Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "flight"

 

"flight" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 225

flight {rzeczownik}

flight {rzecz.}

lot {m.}

(Video) Test Pilot: Until the vehicle flies, 75 percent of your risk is that first flight.

(Wideo) Pilot: Dopóki samolot lata, 75 procent ryzyka to ten pierwszy lot.

Yesterday, I myself had to wait five hours for my flight to Strasbourg.

Wczoraj sama musiałam czekać pięć godzin na mój lot do Strasburga.

Virgin Atlantic announce the arrival of Flight ES12 from Los Angeles

Lot ES12 z Los Angeles linii Virgin Atlantic właśnie wylądował.

Northwest flight seven coming into Seattle on March 12th" or whatever.

Northwest, lot nr 7 do Seattle, na 12 marca czy jakoś tak".

Oh, that was only a minute, but I think you'd be safe to have that near the end of the flight, perhaps.

Lot trwa tylko minutę, ale myślę, że będzie dla was bezpieczniej kiedy będziemy zbiżali się do końca.

flight {rzecz.} [sport.] (też: spin)

obrót {m.} [sport.]

flight {rzecz.} (też: arch, span)

przęsło {n.}

flight {rzecz.} (też: ascent)

wzlot {m.}

flight {rzecz.} (też: imaginativeness, panache)

polot {m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "flight":

 

Podobne tłumaczenia

"flight" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "flight" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Firstly, from 2011, all flights within the EU will be included in the system.

Po pierwsze, od 2011 roku wszystkie loty w obrębie UE zostaną włączone do systemu.

It was also to help Washington that several governments accepted the illegal flights.

Również by pomóc Waszyngtonowi, kilka rządów przyzwalało na nielegalne loty.

Mrs Joly has very interestingly identified that there is a flight of capital.

Pani poseł Joly w bardzo interesujący sposób odkrywa, że ma miejsce ucieczka kapitału.

So if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.

Jeżeli lecę samolotem przez 12 godzin, wówczas widzisz lotnisko, z którego wyleciałem.

Must these test flights be carried out by civil aviation and the airlines?

Czy te loty próbne muszą być przeprowadzane przez lotnictwo cywilne i linie lotnicze?

That being said, I would also like to respond on the matter of group flights.

Chciałbym również ustosunkować się do pytań w sprawie przelotów grupowych.

You can get on a flight in London, you can end up in Bangalore later today.

Można złapać samolot w Londynie i tego samego dnia wylądować w Bangalore.

And pray ye that your flight be not in the winter, neither on a sabbath:

Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie, albo w sabat.

Until December 2006 the government denied the existence of such flights.

Jeszcze do grudnia 2006 r. rząd zaprzeczał, by takie loty miały w ogóle miejsce.

Regional flights in the BMW region are an economic and social necessity.

Regionalne połączenia lotnicze w regionie BMW są gospodarczą i społeczną koniecznością.

Regional flights to the BMW region are an economic and social necessity.

Loty regionalne do regionu BMW stanowią konieczność gospodarczą i społeczną.

Flight-or-fight releases adrenalin, which throws our walls up sky-high.

Ta zaś powoduje wydzielanie adrenaliny, która wywołuje silną reakcję obronną.

We want a global agreement and we also want to include in it flights from third countries.

Chcemy porozumienia globalnego i chcemy uwzględnić w nim loty z krajów trzecich.

A large number of travellers now buy their flight tickets on the Internet.

Duża liczba podróżnych kupuje obecnie bilety lotnicze przez Internet.

The flight of nuclear energy from the Union will show our efforts to be illusory.

Ucieczka energii jądrowej z Unii pokaże iluzoryczność naszych starań.

Finally, one other idea that the Commission might consider is: how much does a flight cost?

W końcu, inną kwestią, którą Komisja mogłaby rozważyć, jest koszt biletu lotniczego.

We all saw on our TV screens the scenes before the massacre, before the flight to Tulsa.

Wszyscy widzieliśmy na ekranach telewizorów sceny sprzed masakry, sprzed ucieczki do Tulzy.

There were such flights in 2008 and in 2009, so they are nothing new.

Takie loty miały miejsce w roku 2008 i 2009, więc nie są one czymś nowym.

The Northern army has occupied Abyei and 15 000 people have taken flight.

Północna armia okupuje Abyei, 15 tysięcy osób ratowało się ucieczką.

This, of course, leads to the ongoing flight of Christian minorities from Iraq.

Taka sytuacja powoduje ciągłe ucieczki przedstawicieli mniejszości chrześcijańskiej z Iraku.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

flexural · flexure · flibbertigibbet · flibbertygibbet · flick · flicker · flickering · flier · fliers · flies · flight · flightless · flights · flighty · flimflam · flimsy · fling · flint · flintlock · flinty · flip

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.