Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "hand up"

Tłumaczenie

"hand up" tłumaczenie polskie

 

Podobne tłumaczenia

"hand up" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "hand up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Aunties, uncles, you can continue to put your hands up, aunties and uncles as well.

Ciocie, wujkowie, odważnie Unieście swoje ręce w górę. ~~~ Ciocie i wujkowie także.

I would really like us to have an ace in our hands, a good card up our sleeves.

Naprawdę chciałabym, abyśmy dysponowali asem w dłoni i dobrą kartą w rękawie.

If I have lifted up my hand against the fatherless, Because I saw my help in the gate:

Jeźliżem podniósł przeciwko sierocie rękę swoję, gdym widział w bramie pomoc moję:

Somebody else? Who else would like -- see I don't -- haven't seen any women's hands up.

Kto jeszcze chciałby -- nie widzę -- nie zauważyłem żadnych damskich rąk w górze.

On the other hand, however, it opens up a wide range of criminal activity.

Jednak z drugiej strony otwiera pole do szerokiego wachlarza działalności przestępczej.

And I had my hand up with lots of other people, and you took two more questions.

Podniosłam rękę, podobnie jak wielu ludzi i odpowiedziałaś na 2 pytania.

Now, those over 25, could you put your hands up if you're wearing your wristwatch?

A z tych, którzy skończyli 25, podnieście ręce jeśli nosicie zegarek.

Let thy hand be lifted up above thine adversaries, and let all thine enemies be cut off.

Wywyższy się ręka twoja nad nieprzyjaciołmi twoimi, a wszyscy przeciwnicy twoi wykorzenieni będą.

He'd -- you can tickle him. ~~~ When I put my hand up, "Ha, ha, ha, ha" and that's how we sold him.

Można go połaskotać, wtedy przykładam rękę, a on: "Ha, ha, ha, ha" i tak właśnie go sprzedaliśmy.

Let these words sink into your ears: for the Son of man shall be delivered up into the hands of men.

Składajcie wy do uszów waszych słowa te: albowiem Syn człowieczy ma być wydany w ręce ludzkie.

He sealeth up the hand of every man, That all men whom he hath made may know [it].

Tedy zwierz wchodzi do jaskini, a w jamach swoich zostaje.

And he gave her his hand, and raised her up; and calling the saints and widows, he presented her alive.

A on podawszy jej rękę, podniósł ją, a zawoławszy świętych i wdów, stawił ją żywą.

And he gave him his hand; and he took him up to him into the chariot.

Tedy mu dał rękę swą; i kazał mu wsiąść do siebie na wóz.

Crows, on the other hand, show up, and they try and figure it out.

Wrony natomiast, przylatują, próbują i znajdują sposób.

With one hand, gently pinch up the skin at the site of injection.

Jedną ręką delikatnie uchwycić skórę w miejscu wkłucia.

Hear the voice of my supplications, when I cry unto thee, When I lift up my hands toward thy holy oracle.

Wysłuchajże głos próśb moich, gdy wołam do ciebie, gdy podnoszę ręce moje do świątnicy świętej twojej.

The good news is a third of you didn't hold up your hand.

Na szczęście, jedna-trzecia z was się nie zgłosiła.

And I never had fewer than two-thirds of an audience hold up their hand.

Zawsze zgłaszało się co najmniej dwie trzecie sali.

But Jesus took him by the hand, and raised him up; and he arose.

Ale Jezus ująwszy go za rękę, podniósł go; i wstał.

and he came and took her by the hand, and raised her up; and the fever left her, and she ministered unto them.

Tedy przystąpiwszy podniósł ją, ująwszy ją za rękę jej; a zaraz ją gorączka opuściła, i posługowała im.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.