"to google" po polsku

EN

"to google" - polskie tłumaczenie

EN to google
volume_up
{czasownik}

to google
volume_up
googlować {czas. ndk}
to google
volume_up
guglać {czas. ndk}

Przykłady użycia - "to google" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishGoogle's goal is to provide you with results that are clear and easy to read.
Celem Google jest dostarczenie Ci zrozumiałych i łatwych do odczytania wyników.
EnglishWhen verification is complete, business information changes will show up on Google.
Po zakończeniu weryfikacji zmiany w informacjach o firmie będą widoczne w Google.
EnglishThese are the symbols and automatic equation shortcuts used in Google documents:
Oto symbole i automatyczne skróty równań stosowane w dokumentach Google: ~~~
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.
Więcej informacji na temat korzystania z nich znajdziesz w naszych Centrach pomocy.
EnglishOnce your Sitemap is complete, you can submit it to Google using Webmaster Tools.
Ukończoną mapę witryny możesz przesłać do Google za pomocą Narzędzi dla webmasterów.
EnglishGoogle Chrome supports WebGL technology to deliver hardware-accelerated 3D graphics.
Google Chrome obsługuje technologię WebGL w celu sprzętowej obsługi grafiki 3D.
EnglishOr, you can use Google Mail's outbound servers with a different "from" address.
Druga możliwość to użycie serwerów wychodzących Google Maila z innym adresem nadawcy.
EnglishBefore you get startedMake sure you've read the Google Help Forum Terms of Service.
Zanim rozpocznieszZapoznaj się z Warunkami korzystania z Forum pomocy Google.
EnglishIf you forget your passphrase, you’ll need to reset sync via the Google Dashboard.
Jeśli nie pamiętasz hasła, musisz zresetować synchronizację w Panelu Google.
EnglishYou can also choose to close all Google services associated with your Google Account.
Ponadto możesz zamknąć wszystkie usługi Google powiązane z Twoim kontem Google.
EnglishWe'll investigate and, when necessary, remove the video from Google Maps.
Zbadamy sprawę i w razie konieczności usuniemy film wideo z serwisu Mapy Google.
EnglishAs a result, they would be subject to the new rules for accessing the Google system.
W rezultacie będą one podlegać nowym regułom dotyczącym dostępu do systemu Google'a.
Englishpage of the Diagnostic tab in Google Webmaster Tools, this is the correct status.
na karcie Diagnostyka w Narzędziach Google dla webmasterów, to jest to stan prawidłowy.
EnglishYou can use boolean operators such as 'OR' when searching in Google Mail.
Przeszukując Google Maila, możesz używać operatorów logicznych takich jak „OR”.
EnglishThemes allow you to customize the look and feel of your Google Mail account.
Motywy umożliwiają dostosowanie wyglądu i funkcjonalności Twojego konta Google Mail.
EnglishGoogle Mail lets you automatically forward incoming mail to another address.
Google Mail umożliwia automatyczne przekazywanie poczty przychodzącej na inny adres.
EnglishNotes: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
Aby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.
EnglishGoogle Wallet offers a variety of promotions for users throughout the year.
Przez cały rok usługa Portfel Google oferuje różne promocje dla użytkowników.
EnglishWhen you create a new Google Account, you need to verify your email address.
Podczas tworzenia nowego konta Google musisz zweryfikować swój adres e-mail.
EnglishFor this reason, new Google presentations are only supported in modern browsers.
Z tego powodu nowe prezentacje Google są obsługiwane tylko w nowoczesnych przeglądarkach.

Podobne słowa