Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "fertility"

 

"fertility" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 138

fertility {rzeczownik}

fertility {rzecz.}

Fertility No human data on the effect of darunavir on fertility are available.

Płodność Brak jest danych dotyczących wpływu darunawiru na płodność u ludzi.

Fertility There are no human data on the effect of azacitidine on fertility.

Płodność Brak danych dotyczących działania azacytydyny na płodność u ludzi.

You and your partner's fertility should be evaluated before the treatment is started.

Przed rozpoczęciem leczenia należy zbadać płodność pacjentki i jej partnera.

You and your partner's fertility should be evaluated before the treatment is started.

Przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić płodność pacjentki i jej partnera.

There are no clinical data on the effects of telbivudine on male or female fertility.

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu telbiwudyny na płodność kobiet i mężczyzn.

fertility {rzecz.} (też: ability to propagate)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "fertility":

 

Podobne tłumaczenia

"fertility" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fertility" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

You and your partner's fertility should be evaluated before the treatment is started.

Przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić stopień płodności pacjentki i jej partnera.

Animal experiments did not reveal impairment of fertility by lamotrigine.

Badania na zwierzętach nie wykazały upośledzenia płodności przez lamotryginę.

In American fertility clinics, 75 percent of couples are requesting girls and not boys.

W amerykańskich klinikach płodności 75 procent par prosi o córki, a nie o synów.

Aripiprazole did not impair fertility in reproductive toxicity studies.

Arypiprazol nie zaburzał płodności w badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję.

The size of the bubble is the population, and on this axis here I put fertility rate.

Rozmiar bąbelka to ludność, a na tej osi umieściłem poziom płodności.

Gonadotrophins play an important role in human fertility and reproduction.

Gonadotropiny odgrywają ważną rolę w ludzkiej płodności i rozrodzie.

In reproductive toxicology studies, evidence of impaired fertility was seen in rats.

W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję stwierdzono upośledzenie płodności u szczurów.

No studies were performed that covered fertility and early embryonic development.

Nie prowadzono badań nad płodnością i wczesnym rozwojem zarodkowym.

Repeated dermal contact with masitinib may impair female fertility and foetal development.

Substancja czynna preparatu Masivet może wywołać uczulenie skórne.

As healthcare improves, as infant mortality goes down, fertility rates start dropping.

Wraz z poprawą ochrony zdrowia i spadkiem śmiertelności niemowląt następuje spadek dzietności.

That is why I support all actions that serve to protect the soil and restore its fertility.

Dlatego popieram wszystkie te działania, które służą ochronie gleb i przywróceniu jej żyzności

Effects were seen in one animal species that might indicate impairment of fertility.

U jednego gatunku zwierząt obserwowano objawy, które mogłyby wskazywać na zaburzenia płodności.

Studies with female rats revealed reduced fertility and enhanced embryonal mortality.

Badania na samicach szczura wykazały zmniejszenie płodności i zwiększenie śmiertelności zarodków.

In women undergoing fertility treatment there may be a slightly higher risk of miscarriage.

U kobiet poddawanych leczeniu niepłodności może występować nieznacznie większe ryzyko poronienia.

Studies with female rats revealed reduced fertility and enhanced embryo mortality.

Badania na samicach szczurów wykazały zmniejszenie płodności i zwiększenie śmiertelności zarodków.

The effect of ambrisentan on male human fertility is not known.

Wpływ tego zjawiska na rozrodczość u mężczyzn nie jest znany.

The effect of Volibris on human testicular function and male fertility is not known.

Wpływ tego zjawiska na rozrodczość u mężczyzn nie jest znany.

There was no impairment of fertility in male and female rats.

Nie stwierdzono zaburzeń płodności u samców i samic szczurów.

No studies were performed that covered fertility and early embryonic development (see section 5.3).

Nie prowadzono badań nad płodnością i wczesnym rozwojem zarodkowym (patrz rozdział 5. 3).

No investigations on carcinogenicity, fertility impairment and foetal development have been conducted.

Nie prowadzono badań dotyczących rakotwórczości, wpływu na upośledzenie płodności i rozwoju płodowego.
 

Wyniki z forum

"fertility" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.