Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "highland"

 

"highland" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-17 z 17

highland {przymiotnik}

highland {przym.}

wyżyna {przym. f.}

highland {przym.} (też: highland-style)

góralski {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "highland":

 

Podobne tłumaczenia

"highland" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "highland" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This is just one photograph from the air, and it shows you the forested highlands of Gombe.

To jest tylko jedno zdjęcie lotnicze, które pokazuje lesiste wzgórza Gombe.

A tourist is backpacking through the highlands of Scotland, and he stops at a pub to get a drink.

Turysta podróżuje z plecakiem przez wyżyny Szkocji i zatrzymuje się w pubie na coś do picia.

The Lithuanian landscape is predominantly flat, with a few low hills in the western uplands and eastern highlands.

Litwa jest krajem nizinnym, z wyjątkiem niskich wzgórz w części zachodniej i wyżyn na wschodzie.

There are 800 different languages in the highlands.

Skłonili do udziału reporterów i producentów.

Now, we normally think of Tibet as a highland.

Zazwyczaj myślimy o wyżynach.

And not the entire island, the island is about 1,:,4 million people, but only up in the highlands, an area called the Nuoro province.

Nie na całej wyspie, na której mieszka 1,4 miliona ludzi ale jedynie w górach, dokładniej w prowincji Nuoro.

Or the Romanians of the highland regions?

Czy też rumuńskich górali?

It's a basin, and rivers flow down from the highlands into the basin, carrying sediment, preserving the bones of animals that lived there.

Jest niecką, do której rzeki przynoszą z wyżyn osad, konserwując kości zwierząt, które tam żyły.

The UK’s geography is varied, and includes cliffs along some coastlines, highlands and lowlands and many islands off the coast of Scotland.

Krajobraz Zjednoczonego Królestwa jest różnorodny: można tam znaleźć zarówno wybrzeże klifowe, jak i wyżyny, niziny czy wyspy.

♫ from the Highlands ♫

♫ wprost z gór.♫

And it's probably the case that this material has washed off the highlands of Titan through these channels that we saw, and has drained over billions of years to fill in low-lying basins.

I to właśnie w czymś takim wylądował próbnik Huygens.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.