Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "hardware"

 

"hardware" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 38

hardware {rzeczownik}

hardware {rzecz.} [komp.]

sprzęt {m.} [komp.]

I spent half my life at our local hardware store during the months when we built these units originally.

Spędzałem pół życia w pobliskim sklepie z narzędziami przez tych kilka miesięcy, gdy składaliśmy sprzęt.

We built the hardware and the software.

Zbudowaliśmy sprzęt i oprogramowanie.

So the hardware is not at all up to snuff in terms of what life would call a success.

Zatem sprzęt komputerowy wcale nie spełnia oczekiwanych standardów w odniesieniu do tego, co świat ożywiony uznałby za sukces.

So I wrote the algorithms in code, and he built the hardware -- Paul Lauterbur -- then went onto win the Nobel Prize for inventing the MRI.

Zaprogramowałem algorytmy, a sprzęt zbudował Paul Lauterbur, laureat Nobla za wynalezienie MRI. ~~~ a sprzęt zbudował Paul Lauterbur, laureat Nobla za wynalezienie MRI.

The fact that we had the hardware to put something in orbit when we let Von Braun fly it -- you can argue that's not a technical loss.

Fakt, że posiadaliśmy sprzęt, który można było umieścić na orbicie, gdy pozwoliliśmy by projektem kierował Von Braun, możecie się spierać, że nie jest to porażka techniczna.

hardware {rzecz.} (też: computer hardware)

So the hardware is not at all up to snuff in terms of what life would call a success.

Zatem sprzęt komputerowy wcale nie spełnia oczekiwanych standardów w odniesieniu do tego, co świat ożywiony uznałby za sukces.

hardware {rzecz.} (też: instrumentation, tooling, apparatus, equipment)

hardware {rzecz.} [techn.] (też: componentry)

podzespoły {niemęskoos.} [techn.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "hardware":

 

Podobne tłumaczenia

"hardware" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "hardware" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Google Chrome supports WebGL technology to deliver hardware-accelerated 3D graphics.

Google Chrome obsługuje technologię WebGL w celu sprzętowej obsługi grafiki 3D.

In order to do this, it's a lot of hardware and software that runs in a very high resolution.

Aby to wydobyć, korzystamy z masy urządzeń i oprogramowania, działającego bardzo precyzyjnie.

We took off all the visible hardware and trim that was kind of doing the country cabin thing.

Usunęliśmy całe wyposażenie i wykończenie, które dawało efekt wiejskiej chaty.

(Laughter) Because this is about 10 dollars of additional hardware if you already have a Nintendo Wii.

(Śmiech) Efekt ten możemy uzyskać za kolejne kilkanaście złotych, jeśli oczywiście mamy już wiilota.

So originally I didn't have much money, so I went to a hardware store and I bought a carpenter's vice.

Początkowo brakowało mi pieniędzy, więc kupiłem imadło.

Now, this requires another piece of hardware, which is this infrared pen.

Będzie nam dodatkowo potrzebne pióro na podczerwień.

This is a case where the software now builds its own hardware, and that's the notions that we have with biology.

Jest to przypadek, w którym oprogramowanie teraz buduje swój własny hardware, i to pojęcie mamy w biologii.

And you can't see this very well on the screen, but Arduino -- Arduino is an open-source hardware platform.

Możecie zobaczyć świetny przykład na ekranie, to Arduino: Arduino to program na zasadzie otwartego oprogramowania.

It's just that; it's this very inexpensive thing, available practically at your hardware store, and it's very cheap.

Jest ona bardzo tania, osiągalna w każdym sklepie z narzędziami.

They're normally backroom or basement hardware service providers, but they need to be elevated to software strategists.

Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią analizować ogromne bazy danych.

So, you know, by being able to write a genome and plug it into an organism, the software, if you will, changes the hardware.

Jeśli stworzysz genom i wsadzisz go do organizmu, oprogramowanie zmieni budowę urządzenia.

You can fly with Russian hardware.

Można polecieć w rosyjskim statku.

Think of the cell as a hardware.

Myślą o komórkach jak o sprzęcie.

Cohesion policy is the hardware, as it were, with the Leipzig Charter and the Territorial Agenda being the software.

Polityka spójności to jakby "oprogramowanie twarde”, podczas gdy karta lipska i agenda terytorialna to "oprogramowanie miękkie”.

Hardware specification data includes information about your device’s CPU, graphics card, display, memory, browser, and operating system.

Informacje o sprzęcie obejmują rodzaj procesora, karty graficznej, monitora, pamięci, przeglądarki i systemu operacyjnego.

So it's on legs, so it focuses all the load on the masonry walls and the columns. ~~~ It's built as a barn raising, using open source hardware.

Są budowane wspólnie, w czynie społecznym, przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi.

It's not hardware.

To nie hardware.

What a place, what an ideal place to create an ecosystem that could build the hardware and the software needed for their schools.

Co za miejsce. ~~~ Co za idealne miejsce na stworzenie środowiska specjalistów zdolnego do stworzenia komputerów i oprogramowania niezbędnego dla ich szkół.

And would you have thought, would the Russians have thought, that when they first go to the moon in their developed hardware, the guys inside won't be Russians?

A czy pomyślelibyście, czy Rosjanie pomyśleliby, że gdy pierwszy raz polecą na księżyc w opracowanym przez nich statku, że ci goście wewnątrz nie będą Rosjanami?

Now, because it's a binary code, you can actually implement this in hardware -- what a fantastic teaching tool that should be in African engineering schools.

Ponieważ jest to kod binarny, można go zaimplementować sprzętowo -- to niesamowite narzędzie dydaktyczne, którego powinno się używać na afrykańskich politechnikach.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

hardline · hardly · hardness · hardpan · hardscrabble · hardship · hardstanding · hardtail · hardtop · hardwall · hardware · hardwired · hardwood · hardworking · Hare · harebell · harelip · harem · hares · Hargeisa · haricot

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.