Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to google"

 

"to google" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 1797

to google {czasownik}

to google {czas.}

to google {czas.}

guglać [guglam|guglał] {czas. ndk}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to google" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

When verification is complete, business information changes will show up on Google.

Po zakończeniu weryfikacji zmiany w informacjach o firmie będą widoczne w Google.

Before you get startedMake sure you've read the Google Help Forum Terms of Service.

Zanim rozpocznieszZapoznaj się z Warunkami korzystania z Forum pomocy Google.

Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.

Więcej informacji na temat korzystania z nich znajdziesz w naszych Centrach pomocy.

Google's goal is to provide you with results that are clear and easy to read.

Celem Google jest dostarczenie Ci zrozumiałych i łatwych do odczytania wyników.

Once your Sitemap is complete, you can submit it to Google using Webmaster Tools.

Ukończoną mapę witryny możesz przesłać do Google za pomocą Narzędzi dla webmasterów.

Google Mail lets you automatically forward incoming mail to another address.

Google Mail umożliwia automatyczne przekazywanie poczty przychodzącej na inny adres.

Google Chrome supports WebGL technology to deliver hardware-accelerated 3D graphics.

Google Chrome obsługuje technologię WebGL w celu sprzętowej obsługi grafiki 3D.

If you forget your passphrase, you’ll need to reset sync via the Google Dashboard.

Jeśli nie pamiętasz hasła, musisz zresetować synchronizację w Panelu Google.

When you create a new Google Account, you need to verify your email address.

Podczas tworzenia nowego konta Google musisz zweryfikować swój adres e-mail.

Themes allow you to customize the look and feel of your Google Mail account.

Motywy umożliwiają dostosowanie wyglądu i funkcjonalności Twojego konta Google Mail.

These are the symbols and automatic equation shortcuts used in Google documents:

Oto symbole i automatyczne skróty równań stosowane w dokumentach Google: ~~~

As a result, they would be subject to the new rules for accessing the Google system.

W rezultacie będą one podlegać nowym regułom dotyczącym dostępu do systemu Google'a.

You can also choose to close all Google services associated with your Google Account.

Ponadto możesz zamknąć wszystkie usługi Google powiązane z Twoim kontem Google.

Google Wallet offers a variety of promotions for users throughout the year.

Przez cały rok usługa Portfel Google oferuje różne promocje dla użytkowników.

Or, you can use Google Mail's outbound servers with a different "from" address.

Druga możliwość to użycie serwerów wychodzących Google Maila z innym adresem nadawcy.

Notes: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?

Aby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.

Publishing allows you to make your Google Docs available to the whole world.

Publikując Dokumenty Google, można udostępniać je osobom na całym świecie.

In Google presentations, you can reorder slides after you’ve created them.

W prezentacjach Google możesz zmieniać kolejność slajdów po ich utworzeniu.

The accuracy and coverage of Google Location Services will vary by location.

Dokładność i zasięg usług lokalizacyjnych Google są różne w zależności od lokalizacji.

Google will review the request and may remove the information from our search results.

Google sprawdzi Twoją prośbę i być może usunie te informacje z wyników wyszukiwania.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

goodwill · goody · goody-goody · gooey · goof · goof-off · goofball · goofiness · goofus · goofy · google · googles · googol · googolplex · gook · goon · GÓÓÓWWWNNNOOO · goop · goosander · goose · gooseberry

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.