Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "how do you do?"

 

"how do you do?" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 748

how do you do?

how do you do? (też: how are you?, how are you doing?, what's up?, how you doing?)

I'm Sergeant King, how do you do?

Jestem Sierżant King, jak się masz?

And so I said, "How do you do?"

Więc powiedziałem: "Jak się masz?"

how do you do? (też: how are you?)

how do you do? (też: how are you?)

how do you do? (też: how have you been?, how are you?)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"how do you do?" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "how do you do?" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So, this is some of my work on how do you do an autonomously self-replicating system.

Więc to jest część mojej pracy dotyczącej tego jak zrobić autonomicznie samopowielający się system.

One is, how do you do science autonomy underground?

Pierwszy, co zrobić, by robot sam podejmował decyzje?

How do you do that with an animal -- very few places in the world.

Jak poznać zwierzę, które występuje bardzo rzadko.

Okay, so how do you do that?

Ok, więc jak to zrobić?

So, how do you do that?

Jak się do tego zabrać?

I mean, how do you do this?

I potem te wszystkie.

So, how do you do imitation?

Jak więc imitujemy?

But how do you do that?

Ale jak to zrobić?

And how do you do that?

Ale jak to zrobić?

How do you do it?

Jak się do tego zabrać?

How do you do this?

Jak to zrobicie?

How do you do that?

Jak to możliwe?

How do you do it?

Jak to robicie?

In fact, there are some countries in sub-Saharan Africa where there's one optometrist for eight million of the population. ~~~ How do you do this?

W dodatku, istnieją kraje w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie na jednego optyka przypada osiem milionów ludzi.

And that challenge is: How do you do business, how do you trust somebody on the Web who you want to do business with when you know that they're a criminal?

Musieli wiedzieć: Jak robić interesy, jak zaufać komuś w sieci, z kim chcesz robić interesy, jeśli wiesz, że jest przestępcą?

How do you do that?

Jak?

CA: So help us understand a bit about you personally and how you came to do this.

CA: Czy możesz nam powiedzieć coś o sobie, jak doszedłeś do tego wszystkiego.

Parliament will have to support you, Commissioner, but how will we do this?

Parlament będzie musiał Pana poprzeć, Panie Komisarzu, ale w jaki sposób to zrobimy?

"How do you know that it belonged to your brother or your father?” he asked in reply.

Skąd wiesz, że to należało do twojego brata lub ojca? - zapytał w odpowiedzi.

How can the consumer be protected, and what actions do you intend to take?

Jak konsument może być chroniony i jakie działania zamierzają państwo podjąć?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

housewife · housework · housey-housey · housing · Houston · hovel · hoverboard · hovercopter · hovercraft · how · how-do-you-do · how-to · Howard · howdy · however · howitzer · howl · howler · howling · hoy · hoyden

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.