angielsko-polskie tłumaczenie słowa "faith"

EN faith angielskie tłumaczenie

faith {rzecz.}
PL

EN faith
volume_up
{rzeczownik}

faith (też: belief, credence, fay, troth)
Not that we have lordship over your faith, but are helpers of your joy: for in faith ye stand fast.
Nie iżbyśmy panowali nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy pomocnikami wesela waszego; bo wiarą stoicie.
Unfortunately, this is not the first time that this faith has been shaken.
Niestety, to nie pierwszy raz, gdy wiara ta została nadwyrężona.
for we say, To Abraham his faith was reckoned for righteousness.
Gdyż mówimy, iż wiara Abrahamowi jest przyczytana za sprawiedliwość.

Synonimy (angielski) dla "faith":

faith

Przykłady użycia - "faith" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo the churches were strengthened in the faith, and increased in number daily.
A tak się zbory utwierdzały w wierze i przybywało ich w liczbie na każdy dzień.
EnglishThey do not, and the pretence that they do is a huge breach of faith with the people.
Nie usprawiedliwiają, a udawanie, że tak jest to wielka nielojalność wobec ludzi.
EnglishHow credible would these professions of faith in favour of pluralism be then?
Na ile wiarygodne byłyby zatem zapewnienia o zaufaniu na poparcie pluralizmu?
EnglishIt entails the consolidation of relations in good faith between the EU's institutions.
Obejmuje ona zacieśnianie relacji w dobrej wierze między unijnymi instytucjami.
EnglishOpen ye the gates, that the righteous nation which keepeth faith may enter in.
Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie naród sprawiedliwy, który strzeże prawdy.
EnglishI do not speak in bad faith; all I am saying is that we could ask him that question.
Nie mówię tego w złej wierze; mówię tylko, że możemy mu zadać takie pytanie.
EnglishYou must protect those who have complied, in good faith, with this legislation.
Należy chronić tych, którzy w dobrej wierze spełnili wymagania przedmiotowych przepisów.
EnglishI have therefore tried to increase legal protection for exporters acting in good faith.
Dlatego chciałem zwiększyć ochronę prawną eksporterów działających w dobrej wierze.
EnglishPoliticians should also have faith in the decisions of the safety authorities.
Politycy powinni wierzyć w decyzje wydawane przez organy bezpieczeństwa.
EnglishTry your own selves, whether ye are in the faith; prove your own selves.
Doświadczajcie samych siebie, jeźli jesteście w wierze, samych siebie doznawajcie.
EnglishWell, I'd like to give you a brand-new merlot Brougham, as a sign of good faith.
Cóż, chciałbym dać ci nowy model merlot Brougham, w dowód wierności.
EnglishOne man hath faith to eat all things: but he that is weak eateth herbs.
Boć jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi będąc słaby, jarzynę jada.
English'It would be a miracle if we completed our mission in two years,' says Mr Faith.
Jak stwierdził, zakończenie misji w ciągu dwóch lat byłoby cudem.
EnglishMr Barroso, the PPE Group has faith in you; it asks you to be bold, to reform.
Panie przewodniczacy Barroso! Grupa PPE daje panu kredyt zaufania.
EnglishLet us establish a broad inter-faith dialogue under the auspices of the EU.
Doprowadźmy do szerokiego dialogu między religiami pod auspicjami UE.
EnglishThey have shown that they have more faith in elected representatives than in the military.
Wybory w Kenii pokazały, że znaczna większość Kenijczyków woli demokrację od dyktatury.
EnglishA person's faith cannot be determined by the position of national or legal authorities.
O wierze decyduje własne przekonanie, a nie stanowisko władz państwowych czy sądowniczych.
EnglishI think they are misinformed, because one never acts in bad faith.
Myślę, że są źle poinformowani, ponieważ nigdy nie działa się w złej wierze.
EnglishWhy do we not even have faith in our own strategic decisions?
Dlaczego w ogóle pokładamy nadzieję w naszych własnych decyzjach strategicznych?
EnglishI believe that we already have clear answers as to the question of good faith.
Uważam, że już uzyskaliśmy jednoznaczne odpowiedzi na pytania dotyczące działania w dobrej wierze.