Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "hairy"

 

"hairy" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 31

hairy {przymiotnik}

hairy {przym.} (też: shaggy, shag)

kosmaty {przym. m.}

And they answered him, He was a hairy man, and girt with a girdle of leather about his loins.

I opowiedzieli mu: Mąż kosmaty, a pasem skórzanym przepasany na biodrach swych.

hairy {przym.}

owłosiony {przym. m.}

They, that one, is hairy and walking on four legs.

Ten jest owłosiony i chodzi na czworakach.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "hairy":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "hairy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Secondary malignancies are expected to occur in patients with hairy cell leukaemia.

U pacjentów z białaczką włochatokomórkową mogą wystąpić nowotwory wtórne.

LITAK is indicated for the treatment of hairy cell leukaemia.

LITAK jest wskazany w leczeniu białaczki włochatokomórkowej.

LITAK has been examined in one main study involving 63 patients with hairy cell leukaemia.

Preparat LITAK badano w jednym głównym badaniu z udziałem 63 pacjentów z białaczką włochatokomórkową.

And the secret, which they stick on with, involves their hairy toes.

A sekret ich przylegania kryje się w włoskowatych palcach.

Monkeys, chimps, just get rid of the hairy creatures."

Małpy, szympansy - po prostu pozbądź się tych włochatych stworzeń".

And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau's hands.

I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień piąty.

LITAK is used to treat patients over 16 years of age who have hairy cell leukaemia.

Preparat LITAK stosuje się w leczeniu pacjentów w wieku powyżej 16. roku życia z białaczką włochatokomórkową.

Treatment of patients with hairy cell leukaemia.

Leczenie pacjentów z białaczką włochatokomórkową.

So when you compare them to the Bonobo, the Bonobo is a little hairier.

W porównaniu z nimi, bonobo są nieco bardziej włochate, nie stoją tak całkiem pionowo, ale widać sporo podobieństw.

But God will smite through the head of his enemies, The hairy scalp of such a one as goeth on still in his guiltiness.

On jest Bóg nasz, Bóg obfitego zbawienia; panujący Pan z śmierci wywodzi.

I don't have a date with a hairy girl.

Nie mam randki z włochatą dziewczyną.

LITAK has been prescribed by your doctor for the treatment of hairy cell leukaemia, a malignant disease of white blood cells.

LITAK został przepisany przez lekarza w celu leczenia białaczki włochatokomórkowej, złośliwego nowotworu białych ciałek krwi.

Forty-three percent of patients with hairy cell leukaemia experienced infectious complications at standard dosage regimen.

Czterdzieści trzy procent pacjentów z białaczką włochatokomórkową doświadcza powikłań zakaźnych po standardowym dawkowaniu leku.

And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man.

I widział Bóg, że to było dobre.

Hairy Cell Leukaemia:

Białaczka włochatokomórkowa:

Hairy or hairless?

Włochata czy nie?

Is she hairy?

Jest włochata?

Included are hairy cell leukaemia, chronic myelogenous leukaemia, multiple myeloma, follicular lymphoma, carcinoid tumour, and malignant melanoma.

Do chorób tych należą: białaczka włochatokomórkowa, przewlekła białaczka szpikowa, szpiczak mnogi, chłoniak grudkowy, rakowiak oraz czerniak złośliwy.

The term ‘ hairy cell’ refers to the hair-like projections that can be seen on the surface of the lymphocytes when they are examined under a microscope.

Określenie „ włochatokomórkowa ” dotyczy przypominających włoski wypustek, jakie widać na powierzchni limfocytów w badaniu mikroskopowym.

The frequency of second malignancy following treatment with LITAK was 3.4 % in all 232 hairy cell leukaemia patients treated during a 10-year period.

Częstość drugiego nowotworu po leczeniu preparatem LITAK wynosiła 3, 4 % u wszystkich 232 pacjentów z białaczką włochatokomórkową leczonych w ciągu 10 lat.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

hairbrush · haircut · hairdo · hairdresser · hairdryer · hairless · hairpin · hairsplitting · hairspray · hairstylist · hairy · Haiti · Haitian · hake · halal · Halani · halation · halberd · halcyon · hale · half

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.