×Czy chodziło Ci o good form?

Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "good for me"

Tłumaczenie

"good for me" tłumaczenie polskie

Czy chodziło Ci o good form?
 

Podobne tłumaczenia

"good for me" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "good for me" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It is good for me that I have been afflicted; That I may learn thy statutes.

Jest mi to ku dobremu, żem był utrapiony, abym się nauczył ustaw twoich.

Creating so much torture was not something that was good for me, too."

Przedłużanie tortur nie było też dobre dla mnie.”

The redundancy was actually good for me.

Wieczne powtarzanie było całkiem dobre dla mnie.

But it is good for me to draw near unto God: I have made the Lord Jehovah my refuge, That I may tell of all thy works.

Aleć mnie najlepsza jest trzymać się Boga; przetoż pokładam w Panu panującym nadzieję moję, abym opowiadał wszystkie sprawy jego.

It was good for me.

To mi dobrze zrobiło.

But I have used none of these things: and I write not these things that it may be so done in my case; for [it were] good for me rather to die, than that any man should make my glorifying void.

Alem ja nic z tych rzeczy nie używał.

And ye answered me, and said, The thing which thou hast spoken is good [for us] to do.

Tedyście mi odpowiedzieli, i rzekliście: Dobra rzecz, którąś rozkazał uczynić.

Teach me good judgment and knowledge; For I have believed in thy commandments.

Dobrego rozumu i umiejętności naucz mię; bom przykazaniom twoim uwierzył.

It saddened me because I believe that the EU has been a force for good in the world.

Zasmuciło mnie to, ponieważ wierzę, że UE była siłą dobra na tym świecie.

(SV) Mr President, let me begin by thanking the rapporteurs for their very good work.

(SV) Panie przewodniczący! Na początek chcę podziękować sprawozdawcom za bardzo dobrą pracę.

Now I happen to make my living these days in television, so for me, that's a good thing.

Tak się składa, że aktualnie żyję z pracy w telewizji, więc dla mnie jest to dobra wiadomość.

But as for me, behold, I am in your hand: do with me as is good and right in your eyes.

A ja otom jest w rękach waszych; czyńcie zemną, co dobrego i sprawiedliwego jest w oczach waszych.

For me, it is a very, very good thing that we have this option of a minority report.

Według mnie to bardzo, bardzo dobrze, że mamy możliwość przedłożenia sprawozdania mniejszościowego.

They reward me evil for good, [To] the bereaving of my soul.

Oddawają mi złem za dobre, chcąc mię pozbawić duszy mojej,

Teach me to do thy will; For thou art my God: Thy Spirit is good; Lead me in the land of uprightness.

Naucz mię czynić wolę twoję, albowiemeś ty Bóg mój; duch twój dobry niech mię prowadzi po ziemi prawej.

And they have rewarded me evil for good, And hatred for my love.

Oddawają mi złem za dobre; a nienawiścią za miłość moję.

What is important for me is that State aid is granted transparently and that there is good accountability.

Dla mnie istotne jest, żeby pomoc państwa była przyznawana w sposób przejrzysty i odpowiedzialny.

And this, let me tell you, is very good for the bottom line.

Moim zdaniem to bardzo dobre dla wyników finansowych.

They also that render evil for good Are adversaries unto me, because I follow the thing that is good.

Ale nieprzyjaciele moi weselą się, zmacniają się, i rozmnażają się ci, którzy mię nienawidzą bez przyczyny:

For me, I have three young boys, and I want them to have a really good relationship with their grandparents.

Mam trzech synów, chcę żeby mieli dobre stosunki z swoimi dziadkami.
 

Wyniki z forum

"good for me" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.