Search for the most beautiful word
correcting
tabasco

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to get on"

 

"to get on" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 441

to get on {czasownik}

to get on {czas.} (też: to get into, to get in)

wsiąść {czas.}

to get on one’s soapbox

wsiąść na swego konika

If you were told that a plane that you were about to get on had a 50/50 chance of crashing, you probably would not get on.

Gdyby powiedziano państwu, że samolot, do którego mają państwo zamiar wsiąść, ma 50 % szans na rozbicie się, prawdopodobnie państwo by do niego nie wsiedli.

Just take the Balkans. ~~~ Croatia, Serbia Bosnia, they're not members of the E.U. yet. ~~~ But you can get on a German ICE train and make it almost to Albania.

Weźmy Bałkany, Chorwację, Serbię, Bośnie, które nie są jeszcze członkami UE, ale można wsiąść w niemiecki pociąg ICE i niemal dojechać do Albanii.

to get on {czas.} (też: to take, to board, to get in)

wsiadać [wsiadam|wsiadał] {czas. ndk}

to get on {czas.} (też: to put on, to don)

wdziać {czas. dk}

to get on (with) {czas.}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "get on":

 

Podobne tłumaczenia

"to get on" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to get on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Imagine that when we got on this boat, we were all given two Styrofoam peanuts.

Wyobraźmy sobie, że wsiadając na łódkę każdy dostaje dwie styropianowe kulki.

And it's also a great example of government getting in on the crowd-sourcing game.

To także doskonały przykład tego, jak rząd może wykorzystywać crowd-sourcing.

No head of state or government will be able to get their hands on the regulation.

Żaden szef państwa czy rządu nie będzie wtedy ingerować w to rozporządzenie.

giddiness or dizziness especially on getting up from a sitting or lying position

zawroty głowy, szczególnie podczas wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej

You can get on a flight in London, you can end up in Bangalore later today.

Można złapać samolot w Londynie i tego samego dnia wylądować w Bangalore.

So I think I've made my point that we have to get on our own resources in America.

Myślę, że wyraziłem się jasno, że musimy w Ameryce zacząć polegać na własnych źródłach.

After a year, you can't get insurance on everything you have in it, only on 70 percent.

Po roku, nie możesz już dostać na to wszystko ubezpieczenia, tylko na te 70%.

That is entirely permissible and would allow those countries to get back on their feet.

Jest to całkowicie dopuszczalne, a pozwoliłoby tym krajom stanąć na nogi.

Get to work on this, and stop persuading others to commit economic suicide.

Tym się zajmijcie, a nie namawianiem innych do samobójstwa gospodarczego.

I need it before the press gets it on Monday, because they will kill her.

Potrzebuje to zanim prasa rozdmucha to w poniedziałek, ponieważ oni ją zabiją.

Mr President, I see that now Brussels wants to get its hands on the Internet.

Panie przewodniczący! Widzę, że teraz Bruksela stara się położyć swe ręce na Internecie.

Mr Swoboda, we would have come to that when we got to that item on the agenda.

Panie pośle Swoboda! Rozpatrzymy ten wniosek, kiedy podejmiemy ten punkt porządku obrad.

in writing. - (FR) The Commission can never get it right on the subject of VAT.

na piśmie. - (FR) Komisja nigdy nie potrafi prawidłowo odnieść się do tematu podatku VAT.

In one way or another, we will undoubtedly get the Irish back on board.

Tym czy innym sposobem bez wątpienia wciągniemy Irlandczyków z powrotem do gry.

Some guy's got that on a computer -- there's this like, oh my goodness.

Niektórzy tworzą takie rzeczy na komputerze, o właśnie tak, o mój Boże.

There are still areas where we need to get back on to the right track.

Jak więc widać, wciąż istnieją obszary, w których musimy wracać do rozsądnych rozwiązań.

So I think we should get our skates on in terms of supporting the ICC over Darfur.

Dlatego powinniśmy ostro przyspieszyć naszą interwencję w tej sprawie.

He threw his cigarette out as he got on the front, and I climbed in the back.

Wyrzucił niedopałek jak juz poszedł na przód , a ja poszedłem na tyły.

There was one object that I could not get my hands on, and that was the 1947 Cheval Blanc.

Była taka rzecz, której nie mogłem dostać w swoje ręce: Cheval Blanc, rocznik 1947.

The first one she did was knitting. ~~~ But you get too many stitches on the needle.

Najpierw spróbowała robótki na drutach -- powstaje zbyt wiele ściegów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

gerund · gestalt · gestapo · gestation · gestational · gesticulation · gesture · get · get-at-able · get-go · get-on · get-together · get-up · getatable · getaway · getup · gew-gaw · gewgaw · geyser · GFR · GGO

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.