Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "gentile"

 

"gentile" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 69

gentile {rzeczownik}

gentile (not Jew) {rzecz.}

goj {m.}

gentile (not of one's own church) {rzecz.} (też: religious dissenter)

gentile {przymiotnik}

gentile {przym.}

nieżydowski {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "gentile":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "gentile" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And again, Praise the Lord, all ye Gentiles; And let all the peoples praise him.

I zasię: Chwalcie Pana wszyscy poganie, a wysławiajcie go wszyscy ludzie.

For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, even as it is written.

Albowiem imię Boże dla was bluźnione bywa między pogany, jako napisano.

Wherefore my judgment is, that we trouble not them that from among the Gentiles turn to God;

Przetoż moje zdanie jest, żeby nie trwożyć tych, którzy się z poganów do Boga nawracają.

For this cause I Paul, the prisoner of Christ Jesus in behalf of you Gentiles,--

Dlatego ja Paweł jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan;

Ye know that when ye were Gentiles [ye were] led away unto those dumb idols, howsoever ye might led.

Wiecie, iż gdyście poganami byli, do bałwanów niemych, jako was wodzono, daliście się prowadzić.

And he said unto me, Depart: for I will send thee forth far hence unto the Gentiles.

I rzekł do mnie: Idźże, boć ja cię do pogan daleko poślę.

The land of Zebulun and the land of Naphtali, Toward the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles,

Ziemia Zabulonowa i ziemia Neftalimowa przy drodze morskiej za Jordanem, Galilea poganów;

Be it known therefore unto you, that this salvation of God is sent unto the Gentiles: they will also hear.

Niechże wam tedy wiadomo będzie, iż poganom posłane jest to zbawienie Boże, a oni słuchać będą.

For he shall be delivered up unto the Gentiles, and shall be mocked, and shamefully treated, and spit upon:

Bo będzie wydany poganom, i będzie naśmiewany, i zelżony, i uplwany:

And again he saith, Rejoice, ye Gentiles, with his people.

I zasię mówi: Weselcie się poganie z ludem jego.

yea and before governors and kings shall ye be brought for my sake, for a testimony to them and to the Gentiles.

Także przed starosty i przed króle wodzeni będziecie dla mnie, na świadectwo przeciwko nim i poganom.

Now the apostles and the brethren that were in Judaea heard that the Gentiles also had received the word of God.

I usłyszeli Apostołowie i bracia, którzy byli w Judzkiej ziemi, że i poganie przyjęli słowo Boże.

Now if their fall, is the riches of the world, and their loss the riches of the Gentiles; how much more their fulness?

A ponieważ upadek ich jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan, jakoż daleko więcej ich zupełność?

to reveal his Son in me, that I might preach him among the Gentiles; straightway I conferred not with flesh and blood:

Aby objawił Syna swego we mnie, abym go opowiadał między poganami, wnetże nie radziłem się ciała i krwi;

who for my life laid down their own necks; unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles:

(Którzy za duszę moję swojej własnej szyi nadstawiali; którym nie ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie.

And in his name shall the Gentiles hope.

A w imieniu jego narodowie będą nadzieję mieli.

For after all these things do the Gentiles seek; for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

Boć tego wszystkiego poganie szukają; wieć bowiem Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.

and shall deliver him unto the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify: and the third day he shall be raised up.

I wydadzą go poganom na pośmiewanie i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie; ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.

But I speak to you that are Gentiles.

Albowiem mówię wam poganom, ilem ja jest Apostołem pogan, usługiwanie moje zalecam,

(for he that wrought for Peter unto the apostleship of the circumcision wrought for me also unto the Gentiles);

(Albowiem ten, który był skuteczny przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skuteczny był i we mnie między poganami.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.