"guilty" po polsku

EN

"guilty" - polskie tłumaczenie

volume_up
guilty {przym.}

EN guilty
volume_up
{przymiotnik}

guilty (też: blameworthy, culpable, blamable, wine)
volume_up
winny {przym. m.}
A cosmic us and them, and a God who is guilty of the worst kind of favoritism?
Kosmiczny podział: my i oni i Bóg winny najgorszego rodzaju faworyzowania?
Furthermore, anyone directly or indirectly supporting terrorist crimes is guilty.
Ponadto winny jest każdy, kto pośrednio lub bezpośrednio popiera przestępstwa terrorystyczne.
In other words, everyone is guilty until proven innocent.
Inaczej mówiąc, każdy jest winny, póki nie udowodni się jego niewinności.
guilty

trending_flat
"look, expression"

guilty (też: remorseful)

Synonimy (angielski) dla "guilty":

guilty

Przykłady użycia - "guilty" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto absolve sb. from guilty
Englishto make a plea of guilty
Englishto enter a plea of guilty
Englishto be found guilty of
Englisha guilty person never behaves naturally
Englishguilty as charged
Englishto plead not guilty
Englishto plead not guilty
EnglishThe country's security services are guilty of violence against ordinary people.
Służby bezpieczeństwa kraju dopuszczają się przemocy wobec zwykłych ludzi.
EnglishI feel so guilty that this all went on in your house, right under our nose.
Czuję się winna, że to wszystko działo się w twoim domu, tuż przed naszymi nosami.
EnglishAnyone who uses Marthaler’s methods immediately becomes guilty of plagiarism.
Ten, kto użyje środków Marthalera, natychmiast zostaje posądzony o plagiat.
EnglishWe are not here to find out whether Cesare Battisti is guilty or not guilty.
Ponadto nie jesteśmy tu po to, by stwierdzić winę Cesarego Battistiego lub jej brak.
EnglishI repeat: not all those guilty of terrorist attacks were tried in Italy!
Powtarzam: nie wszyscy sprawcy ataków terrorystycznych byli sądzeni we Włoszech!
EnglishSuch an agreement mixes together innocent citizens with those who may be guilty.
Takie porozumienie stawia niewinnych obywateli na równi z podejrzanymi.
EnglishThe only thing they are guilty of is following the same religion as Europeans and Americans.
Ich jedyną winą jest to, że wyznają tę samą religię co Europejczycy i Amerykanie.
EnglishNational authorities are guilty to a certain degree of using them ineffectively in their work.
W pewnym stopniu za ich nieefektywne wykorzystanie odpowiadają władze krajowe.
EnglishWhen he is judged, let him come forth guilty; And let his prayer be turned into sin.
Gdy przed sądem stanie, niech wynijdzie potępionym, a modlitwa jego niech się w grzech obróci.
EnglishIn simple English, Madam President, this House is guilty of gross hypocrisy.
Mówiąc wprost, pani przewodnicząca! Parlament ten wykazuje się w tej kwestii rażącą hipokryzją.
EnglishPeople with this condition may also feel depressed, guilty, anxious or tense.
Pacjenci z powyższymi objawami mogą także czuć się smutni, doznawać poczucia winy i lęku lub napięcia.
EnglishHowever, I also know that not all those guilty of terrorist attacks were tried in Italy.
Wiem jednak również, że nie wszyscy sprawcy tych ataków terrorystycznych byli sądzeni we Włoszech.