angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to exhort"

EN to exhort angielskie tłumaczenie

to exhort {czas.}

EN to exhort
volume_up
[exhorted|exhorted] {czasownik}

to exhort
volume_up
nawoływać {czas. ndk}
The correct word, 'rule', makes the meaning an exhortation and a warning.
Prawidłowe słowo, "rule”, oznacza nawoływanie i ostrzeżenie.
Mr President, you exhorted that there should be more women in this Parliament.
Panie przewodniczący! Nawołuje pan do tego, by w Parlamencie zasiadało więcej kobiet.
However, I would like to refer to the Commissioner's exhortation about the need to think about the underlying roots of extremism.
Jednakże chciałabym odnieść się do nawoływania przez pana komisarza do zastanowienia się nad podstawowymi źródłami ekstremizmu.
to exhort (też: to bid, to buzz, to call away, to call out)
to exhort (też: to coax, to impel, to set, to dispose)
It is therefore extremely important to exhort all those involved in this conflict to cease hostilities so that the population of these regions can return to living in peace.
Dlatego niezwykle ważne jest, byśmy nakłaniali osoby uczestniczące w tym konflikcie do przerwania działań wojennych, tak by ludność tych regionów mogła powrócić do życia w pokoju.
to exhort sb to do sth

Przykłady użycia - "to exhort" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto exhort sb to do sth
Englishto exhort sb to action
EnglishI exhort Euodia, and I exhort Syntyche, to be of the same mind in the Lord.
Ewodyi proszę i Syntychy proszę, aby jednegoż rozumienia były w Panu.
EnglishWe exhort them to meet the benchmarks as soon as possible.
Usilnie namawiamy je, aby możliwie jak najszybciej spełniły obowiązujące kryteria.
EnglishAnd now I exhort you to be of good cheer; for there shall be no loss of life among you, but [only] of the ship.
Lecz i teraz napominam was, abyście byli dobrej myśli; boć nie zginie z was żadna dusza, oprócz okrętu.
EnglishI would exhort you, Madam President, to keep the Chamber quiet and to ensure that those who are not listening leave the room.
Pani przewodnicząca! Zwracam się z prośbą o zapewnienie ciszy na sali obrad oraz żeby ci, co nie słuchają, opuścili salę.
EnglishOn the other hand, it is not the job of the EU to condemn and exhort other countries to put pressure on Burma to open its borders.
Z drugiej jednak strony potępianie i wywieranie presji na inne kraje, by namówiły Birmę do otwarcia swych granic nie leży w kompetencjach UE.