angielsko-polskie tłumaczenie słowa "forward"

EN forward angielskie tłumaczenie

forward {rzecz.}
forward {przym.}
forward {przysł.}
to forward {czas.}
forward {czas.}

EN forward
volume_up
{rzeczownik}

1. Sport

forward (też: striker, hitter, forward (attacker), forwarder)
volume_up
napastnik {m.} [sport.]
forward (też: winger, wing)
volume_up
skrzydłowy {m.} [sport.]

Przykłady użycia - "forward" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto look forward to
Englishto look forward to
EnglishI'm really looking forward to it.
Englishto look forward to doing
Englishto look forward to doing
EnglishA true financial perspective has to look even further forward than seven years.
Prawdziwa perspektywa finansowa musi znacznie wykraczać poza okres siedmioletni.
EnglishThe arguments put forward are serious and we will take them properly into account.
Przedstawiane argumenty są poważne i zostaną przez nas odpowiednio uwzględnione.
EnglishI look forward to working with Parliament as we go forward in these negotiations.
Cieszę się na myśl o współpracy z Parlamentem w miarę postępowania negocjacji.
English(RO) I very warmly welcome the measures put forward by the Commission and Council.
(RO) Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję środki zaproponowane przez Komisję i Radę.
EnglishThe Commission, as you know, has put forward specific proposals in these areas.
Komisja, jak państwo wiedzą, przedstawiła konkretne propozycje w tych dziedzinach.
EnglishWe have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you.
Przedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy gotowi ją z Państwem przedyskutować.
EnglishWe will all need flexibility to be able to take this forward and to find solutions.
By znaleźć odpowiednie rozwiązania w tym zakresie, wszyscy musimy być elastyczni.
EnglishIt is important that we take the strategy forward and thus also implement it.
Ważne jest więc, abyśmy zrobili z tą strategią coś więcej - a więc wdrożyli ją.
EnglishI mean we're essentially using technology to just jam evolution into fast-forward.
Bardzo silnie wykorzystujemy technikę żeby wrzucić naszej ewolucji piąty bieg.
EnglishOnly then can it credibly take the lead in Accra and put forward an ambitious plan.
Tylko wtedy może wiarygodnie objąć przywództwo w Akrze i przedstawić ambitny plan.
EnglishAs a result, I believe that it would not be wise to bring forward the 2015 deadline.
Dlatego uważam, że zmiana terminu na wcześniejszy niż 2015 r. byłaby niewłaściwa.
EnglishWe are Members of the European Parliament, and we will put our views forward.
Jesteśmy posłami do Parlamentu Europejskiego i będziemy prezentować nasze poglądy.
EnglishAs the Commissioner said, 'He brought forward a rich and comprehensive report'.
Tak jak powiedziała pani komisarz, przedstawił on ważkie i kompleksowe sprawozdanie.
EnglishTherefore, I am asking the Council to move forward as soon as possible in these areas.
Wzywam zatem Radę do jak najszybszego podjęcia dalszych kroków w tych obszarach.