Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "flight"

 

"flight" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 200

flight {rzeczownik}

flight {rzecz.}

lot {m.}

(Video) Test Pilot: Until the vehicle flies, 75 percent of your risk is that first flight.

(Wideo) Pilot: Dopóki samolot lata, 75 procent ryzyka to ten pierwszy lot.

Yesterday, I myself had to wait five hours for my flight to Strasbourg.

Wczoraj sama musiałam czekać pięć godzin na mój lot do Strasburga.

Virgin Atlantic announce the arrival of Flight ES12 from Los Angeles

Lot ES12 z Los Angeles linii Virgin Atlantic właśnie wylądował.

Northwest flight seven coming into Seattle on March 12th" or whatever.

Northwest, lot nr 7 do Seattle, na 12 marca czy jakoś tak".

Oh, that was only a minute, but I think you'd be safe to have that near the end of the flight, perhaps.

Lot trwa tylko minutę, ale myślę, że będzie dla was bezpieczniej kiedy będziemy zbiżali się do końca.

flight {rzecz.} [sport.] (też: spin)

obrót {m.} [sport.]

flight {rzecz.} (też: imaginativeness, panache)

polot {m.}

flight {rzecz.} (też: arch, span)

przęsło {n.}

flight {rzecz.} (też: ascent)

wzlot {m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "flight":

 

Podobne tłumaczenia

"flight" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "flight" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

That is why I am in favor of manned -- or should I say, personed -- space flight.

Dlatego popieram załogowe misje kosmiczne, dla poprawności dodam, ludzi obu płci.

Furthermore, the scope of the agreement aims at greater flight and passenger safety.

Ponadto umowa ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa lotów i pasażerów.

Some of you have asked me about the problems concerning flight cancellations.

Niektórzy z państwa zapytali mnie o problemy związane z odwoływaniem lotów.

So if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.

Jeżeli lecę samolotem przez 12 godzin, wówczas widzisz lotnisko, z którego wyleciałem.

Mrs Joly has very interestingly identified that there is a flight of capital.

Pani poseł Joly w bardzo interesujący sposób odkrywa, że ma miejsce ucieczka kapitału.

You can get on a flight in London, you can end up in Bangalore later today.

Można złapać samolot w Londynie i tego samego dnia wylądować w Bangalore.

And pray ye that your flight be not in the winter, neither on a sabbath:

Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie, albo w sabat.

Flight-or-fight releases adrenalin, which throws our walls up sky-high.

Ta zaś powoduje wydzielanie adrenaliny, która wywołuje silną reakcję obronną.

As you can see in this figure-eight flight, they come within inches of each other.

Jak widać podczas robionej przez nie ósemki, lecą od ciebie w odległości kilku centymetrów.

Finally, one other idea that the Commission might consider is: how much does a flight cost?

W końcu, inną kwestią, którą Komisja mogłaby rozważyć, jest koszt biletu lotniczego.

A large number of travellers now buy their flight tickets on the Internet.

Duża liczba podróżnych kupuje obecnie bilety lotnicze przez Internet.

The flight of nuclear energy from the Union will show our efforts to be illusory.

Ucieczka energii jądrowej z Unii pokaże iluzoryczność naszych starań.

We all saw on our TV screens the scenes before the massacre, before the flight to Tulsa.

Wszyscy widzieliśmy na ekranach telewizorów sceny sprzed masakry, sprzed ucieczki do Tulzy.

And any psychologist will tell you that fear in the organism is linked to flight mechanism.

Każdy psycholog powie, że strach w organizmie jest związany z walką.

Cockpit doors are kept locked to prevent unauthorised persons from entering the flight deck.

Drzwi do kokpitu są zamykane, żeby nie mogły się tam dostać osoby nieupoważnione.

The Northern army has occupied Abyei and 15 000 people have taken flight.

Północna armia okupuje Abyei, 15 tysięcy osób ratowało się ucieczką.

This, of course, leads to the ongoing flight of Christian minorities from Iraq.

Taka sytuacja powoduje ciągłe ucieczki przedstawicieli mniejszości chrześcijańskiej z Iraku.

This is a-- we're doing some flight-testing on my little pug, seeing if this can really grab.

Tu robimy próbę na moim piesku, żeby zobaczyć, czy się faktycznie zaczepi.

A vertical-takeoff aircraft is not the safest vehicle during the test flight program.

Samolot pionowego startu i lądowania nie jest najbezpieczniejszym pojazdem do lotów testowych.

At first glance it seems that they want to go on a holiday, but they are contemplating flight.

Na pierwszy rzut oka wygląda to na wyjazd wakacyjny. Ona jednak myśli o ucieczce.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

flexural · flexure · flibbertigibbet · flibbertygibbet · flick · flicker · flickering · flier · fliers · flies · flight · flightless · flights · flighty · flimsy · fling · flint · flintlock · flinty · flip · flip-flop

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.