angielsko-polskie tłumaczenie słowa "hand up"

EN hand up angielskie tłumaczenie

hand up
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "hand up"

hand rzeczownik
hand przymiotnik
to hand czasownik
to hand
up przymiotnik
up przysłówek
Polish
up przyimek

Przykłady użycia - "hand up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd I had my hand up with lots of other people, and you took two more questions.
Podniosłam rękę, podobnie jak wielu ludzi i odpowiedziałaś na 2 pytania.
EnglishIf I have lifted up my hand against the fatherless, Because I saw my help in the gate:
Jeźliżem podniósł przeciwko sierocie rękę swoję, gdym widział w bramie pomoc moję:
EnglishOn the other hand, however, it opens up a wide range of criminal activity.
Jednak z drugiej strony otwiera pole do szerokiego wachlarza działalności przestępczej.
EnglishHe sealeth up the hand of every man, That all men whom he hath made may know [it].
Tedy zwierz wchodzi do jaskini, a w jamach swoich zostaje.
EnglishLet thy hand be lifted up above thine adversaries, and let all thine enemies be cut off.
Wywyższy się ręka twoja nad nieprzyjaciołmi twoimi, a wszyscy przeciwnicy twoi wykorzenieni będą.
EnglishAnd he gave her his hand, and raised her up; and calling the saints and widows, he presented her alive.
A on podawszy jej rękę, podniósł ją, a zawoławszy świętych i wdów, stawił ją żywą.
English. ~~~ When I put my hand up, "Ha, ha, ha, ha" and that's how we sold him.
Można go połaskotać, wtedy przykładam rękę, a on: "Ha, ha, ha, ha" i tak właśnie go sprzedaliśmy.
EnglishAnd I never had fewer than two-thirds of an audience hold up their hand.
Zawsze zgłaszało się co najmniej dwie trzecie sali.
EnglishCrows, on the other hand, show up, and they try and figure it out.
Wrony natomiast, przylatują, próbują i znajdują sposób.
EnglishWith one hand, gently pinch up the skin at the site of injection.
Jedną ręką delikatnie uchwycić skórę w miejscu wkłucia.
EnglishBut Jesus took him by the hand, and raised him up; and he arose.
Ale Jezus ująwszy go za rękę, podniósł go; i wstał.
EnglishSo these are nerves you see, down on the bottom, and the microscope probe that's being held by the robotic hand, up at the top.
Widzicie je na dole, a na górze mikroskopowa sonda trzymana przez ramię robota.
EnglishAnd he took him by the right hand, and raised him up: and immediately his feet and his ankle-bones received strength.
A ująwszy go za prawą rękę jego, podniósł go, a zarazem utwierdzone były nogi jego i kostki.
EnglishBut he knew their thoughts; and he said to the man that had his hand withered, Rise up, and stand forth in the midst.
Ale on wiedział myśli ich, i rzekł człowiekowi, który miał rękę uschłą: Wstań a stań pośrodku.
EnglishThe good news is a third of you didn't hold up your hand.
Na szczęście, jedna-trzecia z was się nie zgłosiła.
Englishand he came and took her by the hand, and raised her up; and the fever left her, and she ministered unto them.
Tedy przystąpiwszy podniósł ją, ująwszy ją za rękę jej; a zaraz ją gorączka opuściła, i posługowała im.
EnglishThis is a horrific image, so I'm putting my hand up now.
To potworne zdjęcie, więc podnoszę rękę do góry.
EnglishThou hast also given me the shield of thy salvation; And thy right hand hath holden me up, And thy gentleness hath made me great.
Çwiczy ręce moje do boju, tak, iż kruszę łuk miedziany ramionami swemi.
English~~~ And then I open my hand up.
Nie liczy po kolei wszystkich palców, tylko grupuje je razem.
EnglishForasmuch as many have taken in hand to draw up a narrative concerning those matters which have been fulfilled among us,
Ponieważ wiele się ich podjęło sporządzić historyję o tych sprawach, o których my pewną wiadomość mamy;