Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "hands up!"

 

"hands up!" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 33

hands up! {wykrzyknik}

hands up! {wykrz.}

ręce do góry! {wykrz.}

I should put both hands up in that regard.

W tej sprawie powinienem podnieść obydwie ręce do góry.

Get your hands up!

I ręce do góry.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"hands up!" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "hands up!" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Aunties, uncles, you can continue to put your hands up, aunties and uncles as well.

Ciocie, wujkowie, odważnie Unieście swoje ręce w górę. ~~~ Ciocie i wujkowie także.

I would really like us to have an ace in our hands, a good card up our sleeves.

Naprawdę chciałabym, abyśmy dysponowali asem w dłoni i dobrą kartą w rękawie.

Somebody else? Who else would like -- see I don't -- haven't seen any women's hands up.

Kto jeszcze chciałby -- nie widzę -- nie zauważyłem żadnych damskich rąk w górze.

Now, those over 25, could you put your hands up if you're wearing your wristwatch?

A z tych, którzy skończyli 25, podnieście ręce jeśli nosicie zegarek.

So if you're for this, if you're for nuclear power, put up two hands.

Więc jeśli jesteście za, za energią jądrową, wznieście dwie ręce.

And the time has come I think for us to put up our hands and admit that we got it wrong in 2008.

Uważam, że nadszedł czas, żebyśmy poddali się i przyznali, że w 2008 roku popełniliśmy pomyłkę.

Let these words sink into your ears: for the Son of man shall be delivered up into the hands of men.

Składajcie wy do uszów waszych słowa te: albowiem Syn człowieczy ma być wydany w ręce ludzkie.

When it happens, we will throw up our hands in horror, but the following day we will forget about it.

Kiedy to się stanie, załamiemy ręce, ale na drugi dzień zapomnimy o tym.

Lift up your hands to the sanctuary, And bless ye Jehovah.

Podnoście ręce wasze ku świątnicy, a błogosławcie Panu, mówiąc:

Hear the voice of my supplications, when I cry unto thee, When I lift up my hands toward thy holy oracle.

Wysłuchajże głos próśb moich, gdy wołam do ciebie, gdy podnoszę ręce moje do świątnicy świętej twojej.

And he led them out until [they were] over against Bethany: and he lifted up his hands, and blessed them.

I wywiódł je precz aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje błogosławił im.

I will lift up my hands also unto thy commandments, which I have loved; And I will meditate on thy statutes.

Przyłożę i ręce moje do rozkazań twoich, które miłuję, a będę rozmyślał o ustawach twoich.

I mean, hands up those of us who fell for endowment mortgages?

Proszę niech podniosą ręce ci z państwa, którzy ulegli urokowi hipotek zabezpieczonych polisą na życie i dożycie?

And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be delivered up into the hands of men;

A gdy przebywali w Galilei, rzekł do nich Jezus: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie;

And please, any designers out there? ~~~ OK, designers, please put up your hands, even though I can't even see you.

Proszę wszystkich projektantów na widowni, proszę podnieście ręce pomimo, że i tak Was nie zobaczę.

And what it involves, and I don't know if my hands are too beaten up to do it or not, but I'll do a little bit of it.

Nie jestem pewien czy dam to teraz radę wykonać, ale spróbuję chociaż trochę.

Let my prayer be set forth as incense before thee; The lifting up of my hands as the evening sacrifice.

Niech będzie przyjemna modlitwa moja, jako kadzidło przed obliczem twoim, a podnoszenie rąk moich jako ofiara wieczorna.

And two programmers who read her blog held their hands up and said, "We could do that," and in 72 hours, they launched Ushahidi.

Dwóch programistów przeczytało wpis i odpisało: "Możemy to zrobić". ~~~ W ciągu 72 godzin uruchomili Ushahidi.

Hands up where I can see them.

Łapki w górę, żebym je widział.

You finish your lecture block and immediately you have five hands going up asking you to re-explain the entire thing at their desks.

Kończysz wykład i od razu unosi się 5 rąk żeby wytłumaczyć im jeszcze raz.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-angielski.