Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "fertility"

 

"fertility" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 142

fertility {rzeczownik}

fertility {rzecz.}

Fertility No human data on the effect of darunavir on fertility are available.

Płodność Brak jest danych dotyczących wpływu darunawiru na płodność u ludzi.

Fertility There are no human data on the effect of azacitidine on fertility.

Płodność Brak danych dotyczących działania azacytydyny na płodność u ludzi.

You and your partner's fertility should be evaluated before the treatment is started.

Przed rozpoczęciem leczenia należy zbadać płodność pacjentki i jej partnera.

You and your partner's fertility should be evaluated before the treatment is started.

Przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić płodność pacjentki i jej partnera.

There are no clinical data on the effects of telbivudine on male or female fertility.

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu telbiwudyny na płodność kobiet i mężczyzn.

fertility {rzecz.} (też: ability to propagate)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "fertility":

 

Podobne tłumaczenia

"fertility" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fertility" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

You and your partner's fertility should be evaluated before the treatment is started.

Przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić stopień płodności pacjentki i jej partnera.

Animal experiments did not reveal impairment of fertility by lamotrigine.

Badania na zwierzętach nie wykazały upośledzenia płodności przez lamotryginę.

In American fertility clinics, 75 percent of couples are requesting girls and not boys.

W amerykańskich klinikach płodności 75 procent par prosi o córki, a nie o synów.

Indeed, its fertility rate is expected to decline even below 2.5% by 2050.

Faktycznie oczekuje się, że wskaźnik dzietności spadnie nawet poniżej 2,5% do 2050 roku.

Aripiprazole did not impair fertility in reproductive toxicity studies.

Arypiprazol nie zaburzał płodności w badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję.

The size of the bubble is the population, and on this axis here I put fertility rate.

Rozmiar bąbelka to ludność, a na tej osi umieściłem poziom płodności.

Gonadotrophins play an important role in human fertility and reproduction.

Gonadotropiny odgrywają ważną rolę w ludzkiej płodności i rozrodzie.

In reproductive toxicology studies, evidence of impaired fertility was seen in rats.

W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję stwierdzono upośledzenie płodności u szczurów.

No studies were performed that covered fertility and early embryonic development.

Nie prowadzono badań nad płodnością i wczesnym rozwojem zarodkowym.

The fertility index in European countries varies between 1.1 and 1.3.

Współczynnik dzietności w krajach Europy waha się między 1,1 a 1,3.

Carcinogenesis, mutagenesis, impairment of fertility: bexarotene is not genotoxic.

Działanie rakotwórcze, mutagenność, upośledzenie płodności: beksaroten nie jest genotoksyczny.

Repeated dermal contact with masitinib may impair female fertility and foetal development.

Substancja czynna preparatu Masivet może wywołać uczulenie skórne.

As healthcare improves, as infant mortality goes down, fertility rates start dropping.

Wraz z poprawą ochrony zdrowia i spadkiem śmiertelności niemowląt następuje spadek dzietności.

That is why I support all actions that serve to protect the soil and restore its fertility.

Dlatego popieram wszystkie te działania, które służą ochronie gleb i przywróceniu jej żyzności

Effects were seen in one animal species that might indicate impairment of fertility.

U jednego gatunku zwierząt obserwowano objawy, które mogłyby wskazywać na zaburzenia płodności.

Studies with female rats revealed reduced fertility and enhanced embryonal mortality.

Badania na samicach szczura wykazały zmniejszenie płodności i zwiększenie śmiertelności zarodków.

In women undergoing fertility treatment there may be a slightly higher risk of miscarriage.

U kobiet poddawanych leczeniu niepłodności może występować nieznacznie większe ryzyko poronienia.

Studies with female rats revealed reduced fertility and enhanced embryo mortality.

Badania na samicach szczurów wykazały zmniejszenie płodności i zwiększenie śmiertelności zarodków.

There was no effect on mating or fertility with darunavir treatment in rats (see section 5.3).

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

The effect of ambrisentan on male human fertility is not known.

Wpływ tego zjawiska na rozrodczość u mężczyzn nie jest znany.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.