Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "grey"

 

"grey" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 94

grey {przymiotnik}

grey {przym.} [Bryt.] (też: ashy, gray, drab, drear)

szary {przym. m.}

Check that the grey indicator on the injection button is no longer visible.

Należy sprawdzić, czy szary wskaźnik przycisku wstrzykiwacza przestaje być widoczny.

With a single positive exception, it is one grim, grey, costly being.

Z jednym pozytywnym wyjątkiem - że jest to ponury, szary i kosztowny byt.

I don't know about you, but when I see Aubrey de Grey, I immediately go to Gandalf the Grey.

Nie wiem jak wy, ale jak widzę Aubrey de Grey, natychmiast przychodzi mi do głowy Gandalf the Grey / "Gandalf Szary".

You'll see a grey status message indicating sync progress or the time when your Documents List was last synced.

Zobaczysz szary komunikat ze stanem wskazujący postęp synchronizacji lub czas ostatniej synchronizacji listy dokumentów.

Our budget was not whiter than white, but greyer than grey and darker than dark and I am very unhappy about that.

Nasz budżet nie był bielszy niż biel, ale intensywnie szary, a miejscami ciemniejszy od czerni, i bardzo mnie to martwi.

grey {przym.} (też: ashen, ashy, gray, light grey)

popielaty {przym. m.}

grey {przym.} [Bryt.] (też: gray-haired, grey-haired, hoary)

siwy {przym. m.}

gra {rzeczownik}

game {rzecz.}

gra {f.} (też: zabawa, zwierzyna, partyjka, dziczyzna)

In the original Zen Bound game, you play it by scrolling your fingers over the pad.

W oryginalnej wersji gry Zen Bound gra się przez przesuwanie palców po ekranie.

Ultimately, we play the game because, for our citizens, this is not a game.

Przecież rozgrywamy tę grę, ponieważ dla naszych obywateli nie jest to żadna gra.

ECONOMIA is a game that explains, in a simplified way, how monetary policy works.

Gra ECONOMIA przedstawia w uproszczeniu, na czym polega polityka pieniężna.

If I start the little game here that the kids have done, it'll crash the space ship.

Jeśli tak zrobię, gra zrobiona przez dzieci pokazuje, że rakieta spadnie.

What often seems to be a game can lead to lifelong psychological damage.

Coś, co często wydaje się grą, może prowadzić do urazów psychicznych na całe życie.

play {rzecz.}

gra {f.} (też: zabawa, sztuka teatralna)

In the original Zen Bound game, you play it by scrolling your fingers over the pad.

W oryginalnej wersji gry Zen Bound gra się przez przesuwanie palców po ekranie.

Ultimately, we play the game because, for our citizens, this is not a game.

Przecież rozgrywamy tę grę, ponieważ dla naszych obywateli nie jest to żadna gra.

This is no more than well-organised political play-acting between left and right.

Jest to nic więcej niż dobrze zorganizowana gra polityczna pomiędzy prawicą a lewicą.

There you go. ~~~ Yes! ~~~ The robots track and they team play amongst themselves.

Proszę bardzo. Tak! Roboty obserwują i grają, gra drużynowa pomiędzy nimi.

Just as England invented cricket, and made the rest of the world play it.

Tak jak wymyślili sam krykiet i sprawili, że gra w niego reszta świata.

sport {rzecz.}

gra {f.} (też: sport, dyscyplina sportu, dyscyplina sportowa)

Sport plays a more important role than had previously been recognised in the Commission and Council.

Sport gra znacznie ważniejszą rolę, niż dostrzegały to w przeszłości Komisja i Rada.

Probably starting with sports games, which are going to become much more interactive.

Prawdopodobnie zacznie się od gier sportowych, które staną się dużo bardziej interaktywne.

Our children are doing brilliantly in sports.

Nasze dzieci są świetne w grach zespołowych.

act {rzecz.}

gra {f.} (też: działanie, akt, akcja, czyn)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "grey":

Synonimy (polski) dla "gra":

 

Podobne tłumaczenia

"grey" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "grey" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Do NOT remove the grey stopper or aluminium ring around the top of the vial.

NIE zdejmować szarego korka ani aluminiowego kapsla nałożonego na szyjkę fiolki.

In particular, they were obsessed with the story of Grey Poupon. ~~~ Right?

Ich obsesją w latach '80 była musztarda, a zwłaszcza historia marki "Grey Poupon".

The directive should prevent confusion and should not allow any room for 'grey' areas.

Dyrektywa powinna unikać niejasności i nie pozostawiać miejsca dla "szarej” strefy.

We could resign ourselves to the fact that all cats are grey in the dark.

Musielibyśmy poprzestać na stwierdzeniu, że w ciemności wszystkie koty są szare.

However, we know that there is a grey zone which leaves room for abuse.

Mamy jednak świadomość istnienia szarej strefy tworzącej pole do nadużyć.

We must strive to achieve the best results regarding these grey areas.

Musimy dążyć do osiągnięcia jak najlepszych wyników w odniesieniu do tych szarych stref.

This is a grey area outside the scope of the control to which budgetary expenditure is subject.

To zielony obszar pozostający poza kontrolą, której podlegają wydatki budżetowe.

Internet gambling is, moreover, viewed as a 'grey area' of law.

Ponadto hazard w Internecie jest postrzegany jako "szara strefa” prawa.

DO NOT remove the grey stopper or aluminium ring around the top of the vial (see Diagram 1).

NIE zdejmować szarego korka ani aluminiowego kapsla nałożonego na szyjkę fiolki (patrz Rysunek 1).

They are grey, diamond shaped film-coated tablets, marked with the code ‘ GXEJ7’ on one side.

Tabletki są koloru białego, w kształcie rombu z wytłoczonym symbolem “ GX EJ7 " po jednej stronie.

The Lantus Solostar is grey with a purple injection button.

Wstrzykiwacz Lantus SoloStar jest koloru szarego z fioletowym przyciskiem podania insuliny.

In the first of these amendments, we emphasise the importance of reducing the 'black' or 'grey' economy.

W pierwszej z wymienionych poprawek podkreśla się wagę ograniczenia szarej strefy.

We have also pointed out in the recent past in these discussions the grey areas that are very dangerous.

Wskazaliśmy również w naszych niedawnych dyskusjach bardzo niebezpieczne szare strefy.

And then they had those ads, right? ~~~ With the guy in the Rolls Royce, and he's eating the Grey Poupon.

Zamiast półtora dolara za 200g, jak u konkurencji, kosztowała 4 dolary.

In a word, it is about prevention of the grey economy.

Krótko mówiąc jest to kwestia zapobiegania szarej strefie.

Years of work on this legislation have turned Mr Ferber's hair grey.

Pan Ferber przez lata pracy nad ustawą zdążył osiwieć.

There are now fewer grey areas to cause confusion and uncertainty in the future.

Tym samym zmniejsza się liczba „szarych obszarów”, co pozwoli ograniczyć chaos i niepewność w przyszłości.

Finally, when Markus Ferber and I started work on this dossier, neither of us had any grey hairs.

Wreszcie, kiedy Markus Ferber i ja zaczynaliśmy pracę nad tym dossier, żaden z nas nie miał siwych włosów.

The other Rolls Royce pulls up, and he says, do you have any Grey Poupon?

Reklama: facet w Rolls-Roysie je Grey Poupon, podjeżdża drugi Rolls Royce, kierowca pyta: masz Grey Poupon?

An example of this is the grey area concerning when to apply or not to apply the country of origin principle.

Przykładem tego jest szara strefa dotycząca przypadków stosowania lub niestosowania zasady kraju pochodzenia.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.