can start finding ways to see things.

Zaczynając tak skromnie, w końcu nauczymy się patrzeć.

You'll be challenged, inspired, motivated and humbled.

Poczujecie się zaintrygowani, zainspirowani, zmotywowani i pokorni.

Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven.

Kto się tedy uniży jako to dziecię, tenci jest największym w królestwie niebieskiem.

And that's been my humbling experience in this.

To właśnie moje szczere doświadczenie płynące z tego projektu.

He's a very humble and wonderful human being.

Jest to bardzo skromny i wspaniały człowiek.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić, orzekać

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.