Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "fun"

 

"fun" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 303

fun {rzeczownik}

fun {rzecz.} (też: amusement, entertainment, pastime, diversion)

rozrywka {f.}

fun {rzecz.} (też: pleasure, enjoyment, delectation, relish)

Unlike most of our computing devices, these objects are much more fun to use.

Sprawia to znacznie większą przyjemność, niż korzystanie z komputerów.

We have a lot of fun and I think the people who work for it enjoy it.

Bawimy się bardzo dobrze i sądzę, że pracownicy Virgin czerpią z pracy przyjemność.

It turns out, A, it's useful, and for a geek like me, it's fun.

Okazuje się, że A to jest pożyteczne i dla takiego maniaka jak ja, to przyjemność.

And it turned out to be quite fun in two ways. ~~~ First of all, I enjoyed writing.

I się okazało, że pisanie było całkiem przyjemne, z dwóch powodów: Po pierwsze, czerpałem przyjemność z pisania.

People apparently get a kick from shooting polar bears for fun, which I find truly repulsive.

Ludzie najwyraźniej czerpią przyjemność ze strzelania do niedźwiedzi polarnych dla rozrywki, co dla mnie jest naprawdę odrażające.

fun {rzecz.} (też: hilarity, bash, do, great fun)

ubaw {m.} [pot.]

What fun it is going to be when the Commission comes up with proposals to harmonise gay marriage and sharia law!

Ale będzie ubaw, kiedy Komisja wystąpi z wnioskami o harmonizację małżeństw gejowskich i prawa szariatu!

So, they had a lot of fun doing this.

Mieli niezły ubaw, robiąc to, ale dzieci tam nie wpuścili.

This is gonna be fun.

Może być niezły ubaw.

As long as it's fun and it seems like it's going to be a funny idea and it seems like the people who witness it will also have a fun time, then that's enough for us.

Dopóki świetnie się bawimy pomysł jest zabawny a gapie mają niezły ubaw, wystarcza nam.

fun {rzecz.} (też: hoot, ball)

beka {f.} [slg.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "fun":

 

Podobne tłumaczenia

"fun" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fun" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

"Die Hard," right? ~~~ Crazy, great, fun, action-adventure movie in a building.

"Szklana pułapka", szalony film akcji, ale też o facecie próbującym uniknąć rozwodu.

If you're high in openness to experience, revolution is good, it's change, it's fun.

Koszulka tego mężczyzny mówi, "Skończcie z narzekaniem, czas na rewolucję."

So this is fun for finding where things are relative to the old topography.

To wspaniałe, móc zlokalizować różne miejsca w odniesieniu do starej topografii.

And what you find is when you do something fun, it has a square wave walk set.

I co ciekawe, kiedy robisz coś dla zabawy, to wykres zadowolenia wygląda jak kwadrat.

I'd love to talk about it, it'd be fun, but I want to talk about what I'm doing now.

Bardzo chciałbym o tym pogadać, byłoby świetnie, ale chcę mówić o tym co robię teraz.

If you're creative enough, playful enough, fun enough, can you get through to anybody?

Jeśli jesteś dostatecznie kreatywny, zdolny, fajny, czy możesz stać się kimś?

For a whole decade it was for fun -- we didn't even know what it was for.

Przez całą dekadę służyły do zabawy -- nawet nie wiedzieliśmy po co to wszystko.

Basically, they were making fun of them for being trailer trash or white trash.

Żartowali z nich za bycie śmieciami z przyczepy albo białymi śmieciami.

And I hope that compassion will be both fun and profitable for you too.

I mam nadzieję, że współczucie stanie się źródłem radości i korzyści, również dla was.

In the case of Libya, it was a lot of fun meeting Qaddafi in his tent.

Jeśli chodzi o Libię – fajnie było spotkanie z Kaddafim, w jego namiocie.

And so this is a Philippe Starck juicer, produced by Alessi. ~~~ It's just neat; it's fun.

Tak więc to jest wyciskacz do soku zaprojektowany przez Philippe Starcka dla Alessi.

And, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.

No i jak nic z tego nie wyjdzie, może sobie odlecieć na wesołą fiestę.

TD: But it didn't turn out to be so fun and entertaining, as I thought it would have been.

T.D.: ~~~ Rzeczywistość okazała się mniej zabawna i rozrywkowa niż sądziłem.

It's filled with lots of different things that, in short, aren't that fun.

Zawalona mnóstwem różnych rzeczy, które nie są specjalnie rozrywkowe.

And yes, it's really fun, and yes, you should all go out and try it.

Pewne ekscytujące wydarzenie podpowiedziało nam, że to się przyjmie.

Which brings me to my last point, and what I think is kind of the most fun.

Co wiąże się z ostatnią częścią mojego wykładu, chyba najfajniejszą.

This is what I've been doing because I think it's the most fun thing in the world.

Robiłem to, ponieważ myślę, że to najzabawniejsza rzecz na świecie.

Would you please stop criticizing everything in my big bag of fun?

Czy przestanisz w końcu krytykować wszystko z mojego worka śmiesznych rzeczy?

While you can hardly move, they're running around having all kinds of fun.

Gdy ty ledwo możesz się ruszyć, oni biegają i bawią się, jak chcą.

Compassion is fun. ~~~ And that mind-blowing insight changes the entire game.

I to właśnie ten niesamowity wgląd zmienia całkowicie stan rzeczy.
 

Wyniki z forum

"fun" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wskoczyć w portal, przeteleportować się, przenieść się, ochłonąć, uspokoić się

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-niemiecki.