"formidable" po polsku

EN

"formidable" - polskie tłumaczenie

EN formidable
volume_up
{przymiotnik}

formidable (też: amazing, different, extraordinary, incredible)
volume_up
niezwykły {przym. m.}
formidable (też: astonishing, extraordinary, emergency)
volume_up
nadzwyczajny {przym. m.}
formidable (też: enormous, exorbitant, hefty, huge)
volume_up
ogromny {przym. m.}
We must, however, understand that this will present a new and formidable problem, namely political acceptance of the decisions thus taken, on two levels.
Musimy jednak zrozumieć, że będzie to oznaczało nowy, ogromny problem, jakim będzie zapewnienie politycznej akceptacji decyzji podejmowanych w ten właśnie sposób: na dwóch szczeblach.
formidable (też: baleful, baneful, dangerous, deleterious)
volume_up
groźny {przym. m.}
formidable (też: big, mighty, potent, powerful)
volume_up
potężny {przym. m.}
formidable (też: compelling, impressive)
formidable (też: daunting)

Synonimy (angielski) dla "formidable":

formidable

Przykłady użycia - "formidable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou cannot imagine how formidable you are as the Parliament of Europe.
Nie potraficie sobie wyobrazić, jak wielkie robicie wrażenie jako Parlament Europejski.
English. - (DE) Climate change is a serious issue and presents mankind with a formidable challenge.
na piśmie. - (DE) Zmiany klimatyczne to poważna sprawa i duże wyzwanie dla ludzkości.
EnglishWe really do face some formidable tasks in this area.
Mamy rzeczywiście do czynienia z robiącym wrażenie zadaniem w tym obszarze.
EnglishIn fact, every option has inherent and formidable drawbacks.
Tak naprawdę każda opcja posiada swoje nieodłączne i znaczące wady.
EnglishThere is some basis for this, because we have a formidable advantage.
Są ku temu pewne podstawy, jako że mamy znaczną przewagę.
EnglishAnd eventually you get to places where it is formidable and dangerous and unfortunately slides just don't do justice.
W końcu dociera się do niebezpiecznego miejsca. ~~~ niestety, slajdy nie oddają rzeczywistości.
EnglishFormidable hazards arise from these.
Stanowią one niewyobrażalne zagrożenie.
EnglishThis is a formidable task, indeed.
EnglishAnd so given these formidable obstacles, one might wonder and worry whether one will ever be able to decipher the Indus script.
Biorąc pod uwagę te znaczne trudności, można zacząć się zastanawiać i martwić, czy będziemy w stanie odczytać induskie pismo.
EnglishWhen will we at last provide a concrete response to the crucial demand, the formidable challenge represented by climate change?
Kiedy w końcu udzielimy konkretnej odpowiedzi na podstawową potrzebę tj. olbrzymie wyzwanie, które niosą ze sobą zmiany klimatyczne?
EnglishNevertheless, use of this formidable tool, which is a gateway to knowledge and a springboard to the learning society, is not without risk.
Niemniej jednak korzystanie z tego potężnego narzędzia, stanowiącego furtkę do wiedzy i trampolinę dla uczącego się społeczeństwa, nie jest pozbawione ryzyka.
EnglishTaxation is also a formidable tool that the EU must use if it is to implement its chosen strategies, because it does not have all that many tools.
Opodatkowanie jest także wspaniałym narzędziem, które UE musi wykorzystać, jeśli ma zamiar wdrożyć wybrane strategie, ponieważ nie posiada ona tak wielu narzędzi.
EnglishWe face some very formidable common challenges, and I believe that more active cooperation between Europe and the United States can make the world a better place.
Stoimy w obliczu niebywałych wspólnych wyzwań i moim zdaniem aktywniejsza współpraca między Europą i Stanami Zjednoczonymi może sprawić, że świat stanie się lepszy.
EnglishThe fact that we have 27 legal regimes is one of the most formidable barriers encountered by entrepreneurs and consumers in the EU who wish to take advantage of the benefits of the Internal Market.
27 reżimów prawnych to jedna z najbardziej dotkliwych barier, które napotykają przedsiębiorcy i konsumenci UE chcący skorzystać z dobrodziejstw rynku wewnętrznego.