Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "had been presenting"

Bezokolicznik czasownika had been presenting: present
 

"had been presenting" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 24

present {rzeczownik}

present {rzecz.} (też: gift)

prezent {m.}

present {rzecz.} (też: nowness, presentness)

present {rzecz.} (też: gift, comp)

podarunek {m.}

present (tense) {rzecz.} (też: present tense)

present {przymiotnik}

present {przym.} (też: current, attendant)

obecny {przym. m.}

present {przym.} (też: current)

obecna {przym. f.}

present {przym.} (też: current)

obecne {przym.}

present {przym.} (też: current)

aktualny (obecny, teraźniejszy) {przym. m.}

present {przym.} (też: current, contemporary, coeval, latterday)

współczesny {przym. m.}

present {przym.}

teraźniejszy {przym. m.}

to present {czasownik}

to present [presented|presented] {czas.} (też: to implement, to bring in, to lead in, to introduce)

wprowadzić {czas.}

to present [presented|presented] {czas.} (też: to introduce, to offer, to present with, to put on the stage)

przedstawiać {czas. ndk}

to present [presented|presented] {czas.} (też: to show, to parade, to screen, to display)

I had been presenting (Past perfect continuous)

ja (m) prezentowałem (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

ty (m) prezentowałeś (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

on prezentował (Czas przeszły)

we had been presenting (Past perfect continuous)

my (m) prezentowaliśmy (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

wy (m) prezentowaliście (Czas przeszły)

they had been presenting (Past perfect continuous)

oni prezentowali (Czas przeszły)

I had been presenting (Past perfect continuous)

ja (f) prezentowałam (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

ty (f) prezentowałaś (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

ona prezentowała (Czas przeszły)

we had been presenting (Past perfect continuous)

my (f) prezentowałyśmy (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

wy (f) prezentowałyście (Czas przeszły)

they had been presenting (Past perfect continuous)

one prezentowały (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

ono prezentowało (Czas przeszły)

to present [presented|presented] {czas.} (też: to submit, to put forward)

przedłożyć (projekt, prośbę, wniosek) {czas.}

to present [presented|presented] {czas.} (też: to show, to feature, to picture, to disclose)

ukazać {czas. dk}

I had been presenting (Past perfect continuous)

ja (m) ukazałem (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

ty (m) ukazałeś (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

on ukazał (Czas przeszły)

we had been presenting (Past perfect continuous)

my (m) ukazaliśmy (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

wy (m) ukazaliście (Czas przeszły)

they had been presenting (Past perfect continuous)

oni ukazali (Czas przeszły)

I had been presenting (Past perfect continuous)

ja (f) ukazałam (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

ty (f) ukazałaś (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

ona ukazała (Czas przeszły)

we had been presenting (Past perfect continuous)

my (f) ukazałyśmy (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

wy (f) ukazałyście (Czas przeszły)

they had been presenting (Past perfect continuous)

one ukazały (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

ono ukazało (Czas przeszły)

to present [presented|presented] {czas.} (też: to condone)

darować [daruję|darował] {czas. ndk}

I had been presenting (Past perfect continuous)

ja (m) darowałem (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

ty (m) darowałeś (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

on darował (Czas przeszły)

we had been presenting (Past perfect continuous)

my (m) darowaliśmy (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

wy (m) darowaliście (Czas przeszły)

they had been presenting (Past perfect continuous)

oni darowali (Czas przeszły)

I had been presenting (Past perfect continuous)

ja (f) darowałam (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

ty (f) darowałaś (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

ona darowała (Czas przeszły)

we had been presenting (Past perfect continuous)

my (f) darowałyśmy (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

wy (f) darowałyście (Czas przeszły)

they had been presenting (Past perfect continuous)

one darowały (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

ono darowało (Czas przeszły)

I had been presenting (Past perfect continuous)

ja (m) ofiarowałem (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

ty (m) ofiarował (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

on ofiarował (Czas przeszły)

we had been presenting (Past perfect continuous)

my (m) ofiarowaliśmy (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

wy (m) ofiarowaliście (Czas przeszły)

they had been presenting (Past perfect continuous)

oni ofiarowali (Czas przeszły)

I had been presenting (Past perfect continuous)

ja (f) ofiarowałeas (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

ty (f) ofiarowa (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

ona ofiarowała (Czas przeszły)

we had been presenting (Past perfect continuous)

my (f) ofiarowałyśmy (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

wy (f) ofiarowałyście (Czas przeszły)

they had been presenting (Past perfect continuous)

one ofiarowały (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

ono ofiarowało (Czas przeszły)

to present [presented|presented] {czas.} (też: to hold out, to offer)

nadstawiać {czas. ndk}

to present [presented|presented] {czas.} (też: to submit, to proffer, to propound)

I had been presenting (Past perfect continuous)

ja (m) przedkładałem (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

ty (m) przedkładałeś (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

on przedkładał (Czas przeszły)

we had been presenting (Past perfect continuous)

my (m) przedkładaliśmy (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

wy (m) przedkładaliście (Czas przeszły)

they had been presenting (Past perfect continuous)

oni przedkładali (Czas przeszły)

I had been presenting (Past perfect continuous)

ja (f) przedkładałam (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

ty (f) przedkładałaś (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

ona przedkładała (Czas przeszły)

we had been presenting (Past perfect continuous)

my (f) przedkładałyśmy (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

wy (f) przedkładałyście (Czas przeszły)

they had been presenting (Past perfect continuous)

one przedkładały (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

ono przedkładało (Czas przeszły)

to present [presented|presented] {czas.} (też: to hold out, to offer)

nadstawić {czas.}

to present [presented|presented] {czas.} (też: to cause, to recommend)

nastręczyć {czas.}

to present [presented|presented] {czas.} (też: to report, to give a paper, to recount, to sum up)

I had been presenting (Past perfect continuous)

ja (m) referowałem (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

ty (m) referowałeś (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

on referował (Czas przeszły)

we had been presenting (Past perfect continuous)

my (m) referowaliśmy (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

wy (m) referowaliście (Czas przeszły)

they had been presenting (Past perfect continuous)

oni referowali (Czas przeszły)

I had been presenting (Past perfect continuous)

ja (f) referowałam (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

ty (f) referowałaś (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

ona referowała (Czas przeszły)

we had been presenting (Past perfect continuous)

my (f) referowałyśmy (Czas przeszły)

you had been presenting (Past perfect continuous)

wy (f) referowałyście (Czas przeszły)

they had been presenting (Past perfect continuous)

one referowały (Czas przeszły)

he/she/it had been presenting (Past perfect continuous)

ono referowało (Czas przeszły)

to present [presented|presented] {czas.} (też: to show, to display)

  sprezentować {czas. dk}

to present [presented|presented] {czas.} (też: to report, to recount, to sum up, to summarize)

zreferować {czas. dk}
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: równonóg, Europejski Trybunał Praw Człowieka otworzył przewód sądowy za co należą sie gratulacje., Umowa jest w istocie bardzo prostym dokumentem złożonym z artykułów określających najważniejsze zobowiązania sojuszników wobec siebie z osobna, jak i Sojuszu jako całości. Były również trudności lecz Zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim każde państwo , rozziew, wychwalać

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.