Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "flawed"

Bezokolicznik czasownika flawed: flaw
 

"flawed" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-31 z 69

flaw {rzeczownik}

flaw {rzecz.} (też: fault, disadvantage, drawback, imperfection)

wada {f.}

flaw {rzecz.} (też: shortcoming, drawback)

mankament {m.}

flaw {rzecz.} (też: defect, blemish)

skaza {f.}

flaw {rzecz.} (też: defect, imperfection)

usterka {f.}

to flaw {czasownik}

to flaw [flawed|flawed] {czas. przech.}

szkodzić [szkodzę|szkodził] (czemuś) {czas.}

I flawed (Simple past)

ja (m) szkodziłem (Czas przeszły)

you flawed (Simple past)

ty (m) szkodziłeś (Czas przeszły)

he/she/it flawed (Simple past)

on szkodził (Czas przeszły)

we flawed (Simple past)

my (m) szkodziliśmy (Czas przeszły)

you flawed (Simple past)

wy (m) szkodziliście (Czas przeszły)

they flawed (Simple past)

oni szkodzili (Czas przeszły)

I flawed (Simple past)

ja (f) szkodziłam (Czas przeszły)

you flawed (Simple past)

ty (f) szkodziłaś (Czas przeszły)

he/she/it flawed (Simple past)

ona szkodziła (Czas przeszły)

we flawed (Simple past)

my (f) szkodziłyśmy (Czas przeszły)

you flawed (Simple past)

wy (f) szkodziłyście (Czas przeszły)

they flawed (Simple past)

one szkodziły (Czas przeszły)

he/she/it flawed (Simple past)

ono szkodziło (Czas przeszły)

flawed (Past participle)

szkodzony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to flaw [flawed|flawed] {czas. przech.}

zaszkodzić (czemuś) {czas.}

to flaw [flawed|flawed] {czas.} (też: to hurt, to scathe, to damage)

uszkadzać {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "flaw":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "flawed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

However, we note that the EU's interpretation of human rights is a flawed one.

Odnotowujemy jednak, że dokonywana przez UE interpretacja praw człowieka jest błędna.

This is still a fundamentally flawed process and one we cannot endorse fully.

Proces, o którym mówimy, jest wciąż zasadniczo wadliwy i nie możemy go w pełni poprzeć.

They also wanted to protest against the intolerance and repression of a flawed regime.

Chcieli również zaprotestować przeciwko nietolerancji i represjom reżimu.

Of course the scientific advice that we are using can very often be flawed.

Oczywiście opinie naukowe, na których się opieramy, mogą zawierać błędy.

Flawed European economic governance reacted, in my opinion, too late.

Słabe europejskie organy gospodarcze zareagowały moim zdaniem zbyt późno.

Well, of course, the plan was flawed and their fanciful monetary scheme collapsed.

Plan ten był oczywiście chybiony, a ich przemyślany program pieniężny okazał się do niczego.

The strategy used for years in the country is flawed and must be changed.

Strategia latami stosowana w tym kraju jest błędna i wymaga zmiany.

Welsh farmers feel the flawed EID system amounts to a stealth tax.

Walijscy farmerzy uważają, że wadliwy system EID oznacza ukryty podatek.

Madam President, this debate on the Hungarian constitution today is flawed for two main reasons.

Pani Przewodnicząca! Ta debata w sprawie węgierskiej konstytucji ma dwie zasadnicze wady.

Mr President, this crisis has demonstrated that the global financial system is seriously flawed.

Panie przewodniczący! Obecny kryzys pokazał, że światowy system finansowy ma poważne wady.

Then it seeks to reimpose fundamentally flawed regulations for a further 18 months.

Następnie Komisja dąży do ponownego narzucenia zasadniczo wadliwych przepisów na kolejne 18 miesięcy.

Lastly, it has been said that Greece's accounting was flawed.

Wreszcie wspomniano, że wadliwa była rachunkowość Grecji.

We have already discussed this, but as a liberal democrat I consider this measure to be deeply flawed.

Omawialiśmy już tę kwestię, ale jako liberalny demokrata uważam, że jest to środek bardzo niedoskonały.

These examples show how flawed the sanctions policy is.

Te przykłady pokazują, jak bardzo obarczona błędami jest polityka sankcji.

Being a rebel is about recognizing that experts' assumptions and their methodologies can easily be flawed.

Bycie buntownikiem polega na przyznaniu, że założenia ekspertów oraz ich metodologie mogą być błędne.

Having a Parliament determine the basis of its own composition seems to me to be fundamentally flawed.

To, że Parlament Europejski sam określa podstawę własnego składu wydaje mi się zasadniczym nieporozumieniem.

And right now most of the preparedness is deeply flawed.

W tej chwili większość przygotowań ma mnóstwo wad.

Flawed ought to be repaired, and that is what we are fighting for now.

Wady należy wyeliminować i właśnie o to walczymy.

We know for certain that one of the main causes of the Chernobyl accident was the flawed design of the reactor.

Jedną z podstawowych przyczyn awarii w Czarnobylu, wiemy to na pewno, była wadliwa konstrukcja reaktora.

It is deeply flawed to put tigers, polar bears, elephants and tuna on equal terms.

Zdecydowanie nie należy traktować tygrysów, niedźwiedzi polarnych, słoni i tuńczyków na równorzędnych warunkach.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.