EN find
volume_up
{rzeczownik}

find (też: trove)
And then again, this is a found object, a little fan that I found.
A to następne moje znalezisko, mały wachlarz.
Everyone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
Znalezisko wzbudziło powszechne zainteresowanie, bo dzięki niemu można było wreszcie złożyć pojedynczy szkielet dodo.

Przykłady użycia - "find" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto find sth a turnoff
Englishbusiest men find the most time
EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
EnglishThis aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.
Jest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
EnglishYou will find the EUR 100 billion on the debit side of their national budgets.
W ich budżetach krajowych po stronie pasywów widnieje kwota 100 miliardów euro.
EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Jeżeli zmienimy ten artykuł, okaże się, że Irlandia powie "nie” w referendum.
EnglishHowever, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
Jednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.
EnglishThat is why you will often find it difficult to present a credible case to citizens.
To dlatego często będzie pani trudno przedstawić obywatelom wiarygodne argumenty.
EnglishIt was certainly salutary to find the Union taking a firm stand on that occasion.
Z pewnością zbawienny był fakt, że Unia zajęła w tej kwestii zdecydowane stanowisko.
EnglishWe all agree on their necessity, and we all agree on the need to find a legal basis.
Wszyscy zgadzamy się, że są one konieczne i że trzeba ustalić ich podstawę prawną.
EnglishLet us not fall into trying to outdo each other to find out who is the most European.
Nie ulegajmy próbom udowodnienia sobie nawzajem, kto jest najbardziej europejski.
EnglishThis has created momentum, but also strong public opinion to find out the truth.
Zaistniały odpowiednie warunki i opinii publicznej bardzo zależało na wykryciu prawdy.
EnglishThis is where you'll find the fastest growing young populations of the world.
Tam przybędzie najwięcej młodych ludzi. ~~~ Tam przybędzie najwięcej młodych ludzi.
EnglishA coffee cup will show where you can find more coffee, or where you can trash the cup.
Papierowy kubek pokaże, gdzie kupić więcej kawy, albo gdzie jest kosz na śmieci.
EnglishYou go in for a test and you find out that you're pregnant, and you're delighted.
Idziecie na badanie, dowiadujecie się, że jesteście w ciąży - jesteście wniebowzięci.
EnglishFinally, what will the consequences be if you find errors and weak points?
Na koniec zapytam o przewidywane konsekwencje wykrycia błędów i słabych punktów.
EnglishImagine a world full of brains and far more memes than can possibly find homes.
Wyobraźmy sobie świat pełen mózgów i tyle memów, że niektóre nie mają gdzie mieszkać.
EnglishThe origin of the contamination still remains unclear and I find that very alarming.
Źródło zanieczyszczenia nadal jest nieznane, co uznaję za bardzo niepokojące.
EnglishFor these reasons, we find it necessary to vote against the report in its entirety.
Z tych względów uznaliśmy, że musimy głosować za odrzuceniem sprawozdania w całości.