Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to familiarize"

 

"to familiarize" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-20 z 20

to familiarize {czasownik}

to familiarize [familiarized|familiarized] {czas.} (też: to tame, to accustom, to domesticate, to adapt)

oswoić {czas.}

to familiarize [familiarized|familiarized] {czas.} (też: to make acquaintance with, to acquaint)

zaznajomić {czas.}

And while I was doing this, I was reading the cancer literature, trying to -- again -- familiarize myself with this new medical field.

Ubiegłego lata prowadziłam badania nad rakowymi komórkami macierzystymi na Uniwersytecie Stanforda i czytałam o raku, próbując zaznajomić się z tą nową dla mnie dziedziną.

to familiarize [familiarized|familiarized] {czas.} (też: to accustom, to tame, to domesticate, to adapt)

oswajać {czas.}

to familiarize [familiarized|familiarized] {czas.} (też: to acquaint)

zaznajamiać {czas.}

familiar {przymiotnik}

familiar {przym.}

rodzinne {przym.}

familiar {przym.} (też: natal, family)

rodzinny {przym. m.}

familiar {przym.}

rodzinna {przym. f.}

familiar {przym.}

znajomy {przym. m.}

First, ultrasound: we're very familiar with it from physical therapy; it's also now being used to treat cancer.

Pierwszy, ultradźwięki: znajomy z fizjoterapii. ~~~ Teraz używany do leczenia raka.

Intuitive is just another word for familiar.

Intuicyjny jest po prostu kolejnym określeniem na znajomy.

God himself was utterly familiar from his earlier manifestation as Yahweh -- jealously insisting on no other gods.

Sam Bóg wydaje się być bardzo znajomy ze wcześniejszych przedstawień jako Jahwe -- zazdrośnie zastrzegającego, że istnieje tylko jeden Bóg.

We've been familiar for 40 years with this image: the fragile beauty of land, ocean and clouds, contrasted with the sterile moonscape on which the astronauts left their footprints.

Obraz ten jest nam znajomy już od 40 lat: delikatne piękno lądów, oceanów i chmur, kontrastujące ze sterylną powierzchnią księżyca, na której swe ślady pozostawili astronauci.

familiar {przym.}

familiarny {przym. m.}

familiar {przym.} (też: chummy, confidential)

poufały {przym. m.}

familiar {przym.} (też: close, devoted)

zażyły {przym. m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "familiarize":

Synonimy (angielski) dla "familiar":

 

Podobne tłumaczenia

"to familiarize" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to familiarize" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

For that to happen, it’s important that you familiarize yourself with the AdSense program policies.

Aby to zapewnić, wydawcy powinni zapoznać się z zasadami programu AdSense.

The video platform even makes it possible to familiarize oneself and begin to understand certain dialects of a language.

Istnieje tu wręcz możliwość poznania poszczególnych dialektów i regionalnych odmian danego języka.

Read this guide to familiarize yourself with the main features of Google Docs and get started creating your own.

Przeczytaj ten przewodnik, aby zapoznać się z głównymi funkcjami Dokumentów Google i rozpocząć tworzenie własnych dokumentów.

Since German is the main language spoken at home, the aim of the kindergarten is to familiarise the youngsters with the second language.

Ponieważ w domu mówi się głównie po niemiecku, przedszkole ma przybliżyć dzieciom drugi język.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.