Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "guilty"

 

"guilty" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 105

guilty {przymiotnik}

guilty {przym.} (też: wine, culpable, vine, beholden)

winny {przym. m.}

A cosmic us and them, and a God who is guilty of the worst kind of favoritism?

Kosmiczny podział: my i oni i Bóg winny najgorszego rodzaju faworyzowania?

It almost made me feel a little bit guilty about having an uplifting talk about the future.

Niemal poczułem się winny za tak podnoszący na duchu wykład na temat przyszłości.

Furthermore, anyone directly or indirectly supporting terrorist crimes is guilty.

Ponadto winny jest każdy, kto pośrednio lub bezpośrednio popiera przestępstwa terrorystyczne.

Nobody can claim any longer that the guilty get off scot-free.

Nikt nie może już twierdzić, że winny uchodzi bez poniesienia kary.

In other words, everyone is guilty until proven innocent.

Inaczej mówiąc, każdy jest winny, póki nie udowodni się jego niewinności.

guilty (look, expression) {przym.} (też: remorseful)

pełen skruchy {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "guilty":

 

Podobne tłumaczenia

"guilty" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "guilty" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I believe that not only Mladić but also the other guilty parties must stand trial.

Uważam, że nie tylko Mladić, ale również inni winowajcy muszą stanąć przed sądem.

Unfortunately for some, however, it is guilty of not being a left-wing government.

Na nieszczęście niektórych jego winą jest to, że nie jest on rządem lewicowym.

We are not here to find out whether Cesare Battisti is guilty or not guilty.

Ponadto nie jesteśmy tu po to, by stwierdzić winę Cesarego Battistiego lub jej brak.

Anyone who uses Marthaler’s methods immediately becomes guilty of plagiarism.

Ten, kto użyje środków Marthalera, natychmiast zostaje posądzony o plagiat.

People with this disorder may also feel depressed, anxious, guilty, or tense.

Osoby chore mogą także odczuwać depresję, niepokój, napięcie lub mieć poczucie winy.

I feel so guilty that this all went on in your house, right under our nose.

Czuję się winna, że to wszystko działo się w twoim domu, tuż przed naszymi nosami.

The country's security services are guilty of violence against ordinary people.

Służby bezpieczeństwa kraju dopuszczają się przemocy wobec zwykłych ludzi.

I repeat: not all those guilty of terrorist attacks were tried in Italy!

Powtarzam: nie wszyscy sprawcy ataków terrorystycznych byli sądzeni we Włoszech!

Slander not a servant unto his master, Lest he curse thee, and thou be held guilty.

Nie podwodź na sługę przed Panem jego, być snać nie złorzeczył, a ty abyś nie zgrzeszył.

Such an agreement mixes together innocent citizens with those who may be guilty.

Takie porozumienie stawia niewinnych obywateli na równi z podejrzanymi.

The only thing they are guilty of is following the same religion as Europeans and Americans.

Ich jedyną winą jest to, że wyznają tę samą religię co Europejczycy i Amerykanie.

In this conflict, it is not just a question of innocents on one side and guilty on the other.

W tym konflikcie nie chodzi zwyczajnie o niewinnych po jednej stronie i winnych po drugiej.

National authorities are guilty to a certain degree of using them ineffectively in their work.

W pewnym stopniu za ich nieefektywne wykorzystanie odpowiadają władze krajowe.

When he is judged, let him come forth guilty; And let his prayer be turned into sin.

Gdy przed sądem stanie, niech wynijdzie potępionym, a modlitwa jego niech się w grzech obróci.

In simple English, Madam President, this House is guilty of gross hypocrisy.

Mówiąc wprost, pani przewodnicząca! Parlament ten wykazuje się w tej kwestii rażącą hipokryzją.

If Tymoshenko is eventually found guilty, she faces a sentence of up to ten years in prison.

Jeśli ostatecznie Tymoszenko zostanie uznana winną, grozi jej wyrok do dziesięciu lat więzienia.

However, I also know that not all those guilty of terrorist attacks were tried in Italy.

Wiem jednak również, że nie wszyscy sprawcy tych ataków terrorystycznych byli sądzeni we Włoszech.

(DE) Madam President, I never suggested that the Jobbik party had been guilty of criminal wrongdoing.

(DE) Pani Przewodnicząca! Nigdy nie sugerowałem, że partia Jobbik dopuściła się przestępstwa.

People with this condition may also feel depressed, guilty, anxious or tense.

Pacjenci z powyższymi objawami mogą także czuć się smutni, doznawać poczucia winy i lęku lub napięcia.

But I must quickly add that I too am just as guilty in the question of the single story.

Jednak jestem tak samo winna w kwestii "jednej historii".
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

guilds · guile · guileful · guileless · guillemot · guillotine · guilt · guiltily · guiltiness · guiltless · guilty · guimpe · Guinea · Guinea-Bissau · guipure · guise · guitar · guitarist · Gujarati · gulag · gulch

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.