Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "February"

 

"February" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-19 z 19

February {rzeczownik}

February {rzecz.} (też: Feb)

luty {m.}

It is already February 2011 and the report has still not been published.

Mamy już luty 2011 roku, a sprawozdania nadal nie opublikowano.

Date of first authorisation:16 February 2001 Date of last renewal:

luty 2001 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

Voting will take place during the first part-session in February, in other words during February I.

Głosowanie odbędzie się w trakcie pierwszego posiedzenia w lutym, inaczej mówiąc w trakcie posiedzenia Luty I.

The winning designs for the ECB's new premises in February 20041st prize: COOP Himmelb(l)au, Vienna/Austria

Zwycięskie projekty w konkursie na nową siedzibę EBC (luty 2004 r.).1. nagroda: Coop Himmelb(l)au, Wiedeń, Austria.

In February 1990, a bus drives to Assisi.

Luty 1990 roku, autokar jadący do Asyżu.

February {przymiotnik}

February (modif.) {przym.}

lutowy {przym. m.}

Therefore, I look forward to President Pöttering's proposal in February on how this House, the European Parliament, can itself reduce its carbon footprint.

Dlatego też z niecierpliwością czekam na lutowy wniosek przewodniczącego Pötteringa w sprawie sposobu redukcji emisji dwutlenku węgla przez tę Izbę - Parlament Europejski.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "February":

 

Podobne tłumaczenia

"February" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "February" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This report was presented to the European Parliament and the JHA Council in February 2009.

Sprawozdanie to zostało przedstawione na forum Parlamentu Europejskiego oraz Rady ds.

After the vote in February, two clear lessons were learnt.

Z lutowego głosowania wypływają dla nas dwa wnioski.

This summary was last updated in February 2007.

Data ostatniej aktualizacji streszczenia:

I hope that the February European Council will agree on a new European energy strategy.

Mam nadzieję, że podczas lutowego szczytu Rady Europejskiej zostanie uzgodniona nowa europejska strategia energetyczna.

February 4th, we posted it on our website.

Zamieściliśmy go też na naszej stronie.

In February of this year, nearly 200 Romanian customs officials were arrested, also due to corruption.

W styczniu bieżącego roku blisko dwustu rumuńskich urzędników celnych zostało aresztowanych również pod zarzutem korupcji.

February 2007 Date of latest renewal:

Data przedłużenia pozwolenia:

The date was February 2000.

I 2000 pracowników – to były ekscytujące momenty.

Published in February 2013

This publication is part of the 'European Union explained' series

Początek strony

Published in February 2013

This publication is part of the 'European Union explained' series

Top

Top

Początek strony

In its aforementioned February communication the European Commission has therefore set out how, in our opinion, Europe should respond to this challenge.

We wspomnianym wcześniej lutowym komunikacie, Komisja ustaliła, w jaki sposób naszym zdaniem Europa powinna zareagować na to wyzwanie.

The European Commission granted a marketing authorisation valid throughout the European Union, for Startvac to Laboratorios Hipra, S. A. on 11 February 2009.

W dniu 11/ 02/ 2009 Komisja Europejska przyznała Laboratorios Hipra, S. A. pozwolenie na dopuszczenie preparatu Startvac do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

During the February mini-session, I expressed my concerns about the deteriorating situations in the countries of North Africa and their resulting repercussions in Europe.

W trakcie lutowego miniposiedzenia wyraziłem swoje obawy w związku z pogarszającą się sytuacją w krajach Afryki Północnej i związanymi z nią następstwami dla Europy.

The “1989 - Globale Geschichten” (1989 – Global Stories) exhibition by Berlin’s Haus der Kulturen der Welt in February 2009 focused on the international changes that took place in 1989.

Rozszerzona wersja tego artykułu zostanie opublikowana we wrześniu 2009 roku: Susanne Stemmler, Valerie Smith, Bernd M. Scherer (wyd.):

The next six months are crucial for the EU's economic and environmental future, and we look forward to the February Council for ambitious leadership in reforming the financial sector.

Następne sześć miesięcy to decydujący czas dla gospodarczej i środowiskowej przyszłości UE i oczekujemy od październikowej Rady ambitnego przywództwa w reformowaniu sektora finansowego.

We are deeply concerned by the current situation and the tragic humanitarian consequences of the conflict as expressed in the statement issued locally by the Co-Chairs on 3 February 2009.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni obecną sytuacją i tragicznymi skutkami humanitarnymi konfliktu, co wyraziliśmy w oświadczeniu wydanym przez współprzewodniczących 3 stycznia 2009 r.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

featherweight · feathery · feature · featured · featureless · features · featurette · featuring · Feb · febrile · february · feces · feckless · fecund · Fed · federal · federalism · federally · federation · fedora · fee

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.