Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "expendable"

 

"expendable" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-13 z 13

expendable {przymiotnik}

expendable (troops, equipment) {przym.} [wojsk.]

na straty {przym. m.} [wojsk.] [przen.]

We are talking about whether these animals should be listed in Appendix I or II, or whether they are simply expendable.

Zastanawiamy się, czy te zwierzęta powinny być wymienione w załączniku I lub II, czy też są one po prostu spisane na straty.

The main feature of Communist totalitarianism - the attitude to people as an expendable resource - was not eliminated.

Nie wyeliminowaliśmy jeszcze głównej cechy komunistycznego totalitaryzmu - traktowania ludzi jak zasobów, które można spisać na straty.

expendable (container, fuel tank) {przym.} (też: one-time, disposable, one-off, throwaway)

jednorazowy {przym. m.}

Migration is the by-product of global capitalism that sees people not as human beings, but as factors of production that are expendable.

Migracja to produkt uboczny kapitalizmu w ujęciu globalnym, w którym obywateli nie traktuje się jak ludzi, lecz jako jednorazowy czynnik produkcyjny.

expendable (dispensable) {przym.} (też: needless, dispensable, superfluous, gash)

zbędny {przym. m.}

expendable (dispensable) {przym.} (też: superfluous, useless, supernumerary, supererogatory)

zbyteczny {przym. m.}

expendable (equipment, materials) {przym.}

zużywalny {przym. m.}

expendable (troops, equipment) {przym.} [wojsk.]

spisany na straty {przym. m.} [wojsk.] [przen.]

to expend {czasownik}

to expend [expended|expended] {czas.} (też: to issue, to publish, to blow up, to give out)

wydać {czas. dk}

From my own constituency of Ireland South, something like EUR 70 million has been raised and expended in looking after children and improving the conditions in which they live in their orphanages.

W moim okręgu wyborczym w południowej Irlandii udało się zebrać około 70 milionów euro, które wydano na opiekę nad dziećmi i poprawę warunków życia w sierocińcach.

to expend [expended|expended] {czas.} (też: to put in, to place, to get into, to put up)

włożyć {czas.}

to expend [expended|expended] {czas.} (też: to hallow, to give, to give over)

poświęcić {czas.}

to expend [expended|expended] {czas.} (też: to disburse, to outlay)

So the resources that are being expended by the Ombudsman to serve citizens go far beyond merely the number of complaints that are handled, and I would like this august body to bear that in mind.

Zatem środki wydatkowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w służbie obywatelom wykraczają znacznie poza liczbę rozpatrywanych skarg i chciałbym, aby dostojne zgromadzenie miało to na uwadze.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "expendable":

Synonimy (angielski) dla "expend":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "expendable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And very importantly, with the introduction of sexual reproduction that passes on the genome, the rest of the body becomes expendable.

I co bardzo ważne: wraz z rozmnażaniem płciowym, dzięki któremu genom zostaje przekazany, pozostała część ciała staje się bezużyteczna.

Mr President, global capitalism moves people around the world - some legally, some illegally - as though they were simply expendable facts of production.

Panie przewodniczący! Globalny kapitalizm oznacza przerzucanie ludźmi - legalnie czy też nie - po całym świecie, jak gdyby byli jedynie zbywalnymi czynnikami produkcji.

Perhaps, but these ideas are all just variations on God controlling everything, the supreme commander toying with expendable units in a great campaign.

Być może, ale te myśli są tylko wariacjami wyobrażenia o Bogu kontrolującym wszystko. ~~~ O najwyższym dowódcy bawiącym się niepotrzebnymi jednostkami w wielkiej kampanii.
 

Wyniki z forum

"expendable" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.