Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "hairy"

 

"hairy" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 29

hairy {przymiotnik}

hairy {przym.}

owłosiony {przym. m.}

They, that one, is hairy and walking on four legs.

Ten jest owłosiony i chodzi na czworakach.

hairy {przym.} (też: shaggy, shag)

kosmaty {przym. m.}

And they answered him, He was a hairy man, and girt with a girdle of leather about his loins.

I opowiedzieli mu: Mąż kosmaty, a pasem skórzanym przepasany na biodrach swych.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "hairy":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "hairy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Secondary malignancies are expected to occur in patients with hairy cell leukaemia.

U pacjentów z białaczką włochatokomórkową mogą wystąpić nowotwory wtórne.

LITAK is indicated for the treatment of hairy cell leukaemia.

LITAK jest wskazany w leczeniu białaczki włochatokomórkowej.

LITAK has been examined in one main study involving 63 patients with hairy cell leukaemia.

Preparat LITAK badano w jednym głównym badaniu z udziałem 63 pacjentów z białaczką włochatokomórkową.

And the secret, which they stick on with, involves their hairy toes.

A sekret ich przylegania kryje się w włoskowatych palcach.

And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau's hands.

I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień piąty.

LITAK is used to treat patients over 16 years of age who have hairy cell leukaemia.

Preparat LITAK stosuje się w leczeniu pacjentów w wieku powyżej 16. roku życia z białaczką włochatokomórkową.

Treatment of patients with hairy cell leukaemia.

Leczenie pacjentów z białaczką włochatokomórkową.

So when you compare them to the Bonobo, the Bonobo is a little hairier.

W porównaniu z nimi, bonobo są nieco bardziej włochate, nie stoją tak całkiem pionowo, ale widać sporo podobieństw.

But God will smite through the head of his enemies, The hairy scalp of such a one as goeth on still in his guiltiness.

On jest Bóg nasz, Bóg obfitego zbawienia; panujący Pan z śmierci wywodzi.

I don't have a date with a hairy girl.

Nie mam randki z włochatą dziewczyną.

LITAK has been prescribed by your doctor for the treatment of hairy cell leukaemia, a malignant disease of white blood cells.

LITAK został przepisany przez lekarza w celu leczenia białaczki włochatokomórkowej, złośliwego nowotworu białych ciałek krwi.

Forty-three percent of patients with hairy cell leukaemia experienced infectious complications at standard dosage regimen.

Czterdzieści trzy procent pacjentów z białaczką włochatokomórkową doświadcza powikłań zakaźnych po standardowym dawkowaniu leku.

And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man.

I widział Bóg, że to było dobre.

Hairy Cell Leukaemia:

Białaczka włochatokomórkowa:

Hairy or hairless?

Włochata czy nie?

Included are hairy cell leukaemia, chronic myelogenous leukaemia, multiple myeloma, follicular lymphoma, carcinoid tumour, and malignant melanoma.

Do chorób tych należą: białaczka włochatokomórkowa, przewlekła białaczka szpikowa, szpiczak mnogi, chłoniak grudkowy, rakowiak oraz czerniak złośliwy.

The term ‘ hairy cell’ refers to the hair-like projections that can be seen on the surface of the lymphocytes when they are examined under a microscope.

Określenie „ włochatokomórkowa ” dotyczy przypominających włoski wypustek, jakie widać na powierzchni limfocytów w badaniu mikroskopowym.

The frequency of second malignancy following treatment with LITAK was 3.4 % in all 232 hairy cell leukaemia patients treated during a 10-year period.

Częstość drugiego nowotworu po leczeniu preparatem LITAK wynosiła 3, 4 % u wszystkich 232 pacjentów z białaczką włochatokomórkową leczonych w ciągu 10 lat.

And the first came forth red, all over like a hairy garment.

Uczynił tedy Bóg zwierz ziemski według rodzaju swego; i bydło według rodzaju swego; i wszelki płaz ziemski według rodzaju swego; i widział Bóg, że to było dobre.

And it shall come to pass in that day, that the prophets shall be ashamed every one of his vision, when he prophesieth; neither shall they wear a hairy mantle to deceive:

I stanie się dnia onego, że się zawstydzą oni prorocy, każdy za widzenie swoje, gdyby prorokowali, i nie obleką się w suknię kosmatą, aby kłamali;
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

hairdressing · hairdryer · hairgrip · hairless · hairline · hairpiece · hairpin · hairsplitting · hairspray · hairstylist · hairy · Haitański · Haiti · Haitian · hake · halal · Halani · halation · halberd · halcyon · hale

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.