angielsko-polskie tłumaczenie słowa "freedom"

EN freedom angielskie tłumaczenie

EN freedom
volume_up
{rzeczownik}

freedom (też: liberty)
Freedom of religion is not freedom from religion but the freedom to have religion.
Wolność religijna to nie wolność od religii, lecz wolność wyznawania religii.
It involves freedom for the media, freedom of expression and economic freedom.
To oznacza wolność mediów i wolność słowa, wolność gospodarczą.
Of course, freedom of religion is important, but freedom from religion is also important.
Oczywiście wolność wyznania jest bardzo ważna, ale równie ważna jest wolność od wyznania.
freedom (też: ease, latitude, license, licence)
The freedom of the seas should not become the freedom of the pirates.
Swoboda na morzu nie powinna oznaczać swobody działania piratów.
Madam President, freedom of movement is a cornerstone of European integration.
Swoboda poruszania się to kamień węgielny integracji europejskiej.
There is no conflict between freedom of movement and good social conditions.
Nie ma konfliktu między swobodą przepływu a solidnymi warunkami socjalnymi.

Synonimy (angielski) dla "freedom":

freedom
English

Przykłady użycia - "freedom" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishfreedom of movement
EnglishIn a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.
W wolnej Europie każdy musi mieć niczym nieograniczone prawo do własnych przekonań.
EnglishThe question of freedom of movement is not just a national matter, but a European one.
Swobodne przemieszczanie się nie jest wyłącznie sprawą krajową, ale europejską.
EnglishOne of the most crucial aspects of the Eastern Partnership is going to be visa freedom.
Jednym z najważniejszych aspektów partnerstwa wschodniego będzie zniesienie wiz.
EnglishWe call for freedom for Hu Jia in China and for Mikhail Khodorkovsky in Russia.
Wzywamy do uwolnienia Hu Jii w Chinach i Michaiła Chodorkowskiego w Rosji.
EnglishOne would think, how can thought not be free, who can limit its freedom and how?
Mogłoby się wydawać, że myśl musi być wolna, że nie można jej w żaden sposób ograniczyć.
EnglishOnly freedom from emissions has any importance, and now the emissions are not welcome.
Znaczenie ma tylko brak emisji, a obecnie emisje nie są przyjmowane z zadowoleniem.
EnglishI started a couple of businesses that I thought would be the ticket to financial freedom.
Otworzyłem kilka biznesów, które uznałem, że mogą mi dać niezależność finansową.
EnglishFreedom of movement is one of the key pillars of the European Single Market.
Swobodny przepływ stanowi jeden z kluczowych filarów Europejskiego Jednolitego Rynku.
EnglishI had a half-brother named Sean, who died in " Operation Iraqi Freedom
Miałam przyrodniego brata Sean' a, który zginął w " Operaji Wyswobodzenia Iraku. "
EnglishI am abstaining so as not to vote against freedom of movement within the Union.
Wstrzymuję się od głosu, aby nie głosować przeciwko swobodnemu przemieszczaniu się w Unii.
EnglishThese issues are freedom of religious persuasion, minority rights and cultural rights.
Chodzi o prawo do własnych przekonań religijnych, prawa mniejszości i prawa kulturowe.
EnglishSecondly, you also talked about the fifth freedom and the flow of knowledge.
Po drugie, wspominał pan również o piątej swobodzie i przepływie wiedzy.
EnglishFreedom of movement is one of the great achievements of the European Union.
Swobodny przepływ jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej.
EnglishWhat is this if it does not make freedom of movement more effective?
Czym byłoby rozszerzenie, gdyby nie usprawniało swobodnego przemieszczania się?
English(NL) Women's freedom to make their own choices is a simple human right.
(NL) Możliwość dokonywania wyborów przez kobiety to po prostu jedno z praw człowieka.
EnglishPeople -- for law to be the platform for freedom, people have to trust it.
Ponieważ przeszkodą na drodze do osiągnięcia sukcesu jest zaufanie.
EnglishFreedom of movement - yes, but good social conditions and no social dumping.
Swobodny przepływ - tak, lecz przy solidnych warunkach socjalnych i braku dumpingu społecznego.
EnglishDoes it consider the right to strike subordinate to the right to freedom of movement?
Czy uważa, że prawo do strajku jest podrzędne względem prawa do swobodnego przemieszczania się?
EnglishDuring the Communist period, it was not freedom of speech that was the problem.
Rosja jest dla nas zbyt ważnym krajem, by nie patrzeć z niepokojem na to, co się w tym kraju dzieje.