EN find
volume_up
{rzeczownik}

find (też: trove)
And then again, this is a found object, a little fan that I found.
A to następne moje znalezisko, mały wachlarz.
Everyone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
Znalezisko wzbudziło powszechne zainteresowanie, bo dzięki niemu można było wreszcie złożyć pojedynczy szkielet dodo.

Przykłady użycia - "find" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
EnglishThis aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.
Jest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
EnglishHowever, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
Jednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.
EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Jeżeli zmienimy ten artykuł, okaże się, że Irlandia powie "nie” w referendum.
EnglishIt was certainly salutary to find the Union taking a firm stand on that occasion.
Z pewnością zbawienny był fakt, że Unia zajęła w tej kwestii zdecydowane stanowisko.
EnglishThat is why you will often find it difficult to present a credible case to citizens.
To dlatego często będzie pani trudno przedstawić obywatelom wiarygodne argumenty.
EnglishThis is where you'll find the fastest growing young populations of the world.
Tam przybędzie najwięcej młodych ludzi. ~~~ Tam przybędzie najwięcej młodych ludzi.
EnglishThis has created momentum, but also strong public opinion to find out the truth.
Zaistniały odpowiednie warunki i opinii publicznej bardzo zależało na wykryciu prawdy.
EnglishLet us not fall into trying to outdo each other to find out who is the most European.
Nie ulegajmy próbom udowodnienia sobie nawzajem, kto jest najbardziej europejski.
EnglishFinally, what will the consequences be if you find errors and weak points?
Na koniec zapytam o przewidywane konsekwencje wykrycia błędów i słabych punktów.
EnglishWe all agree on their necessity, and we all agree on the need to find a legal basis.
Wszyscy zgadzamy się, że są one konieczne i że trzeba ustalić ich podstawę prawną.
EnglishJunkies find veins in their toes when the ones in their arms and their legs collapse.
Narkomani odnajdują żyły w palcach u nóg, gdy pękają im żyły w nogach i ramionach.
EnglishSo, I've always been Googling this word, "human," to find out how many hits I get.
Od dawna też wpisuję słowo „ludzki” w Google, żeby zobaczyć ile ma trafień.
EnglishAnd what we find if we plot up the well-known species is this sort of a distribution.
Po wyznaczeniu tras znanych zwierząt otrzymujemy właśnie takie rozmieszczenie.
EnglishAs Mr De Gucht and I have already mentioned, we are trying to find a balance.
Jak już wspominaliśmy z panem komisarzem De Guchtem, usiłujemy wypracować równowagę.
EnglishThe origin of the contamination still remains unclear and I find that very alarming.
Źródło zanieczyszczenia nadal jest nieznane, co uznaję za bardzo niepokojące.
EnglishWhere are we to find fish when the Chinese eat as much fish as the Japanese?
Skąd weźmiemy ryby, jeżeli Chińczycy zaczną jeść ich tyle samo co Japończycy?
EnglishIt takes time - you have to respect that - to find common behaviour and attitudes.
Wypracowanie wspólnych zachowań i postaw wymaga czasu i musimy to szanować.
EnglishThis is an issue which we must discuss together and find a common solution.
W tej sprawie musimy rozmawiać wszyscy razem i dojść do wspólnego rozwiązania.
EnglishFor these reasons, we find it necessary to vote against the report in its entirety.
Z tych względów uznaliśmy, że musimy głosować za odrzuceniem sprawozdania w całości.