Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "herpes"

 

"herpes" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 59

herpes {rzeczownik}

herpes {rzecz.} (też: cold sore)

Infection, Herpes simplex, wound infection, pharyngitis, candidiasis oral

Zakażenia, opryszczka zwykła, zakażenie ran, zapalenie gardła, kandydoza jamy ustnej

uncommon: furuncle, impetigo, herpes simplex, herpes zoster, herpes simplex dermatitis

niezbyt często: czyrak, liszajec, opryszczka zwykła, półpasiec, wyprysk opryszczkowy skóry

Not known: sepsis, bronchitis, herpes simplex, candidiadis.

Częstość nieznana: posocznica, zapalenie oskrzeli, opryszczka pospolita, kandydoza.

Cellulitis, Pneumonia, Oral herpes simplex, Herpes zoster

Zapalenie tkanki łącznej, zapalenie płuc, opryszczka wargowa, półpasiec

Herpes simplex, herpes zoster, influenza–like symptoms

Opryszczka zwykła, półpasiec, objawy grypopodobne
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "herpes":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "herpes" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Eurican Herpes 205 is given as two 1 ml subcutaneous (under the skin) doses.

Preparat Eurican Herpes 205 podaje się w dwóch wstrzyknięciach podskórnych po 1 ml.

Eurican Herpes 205 contains small amounts of canine herpes virus antigens.

Preparat Eurican Herpes 205 zawiera niewielkie ilości antygenów herpeswirusów psów.

Common: pneumonia, bronchitis, sinusitis, nasopharyngitis, herpes simplex.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Bardzo często: półpasiec (włącznie z postacią rozsianą).

Patients may be at an increased risk of folliculitis, acne and herpes viral infections.

e Pacjenci mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia mieszków włosowych,

Bronchitis, sinusitis, herpes simplex (resistance), rhinitis Pneumonia§

ob (oporna), zapalenie błony śluzowej nosa Zapalenie płuc§ Rzadko:

No subjects reported varicella-like or herpes zoster-like rashes.

Żadna z osób nie zgłaszała występowania wysypki podobnej jak w ospie lub w półpaścu.

Eurican Herpes 205 powder and solvent for emulsion for injection.

Eurican Herpes 205 - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań.

Eurican Herpes 205 powder and solvent for emulsion for injection

Eurican Herpes 205 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań.

Eurican Herpes 205 powder and solvent for emulsion for injection

Eurican Herpes 205 - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań.

They recommended that Eurican Herpes 205 should be given a marketing authorisation.

Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla preparatu Eurican Herpes 205.

Eurican Herpes 205 is specifically indicated during pregnancy.

Szczepionka Eurican Herpes 205 jest przeznaczona do podawania w okresie ciąży.

Eurican Herpes 205 has been studied in three laboratory studies and two field trials.

Preparat Eurican Herpes 205 badano w trzech badaniach laboratoryjnych i w dwóch badaniach terenowych.

Pharyngitis*, infection viral* Bronchitis, sinusitis, herpes simplex (resistance), rhinitis Pneumonia§

ia (oporna), zapalenie błony śluzowej nosa len Zapalenie płuc§ Rzadko:

Active substance: adenovirus-mediated Herpes simplex virus-thymidine kinase gene

Substancja czynna: gen kinazy tymidynowej wirusa Herpes simplex, podawany za pośrednictwem adenowirusa

Three cases of pneumonia (1 serious) and 2 cases of herpes zoster (both non-serious) were reported.

Zgłoszono 3 przypadki zapalenia płuc (w tym 1 ciężki) i 2 przypadki półpaśca (obydwa nie były ciężkie).

How has the effectiveness of Eurican Herpes 205 been studied?

Jak badano skuteczność preparatu Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 is intended to protect the puppies from this infection during the first few days of life.

Preparat Eurican Herpes 205 ma chronić szczenięta przed tym zakażeniem w pierwszych dniach życia.

Herpes Zoster Blood and lymphatic system disorders

Półpasiec Zaburzenia krwi i układu chłonnego Małopłytkowość

What are the side effects of Eurican Herpes 205?

Jakie są działania niepożądane preparatu Eurican Herpes 205?

16/ 19 PACKAGE LEAFLET Eurican Herpes 205 powder and solvent for emulsion for injection

16/ 19 ULOTKA INFORMACYJNA Eurican Herpes 205 - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań.
 

Wyniki z forum

"herpes" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

herniation · hero · heroic · heroics · heroin · heroine · heroism · heron · herostratic · herpangina · herpes · herpetic · herpetologist · herpetology · herring · herring-bone · herrings · hers · herself · Hertfordshire · Herts

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.