Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "familial"

 

"familial" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-18 z 18

familial {przymiotnik}

familial {przym.} (też: ancestral, clan)

rodowy {przym. m.}

familial {przym.}

familijny {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "familial":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "familial" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

is of the Opinion that the benefit/ risk balance of Onsenal in Familial Adenomatous Polyposis

wydał opinię, zgodnie z którą bilans korzyści i ryzyka w przypadku preparatu Onsenal

This is certainly due to the familial organisation of his universe.

Jest tak z pewnością dzięki rodzinnej organizacji twórczego uniwersum tego reżysera.

Novartis Santé Familiale S. A. S., 14 Bld Richelieu 92845 Rueil Malmaison Cedex,

Novartis Santé Familiale S. A. S., 14 Bld Richelieu 92845 Rueil

Congenital and familial and genetic disorders Uncommon:

Ginekomastia Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne Niezbyt często:

Congenital, familial and genetic disorders Uncommon:

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne Niezbyt często:

homozygous familial hypercholesterolaemia, a population that has not usually responded to lipid- lowering medication.

pacjenta, to wówczas nawet gdy aktywność CK jest ≤ 5 razy GGN, należy rozważyć przerwanie terapii.

Congenital, Familial and Genetic Disorders

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne

Onsenal is used to reduce the number of polyps in patients with familial adenomatous polyposis (FAP).

Preparat Onsenal stosuje się do zmniejszania liczby polipów u pacjentów z rodzinną polipowatością gruczolakowatą (FAP).

The dosage of atorvastatin in patients with homozygous familial hypercholesterolemia is 10 to 80 mg daily.

Dawka atorwastatyny u pacjentów z homozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej wynosi od 10 mg do 80 mg na dobę.

The European Union must not overlook the professional, familial and social aspirations of women who live in rural areas.

Unia Europejska nie może pominąć zawodowych, rodzinnych i społecznych aspiracji kobiet mieszkających na obszarach wiejskich.

Placebo-controlled trials in primary (idiopathic/familial) PAH and PAH associated with connective tissue diseases

Badania kontrolowane placebo w nadciśnieniu płucnym pierwotnym (postać idiopatyczna lub występująca rodzinnie) oraz związanym z chorobami tkanki łącznej

Placebo-controlled trials in primary (idiopathic/ familial) PAH and PAH associated with connective tissue diseases

Badania kontrolowane placebo w nadciśnieniu płucnym pierwotnym (postać idiopatyczna lub występująca rodzinnie) oraz związanym z chorobami tkanki łącznej

Paediatric experience is limited to a small number of children (aged 8 years or above) with homozygous familial hypercholesterolaemia.

Doświadczenie ze stosowaniem preparatu u dzieci jest ograniczone do niewielkiej liczby pacjentów (w wieku 8 lat lub starszych) z rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemią.

Atorvastatin is effective in reducing LDL-C in patients with homozygous familial hypercholesterolaemia, a population that has not usually responded to lipid- lowering medication.

Atorwastatyna skutecznie zmniejsza LDL- C u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, którzy zazwyczaj nie reagują na leczenie zmniejszające stężenie lipidów we krwi.

In a large study, 435 patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia were given Crestor from 20 mg to 80 mg in a force-titration design.

W dużym badaniu klinicznym, obejmującym 435 pacjentów z rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemią, podawano od 20 do 80 mg preparatu Crestor, zwiększając dawkę w sposób wymuszony.

Experience in pediatrics is limited to a small number of patients (age 4 - 17 years) with severe dyslipidemias, such as homozygous familial hypercholesterolemia.

Doświadczenie w tej grupie wiekowej jest ograniczone do niewielkiej grupy pacjentów (w wieku 4- 17 lat) z ciężkimi dyslipidemiami, takimi jak homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.