Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "flare"

 

"flare" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 79

flare {rzeczownik}

flare {rzecz.} [astron.]

rozbłysk {m.} [astron.]

Occasionally, we get a flare from the Sun that causes havoc with communications and so forth, and electricity.

Czasami zdarza się na Słońcu rozbłysk, który sieje spustoszenie w łączności i tak dalej, i zasilaniu.

We were very surprised to discover a super flare, a flare which is thousands of millions of times more powerful than those we see in the Sun.

Ze zdumieniem odkryliśmy "super-rozbłysk", Ze zdumieniem odkryliśmy "super-rozbłysk", tysiące milionów razy potężniejszy niż te, które widzimy na Słońcu.

flare {rzecz.}

flara {f.}

flare {rzecz.} (też: star shell, skyrocket, rocket, maroon)

raca {f.}

flare {rzecz.} [wojsk.]

świeca {f.} [wojsk.]

to flare {czasownik}

to flare [flared|flared] {czas.} (też: to gush, to spring, to puff)

buchać [bucham|buchał] {czas. ndk}
buzować {czas. ndk}

flara {rzeczownik}

flare {rzecz.}

flara {f.} (też: raca)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "flare":

Synonimy (polski) dla "flara":

 

Podobne tłumaczenia

"flare" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "flare" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In one of the binary stars in our galaxy called FH Leo, we discovered the super flare.

Okryliśmy go w jednej z binarnych gwiazd naszej galaktyki, o nazwie FH Leo.

Continuous treatment with febuxostat decreases frequency and intensity of gout flares.

Stałe leczenie febuksostatem zmniejsza częstość i nasilenie zaostrzeń dny.

MS also tends to flare up from time to time: this is called a relapse.

W przebiegu SR od czasu do czasu występuje nasilenie objawów, zwane nawrotem choroby.

No rebound flare of disease and no psoriasis-related serious adverse events were observed.

Nie obserwowano objawów z odbicia oraz zależnych od łuszczycy działań niepożądanych.

The gout flare should be managed concurrently as appropriate for the individual patient.

Zaostrzenie dny moczanowej można równolegle leczyć w sposób odpowiedni dla danego pacjenta.

Continue to take ADENURIC every day even when you are not experiencing gout flare or attack.

Ważne jest, aby nie przerywać stosowania leku ADENURIC, chyba że na zalecenie lekarza.

The gout flare should be managed concurrently as appropriate for the individual patient.

Zaostrzenie dny moczanowej można równocześnie leczyć w sposób odpowiedni dla danego pacjenta.

If a gout flare occurs during febuxostat treatment, it should not be discontinued.

W razie wystąpienia zaostrzenia dny w trakcie leczenia febuksostatem leku nie należy odstawiać.

When we see the cycle of violence flaring up again in the Middle East, this too is fundamental.

Zasadnicze znaczenie mają także objawy przemocy ponownie wybuchającej na Środkowym Wschodzie.

If a gout flare occurs during febuxostat treatment, it should not be discontinued.

W razie wystąpienia zaostrzenia dny w trakcie leczenia febuksostatem, leku nie należy odstawiać.

When the symptoms flare up, it is called a relapse (also known as an exacerbation or an attack).

Pojawienie się objawów nazywa się nawrotem (zwanym także zaostrzeniem lub atakiem).

But, from time to time, they have flared up and there has been a flare-up very recently.

Od czasu do czasu jednak sytuacja się zaognia i ostatnio właśnie mieliśmy przypadek takiego wybuchu.

If ALT flares during Viraferon therapy to greater than or Me

Jeśli w trakcie leczenia preparatem Viraferon aktywność AlAT zwiększy się co najmniej wo

At the first signs of recurrence (flares) of the disease symptoms, treatment should be re-initiated.

W przypadku wystąpienia pierwszych objawów nawrotu (zaczerwienienie skóry), należy wznowić leczenie.

We made up a little batch and we put it on the driveway and we threw a match and phew, it flared up.

Zrobiliśmy małą porcję i wysypaliśmy na podjazd, rzuciliśmy zapałkę i sssszu, rozbłysło się.

Tensions between Ethiopia and Eritrea over disputed territory are still likely to flare up at any moment.

Napięcia pomiędzy Etiopią a Erytreą w związku ze spornym terytorium wciąż mogą w każdej chwili rozgorzeć.

breath stopped, heart stopped, nostrils madly flared,

oddech wstrzymany, serce wstrzymane, nozdrza dziko rozwiane,

Gout flare prophylaxis of at least 6 months is recommended (see section 4.4).

Zaleca się profilaktykę przeciw zaostrzeniom dny moczanowej przez co najmniej 6 miesięcy (patrz punkt 4. 4.).

It's one of the mysteries we still have, super flares.

Super-rozbłyski są jedną z nierozwiązanych zagadek.

Their nose -- you can see his nose is flared right now.

Foki w rui muszą rozewrzeć nozdrza, żeby oddychać.
 

Wyniki z forum

"flare" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Flanders · flange · flank · flanker · flannel · flap · flapjack · flapjacks · flapper · flapping · flare · flared · flash · flashback · flashbacks · flashcard · FlashDrive · flasher · flashgun · flashiness · flashing

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.