angielsko-polskie tłumaczenie słowa "gauge"

EN gauge angielskie tłumaczenie

gauge {rzecz.}
to gauge {czas.}

EN gauge
play_circle_outline
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Technika
  3. Brytyjski angielski

1. ogólne

gauge (też: criterion, touchstone)
We will use this as a yardstick to gauge your performance.
Wykorzystamy ją jako probierz dla zmierzenia państwa skuteczności.

2. Technika

gauge
play_circle_outline
przymiar {m.} [techn.]

3. Brytyjski angielski

gauge (też: calibre, caliber, gage)
gauge (też: coarseness, thickness, gage, heaviness)
gauge (też: index, indicator, pointer, rate)
The point is that we have to have a context, a gauge for our actions in all this.
Chodzi o to, że musimy mieć kontekst, wskaźnik naszych akcji w tym wszystkim.
You can see how much Liprolog is left by looking at the gauge on the side of the cartridge.
Można przekonać się, ile zostało preparatu Liprolog, patrząc na wskaźnik znajdujący się z boku wkładu.
The cornerstone and gauge of recovery is the creation of new jobs.
Podstawą do naprawy i jej wskaźnikiem jest tworzenie nowych miejsc pracy.
gauge (też: measure, gage)
gauge (też: intersection, range, cross-section, gage)

Synonimy (angielski) dla "gauge":

gauge

Przykłady użycia - "gauge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishReplace the 18-gauge needle with a 25-gauge needle for subcutaneous injection.
Zmienić igłę nr 18 na igłę nr 25 przeznaczoną do wstrzyknięć podskórnych.
English29, 30 or 31 gauge (diameter 0.25 - 0.33mm) and 12.7, 8 or 5mm length.
29, 30 lub 31 G (średnica 0, 25 – 0, 33 mm) i o długości 12, 7 mm, 8 mm lub 5 mm.
EnglishChange to the third 19-gauge (35 mm or 50 mm) needle prior to injection.
Przed wstrzyknięciem należy przymocować trzecią igłę 19 G (35 mm lub 50 mm).
Englisha needle for the subcutaneous injection (for example 0.4 x 13 mm [27 gauge 0.5 inch]);
igłę (na przykład 0, 4  13 mm [ 27 rozmiar 0, 5 cala ]) do wykonania zastrzyku podskórnego;
EnglishThe broad-gauge railway line from Vladivostok reaches the border of the EU at Čierna nad Tisou.
Szerokotorowa linia kolejowa z Władywostoku sięga do granicy UE w Czernej nad Cisą.
Englisha long needle (for example 0.8 x 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for
długą igłę (na przykład 0, 8  40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki
EnglishA fresh subcutaneous needle (recommended 25-gauge) should then be firmly attached to the syringe.
Świeżą igłę do wstrzyknięć podskórnych (zalecana 25 G) mocno nałożyć na strzykawkę.
Englisha long needle (for example 0.8 × 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for
długą igłę (na przykład 0, 8 × 40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki z
EnglishAsk your healthcare professional which needle gauge and length are best for you.
Należy skonsultować z personelem medycznym jaka średnica i długość igieł będzie najbardziej odpowiednia.
EnglishType I glass barrel (1 ml) affixed with a 27 gauge x 12.7 mm needle and stoppered with a bromobutyl du
na 6. 4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu ia Nie zamrażać. len
EnglishAsk your healthcare professional which needle gauge and length is best for you.
Należy skonsultować z personelem medycznym jaka średnica i długość igieł będzie najbardziej odpowiednia.
English29 (thin), 30 or 31 (thinner) gauge (diameter 0.25-0.33mm) and
29 (cienkie), 30 lub 31 (jeszcze cieńsze) (średnica 0, 25- 0, 33 mm) i
EnglishThe dispersion should be withdrawn from the vial using a syringe with a 18 to 20 gauge sterile
Roztwór należy pobrać z fiolki przy użyciu strzykawki połączonej z jałową igłą kalibru 18 lub 20
EnglishTake the 21-gauge needle out of its wrapping and place it firmly onto the tip (nozzle) of the syringe.
Igłę o rozmiarze 21 G wyjąć z opakowania i nałożyć mocno na końcówkę (dyszę) strzykawki.
Englishinjection needle (20 gauge) 1 hypodermic injection needle (27 gauge) 2 alcohol swabs.
igłę do wstrzykiwań (rozmiar 20) 1 igłę do wstrzykiwań podskórnych (rozmiar 27) 2 waciki nasączone alkoholem
Englishgauge (diameter 0.25- 0.33mm) and 12.7, 8 or 5mm length can be used.
Mała osłonka igły lub 31 (cieńszych) o średnicy (0, 25- 0, 33 mm) i długości 12, 7 mm, 8 mm lub 5 mm.
EnglishPrefilled Type I glass syringe with bromobutyl rubber stopper, 27 gauge stainless steel needle with ed
Ampułko- strzykawka ze szkła typu I z zatyczką z kauczuku bromobutylowego, igła ze stali Pr
Englisha long needle (for example 0.8 × 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for injections to
z długą igłę (na przykład 0, 8 × 40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki
EnglishYou can see how much Humalog is left by looking at the gauge on the side of the cartridge.
Ilość leku Humalog BASAL pozostałą we wkładzie można odczytać, patrząc na skalę na bocznej ściance wkładu.
EnglishYou can see how much Humalog is left by looking at the gauge on the side of the cartridge.
Ilość leku Humalog Mix50 pozostałą we wkładzie można odczytać, patrząc na skalę na bocznej ściance wkładu.