Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "faded"

 

"faded" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-41 z 41

faded {przymiotnik}

faded {przym.} (też: dingy)

wyblakły {przym. m.}

faded {przym.} (też: blasted, withered, wilted, drooping)

zwiędły {przym. m.}

faded {przym.}

przekwitły (zwiędły) {przym. m.}

faded {przym.} [slg.] (też: stunned, groggy)

odurzony {przym. m.}

faded {przym.} [slg.] (też: zerked, lit up, swacked, trashed)

naćpany {przym. m.} [pot.]

faded {przym.} [slg.]

na haju {przym.} [pot.]

faded {przym.} [slg.]

faded {przym.}

sprany {przym. m.}

faded {przym.} (też: obolescent, obsolescent, fading)

zanikający {przym. m.}

faded {przym.} (też: tarnished)

zmatowiały {przym. m.}

faded {przym.} [slg.] (też: drunk, drunken, gassed)

pijany {przym. m.}

fade {rzeczownik}

fade {rzecz.} (też: crew cut, tight cut)

fade {rzecz.} (też: crew cut, tight cut)

jeżyk {m.} [pot.]

fade {rzecz.}

gradient {m.}

fade {rzecz.} (też: crew cut, tight cut)

jeż {m.} [pot.]

to fade {czasownik}

to fade [faded|faded] {czas.} (też: to become discolored)

wyblaknąć {czas. dk}

to fade [faded|faded] {czas.} (też: to go by, to go into the past, to elapse)

przeminąć {czas. dk}

to fade [faded|faded] {czas.} (też: to blench)

zblednąć {czas. dk}

to fade [faded|faded] {czas.} (też: to discolour, to discolor)

wypłowieć {czas. dk}

to fade [faded|faded] {czas.} (też: to lose color, to discolour, to discolor)

I faded (Simple past)

ja (m) blakłem; blaknąłem (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

ty (m) blakłeś; blaknąłeś (Czas przeszły)

he/she/it faded (Simple past)

on blakł; blaknął (Czas przeszły)

we faded (Simple past)

my (m) blakliśmy; blaknęliśmy (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

wy (m) blakliście; blaknęliście (Czas przeszły)

they faded (Simple past)

oni blakli; blaknęli (Czas przeszły)

I faded (Simple past)

ja (f) blakłam; blaknęłam (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

ty (f) blakłaś; blaknęłaś (Czas przeszły)

he/she/it faded (Simple past)

ona blakła; blaknęła (Czas przeszły)

we faded (Simple past)

my (f) blakłyśmy; blaknęłyśmy (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

wy (f) blakłyście; blaknęłyście (Czas przeszły)

they faded (Simple past)

one blakły; blaknęły (Czas przeszły)

he/she/it faded (Simple past)

ono blakło; blaknęło (Czas przeszły)

to fade [faded|faded] {czas.}

blednąć (tracić intensywność) {czas.}

to fade [faded|faded] {czas.} (też: to turn yellow)

I faded (Simple past)

ja (m) płowiałem (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

ty (m) płowiałeś (Czas przeszły)

he/she/it faded (Simple past)

on płowiał (Czas przeszły)

we faded (Simple past)

my (m) płowieliśmy (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

wy (m) płowieliście (Czas przeszły)

they faded (Simple past)

oni płowieli (Czas przeszły)

I faded (Simple past)

ja (f) płowiałam (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

ty (f) płowiałaś (Czas przeszły)

he/she/it faded (Simple past)

ona płowiała (Czas przeszły)

we faded (Simple past)

my (f) płowiałyśmy (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

wy (f) płowiałyście (Czas przeszły)

they faded (Simple past)

one płowiały (Czas przeszły)

he/she/it faded (Simple past)

ono płowiało (Czas przeszły)

to fade [faded|faded] {czas.} (też: to wilt)

I faded (Simple past)

ja (m) więdnąłem (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

ty (m) więdnąłeś (Czas przeszły)

he/she/it faded (Simple past)

on więdnął (Czas przeszły)

we faded (Simple past)

my (m) więdnęliśmy (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

wy (m) więdnęliście (Czas przeszły)

they faded (Simple past)

oni więdnęli (Czas przeszły)

I faded (Simple past)

ja (f) więdnęłam (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

ty (f) więdnęłaś (Czas przeszły)

he/she/it faded (Simple past)

ona więdnęła (Czas przeszły)

we faded (Simple past)

my (f) więdnęłyśmy (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

wy (f) więdnęłyście (Czas przeszły)

they faded (Simple past)

one więdnęły (Czas przeszły)

he/she/it faded (Simple past)

ono więdnęło (Czas przeszły)

to fade [faded|faded] {czas.}

zwiędnąć {czas. dk}

to fade [faded|faded] {czas.} (też: to wither, to shed blossom, to decay, to fade away)

przekwitać {czas. ndk}

to fade [faded|faded] {czas.}

bladnąć (tracić intensywność) {czas.}

to fade [faded|faded] {czas.}

matowieć [matowieję|matowiał] (tracić kolor) {czas. ndk}

I faded (Simple past)

ja (m) matowiałem (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

ty (m) matowiałeś (Czas przeszły)

he/she/it faded (Simple past)

on matowiał (Czas przeszły)

we faded (Simple past)

my (m) matowieliśmy (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

wy (m) matowieliście (Czas przeszły)

they faded (Simple past)

oni matowieli (Czas przeszły)

I faded (Simple past)

ja (f) matowiałam (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

ty (f) matowiałaś (Czas przeszły)

he/she/it faded (Simple past)

ona matowiała (Czas przeszły)

we faded (Simple past)

my (f) matowiałyśmy (Czas przeszły)

you faded (Simple past)

wy (f) matowiałyście (Czas przeszły)

they faded (Simple past)

one matowiały (Czas przeszły)

he/she/it faded (Simple past)

ono matowiało (Czas przeszły)

to fade [faded|faded] {czas.}

zmatowieć (tracić kolor) {czas. dk}

to fade [faded|faded] {czas.}

sprać się {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "faded":

Synonimy (angielski) dla "fade":

 

Podobne tłumaczenia

"faded" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "faded" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In 1945 all that remained of the nerve centre was a bomb site that afterwards faded into obscurity.

Po roku 1945 ten zniszczony przez bomby teren był przez pewien czas zapomniany.

There were moments when we had some hope - rather more at the beginning - but hope has now faded away.

Były chwile, gdy mieliśmy pewną nadzieję - raczej na początku - ale teraz nadzieja osłabła.

If you saw these women on the street in their faded clothes, you might dismiss them as poor and simple.

Jeśli zobaczylibyście te kobiety na ulicy w ich wyblakłych ubraniach, zapewne byście je odprawili niczym nędznika, czy prostaka.

The fight against the current environmental disaster has faded into the background, as have the social and economic interests of the peoples of the region.

Walka z obecną katastrofą naturalną przesunęła się na drugi plan, podobnie jak interesy społeczne i gospodarcze mieszkańców regionu.

And he transferred this principle to other social situations when the merger of the GDR into the consumer society faded historically as a subject.

Tę zasadę można będzie przenieść na inne sytuacje socjalne, kiedy przechodzenie od rzeczywistości NRD do społeczeństwa konsumpcyjnego przestanie już być palącym tematem.

Unfortunately, for many people the memories of the scandals of 1999 have already faded, along with any respect for the necessary independence of an anti-corruption authority.

Niestety wiele osób zapomniało już o skandalach z 1999 roku, a także o respektowaniu niezbędnej niezależności urzędu antykorupcyjnego.

Every new development has been seen as too far, and each time the technique has been improved and perfected, the benefits have come through and the anticipated problems have faded away.

Każde nowe osiągnięcie jest postrzegane jako krok za daleko i za każdym razem ulepszano technikę i doprowadzano ją do perfekcji, korzyści zwyciężały, a spodziewane problemy znikały.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

facultative · faculties · faculty · fad · faddish · faddist · faddy · fade · fade-in · fade-out · faded · faded-out · fading · fae · faeces · faerie · faff · fag · fag-end · fag-ends · faggot

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.