Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "good evening"

 

"good evening" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-16 z 16

good evening

Mr President, good evening to each and every one of you.

Dobry wieczór, panie przewodniczący! Dobry wieczór państwu!

Well, I just wanted to quickly say good evening.

No więc chciałam tylko krótko powiedzieć dobry wieczór.

on behalf of the GUE/NGL Group. - (SV) Good evening.

w imieniu grupy GUE/NGL - (SV) Dobry wieczór.

Good evening Madam President, Commissioner.

Dobry wieczór. Pani przewodnicząca, pani komisarz Reding!

on behalf of the PPE-DE Group. - (ES) Mr President, Commissioner, good evening, another evening discussing agriculture.

w imieniu grupy PPE-DE. - (ES) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Dobry wieczór.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"good evening" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "good evening" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

deputising for the rapporteur. - Mr President, we have had a very good debate this evening.

w zastępstwie sprawozdawcy. - Panie przewodniczący! To była bardzo dobra popołudniowa debata.

First thing in the morning and again in the evening are good times.

Podanie leku jako pierwsza czynność rano i później wieczorem – wydaje się być dobrym rozwiązaniem.

President Barroso's speech this evening was good.

Dzisiejsze wystąpienie pana przewodniczącego Barroso było udane.

First thing in the morning and again in the evening are good times.

Podanie leku jako pierwsza czynność rano i później wieczorem – wydaje się być dobrym rozwiązaniem.

President Barroso's speech this evening was good.

Dzisiejsze wystąpienie pana przewodniczącego Barroso było udane.

And one evening, I was sitting next to a very nice gentleman in Kabul, and he asked what I thought would be good in Afghanistan.

Pewnego wieczoru siedziałam obok miłego pana w Kabulu. ~~~ Zapytał mnie, co dobrze byłoby zrobić w Afganistanie.

(GA) Madam President, we had an excellent debate here this evening and, in general, many good points were made in the Chamber.

(GA) Pani przewodnicząca! Odbyliśmy tego wieczoru doskonałą debatę i ogólnie rzecz biorąc padło w tej Izbie wiele dobrych propozycji.

Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, it is good that we are discussing a new piece of pharmaceutical legislation this evening.

Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! To dobrze, że omawiamy w dniu dzisiejszym nowy dokument prawodawczy dotyczący branży farmaceutycznej.

In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thy hand; for thou knowest not which shall prosper, whether this or that, or whether they both shall be alike good.

Poranu siej nasienie twoje, a w wieczór nie dawaj odpoczynku ręce twojej, gdyż ty nie wiesz, co jest lepszego, toli, czy owo, czyli też oboje jednako dobre.

rapporteur. - Madam President, firstly, I would like to say that I know that, for good reasons, Commissioner De Gucht cannot be with us this evening.

sprawozdawca - Pani Przewodnicząca! Najpierw chciałbym powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, iż z istotnych względów pan komisarz De Gucht nie mógł przyjść na dzisiejsze posiedzenie.

There must be synergy between the three institutions; however, my thanks go to the European Parliament which, again this evening, has just given us a very good report.

Musi istnieć synergia między trzema instytucjami; jednakże swoje podziękowania kieruję do Parlamentu Europejskiego, który dziś wieczór ponownie uraczył nas znakomitym sprawozdaniem.

Why is it, on the radio news every evening, I hear the FTSE 100, the Dow Jones, the dollar pound ratio -- I don't even know which way the dollar pound ratio should go to be good news.

Dlaczego każdego wieczora, słyszę o FTSE 100, stosunku dolara do funta nawet nie wiem jaki powinien być żeby się cieszyć.

People do not really talk about the 100,000 women trafficked every year, except here, late in the evening; probably because they are goods, not citizens.

W rzeczywistości nie mówi się o 100 000 kobiet, które co roku podlegają handlowi ludźmi; wyjątkiem jest dzisiejszy wieczór; prawdopodobnie dlatego, że są one towarami, a nie obywatelkami.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-niemiecki.