Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to google"

 

"to google" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 1872

to google {czasownik}

to google {czas.}

googlować {czas.}

to google {czas.}

guglać {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to google" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Check out some of the new features in the latest version of Google presentations:

Zapoznaj się z niektórymi nowymi funkcjami w najnowszej wersji prezentacji Google:

Keep in mind that it’s only available in the new version of Google presentations.

Pamiętaj, że ta funkcja jest dostępna tylko w nowej wersji prezentacji Google.

Here's a summary of the changes in Google documents, spreadsheets and drawings:

Oto podsumowanie zmian w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i rysunkach Google:

Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.

W takim przypadku możliwe jest tylko synchronizowanie zmian z Dokumentów Google.

Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.

Uwaga: osoby mające dostęp jedynie do wyświetlania nie mogą publikować materiałów.

Visit the Google Apps for Business webpage to learn more about Google Apps pricing.

Na stronie Google Apps dla Firm znajdziesz więcej informacji o cenach Google Apps.

When verification is complete, business information changes will show up on Google.

Po zakończeniu weryfikacji zmiany w informacjach o firmie będą widoczne w Google.

You have someone from Google talking to someone who does comparative literature.

Masz pracownika Google rozmawiającego z osobą zajmującą się literaturą porównawczą.

Before you get startedMake sure you've read the Google Help Forum Terms of Service.

Zanim rozpocznieszZapoznaj się z Warunkami korzystania z Forum pomocy Google.

Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.

Więcej informacji na temat korzystania z nich znajdziesz w naszych Centrach pomocy.

Google's goal is to provide you with results that are clear and easy to read.

Celem Google jest dostarczenie Ci zrozumiałych i łatwych do odczytania wyników.

Got a video site?Reach more people by making your videos discoverable on Google.

Nie jest dobrze powiązana wieloma linkami z innymi witrynami w sieci.Została

Once your Sitemap is complete, you can submit it to Google using Webmaster Tools.

Ukończoną mapę witryny możesz przesłać do Google za pomocą Narzędzi dla webmasterów.

Google Mail lets you automatically forward incoming mail to another address.

Google Mail umożliwia automatyczne przekazywanie poczty przychodzącej na inny adres.

Google Chrome supports WebGL technology to deliver hardware-accelerated 3D graphics.

Google Chrome obsługuje technologię WebGL w celu sprzętowej obsługi grafiki 3D.

If you forget your passphrase, you’ll need to reset sync via the Google Dashboard.

Jeśli nie pamiętasz hasła, musisz zresetować synchronizację w Panelu Google.

When you create a new Google Account, you need to verify your email address.

Podczas tworzenia nowego konta Google musisz zweryfikować swój adres e-mail.

Themes allow you to customize the look and feel of your Google Mail account.

Motywy umożliwiają dostosowanie wyglądu i funkcjonalności Twojego konta Google Mail.

These are the symbols and automatic equation shortcuts used in Google documents:

Oto symbole i automatyczne skróty równań stosowane w dokumentach Google: ~~~

Choose your own image or photo to appear as the background to your Google homepage.

Wybierz własny obraz lub zdjęcie do wyświetlenia jako tło na stronie głównej Google.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kibel, heroina, wytrysk, spłacalność, płyta ochronna

Podobne słowa

goodnight · goods · goodwill · goody · goody-goody · gooey · goof · goofball · goofiness · goofy · google · googles · googol · googolplex · gook · goon · goop · goosander · goose · gooseberry · goosebumps

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.