Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "flight"

 

"flight" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 218

flight {rzeczownik}

flight {rzecz.}

lot {m.}

Yesterday, I myself had to wait five hours for my flight to Strasbourg.

Wczoraj sama musiałam czekać pięć godzin na mój lot do Strasburga.

Virgin Atlantic announce the arrival of Flight ES12 from Los Angeles

Lot ES12 z Los Angeles linii Virgin Atlantic właśnie wylądował.

Northwest flight seven coming into Seattle on March 12th" or whatever.

Northwest, lot nr 7 do Seattle, na 12 marca czy jakoś tak".

Oh, that was only a minute, but I think you'd be safe to have that near the end of the flight, perhaps.

Lot trwa tylko minutę, ale myślę, że będzie dla was bezpieczniej kiedy będziemy zbiżali się do końca.

Ladies and gentlemen, an historic flight has begun.

Panie i panowie, rozpoczął się historyczny lot.

flight {rzecz.} [sport.] (też: spin)

obrót {m.} [sport.]

flight {rzecz.} (też: arch, span)

przęsło {n.}

flight {rzecz.} (też: imaginativeness, panache)

polot {m.}

flight {rzecz.} (też: ascent)

wzlot {m.}

flight {rzecz.} [zool.] (też: migration, run, passage)

ciąg {m.} [zool.]

During the last six days, more than 17 000 flights have been cancelled and millions of passengers have remained stuck in various locations, both inside and outside the EU.

W ciągu ostatnich 6 dni odwołano ponad 17 000 lotów, a miliony pasażerów pozostały w różnych miejscach niczym w pułapce, zarówno w UE, jak i poza jej granicami.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "flight":

 

Podobne tłumaczenia

"flight" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "flight" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It was also to help Washington that several governments accepted the illegal flights.

Również by pomóc Waszyngtonowi, kilka rządów przyzwalało na nielegalne loty.

So if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.

Jeżeli lecę samolotem przez 12 godzin, wówczas widzisz lotnisko, z którego wyleciałem.

Must these test flights be carried out by civil aviation and the airlines?

Czy te loty próbne muszą być przeprowadzane przez lotnictwo cywilne i linie lotnicze?

That being said, I would also like to respond on the matter of group flights.

Chciałbym również ustosunkować się do pytań w sprawie przelotów grupowych.

You can get on a flight in London, you can end up in Bangalore later today.

Można złapać samolot w Londynie i tego samego dnia wylądować w Bangalore.

And pray ye that your flight be not in the winter, neither on a sabbath:

Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie, albo w sabat.

Until December 2006 the government denied the existence of such flights.

Jeszcze do grudnia 2006 r. rząd zaprzeczał, by takie loty miały w ogóle miejsce.

Regional flights in the BMW region are an economic and social necessity.

Regionalne połączenia lotnicze w regionie BMW są gospodarczą i społeczną koniecznością.

Regional flights to the BMW region are an economic and social necessity.

Loty regionalne do regionu BMW stanowią konieczność gospodarczą i społeczną.

Flight-or-fight releases adrenalin, which throws our walls up sky-high.

Ta zaś powoduje wydzielanie adrenaliny, która wywołuje silną reakcję obronną.

We want a global agreement and we also want to include in it flights from third countries.

Chcemy porozumienia globalnego i chcemy uwzględnić w nim loty z krajów trzecich.

The flight of nuclear energy from the Union will show our efforts to be illusory.

Ucieczka energii jądrowej z Unii pokaże iluzoryczność naszych starań.

Finally, one other idea that the Commission might consider is: how much does a flight cost?

W końcu, inną kwestią, którą Komisja mogłaby rozważyć, jest koszt biletu lotniczego.

We all saw on our TV screens the scenes before the massacre, before the flight to Tulsa.

Wszyscy widzieliśmy na ekranach telewizorów sceny sprzed masakry, sprzed ucieczki do Tulzy.

There were such flights in 2008 and in 2009, so they are nothing new.

Takie loty miały miejsce w roku 2008 i 2009, więc nie są one czymś nowym.

The Northern army has occupied Abyei and 15 000 people have taken flight.

Północna armia okupuje Abyei, 15 tysięcy osób ratowało się ucieczką.

This, of course, leads to the ongoing flight of Christian minorities from Iraq.

Taka sytuacja powoduje ciągłe ucieczki przedstawicieli mniejszości chrześcijańskiej z Iraku.

And any psychologist will tell you that fear in the organism is linked to flight mechanism.

Każdy psycholog powie, że strach w organizmie jest związany z walką.

Cockpit doors are kept locked to prevent unauthorised persons from entering the flight deck.

Drzwi do kokpitu są zamykane, żeby nie mogły się tam dostać osoby nieupoważnione.

(PT) Many of us here in this House use the Internet to book our flights and buy our tickets.

(PT) Wielu spośród nas w tej Izbie rezerwuje i kupuje bilety lotnicze przez Internet.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

flexural · flexure · flibbertigibbet · flibbertygibbet · flick · flicker · flickering · flier · fliers · flies · flight · flightless · flights · flighty · flimflam · flimsy · fling · flint · flintlock · flinty · flip

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.