EN to get on
volume_up
{czasownik}

to get on (też: to get in, to get into)
And then, so you can get in the driver's side, sit down, and up against you is a wall.
Będzie można wsiąść, a w połowie znajdzie się ściana.
It required that it was completely trivial: that it takes 30 seconds to reserve a car, go get it, drive it.
Był wymóg, żeby to było całkiem proste, że wystarczy 30 sekund, żeby wypożyczyć -- zarezerwować samochód, przejąć go, wsiąść w niego.
." ~~~ And so we left my father fast asleep, because I knew he'd kill me if I let her go by herself, and we get in the car.
No i pojechałyśmy, ojciec na szczęście spał, bo zabiłby mnie, gdybym jej dała samej wsiąść do auta.
to get on (też: to get in, to take, to board)
volume_up
wsiadać {czas. ndk}
That's what we get for taking a ride from a stranger.
Tak się kończy wsiadanie do samochodu z obcymi.
Now, get into the car, miss.
to get on (też: to don, to put on, to pop on)
volume_up
wdziać {czas. dk}

trending_flat
"with"

Przykłady użycia - "to get on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto get sb. out of trouble
Englishto get married (of woman)
EnglishGet well soon!
EnglishYou cannot get water out of a stone.
Englishto get a second opinion
Englishto get a shaking
Englishto get around to
Englishto get around to
Englishto get away unharmed
Englishto get away unscathed
Englishto get bad vibes
Englishto get bad vibrations
Englishto get by