Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "exam"

 

"exam" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 23

exam {rzeczownik}

exam {rzecz.} (też: examination, investigation, test)

egzamin {m.}

Deutsch-Test für Zuwanderer (German Test for Immigrants, with exam guidelines and model exam

Egzamin Deutsch-Test für Zuwanderer, z podręcznikiem egzaminacyjnym i modelowym testem

It was a difficult time, and I think you have passed the exam here.

To był trudny czas i myślę, że pan naprawdę zdał egzamin w tym zakresie.

The exam has been developed specifically for system designers and

Egzamin został opracowany specjalnie dla projektantów systemów i profesjonalistów

to ace an exam

zdać egzamin celująco

to ace an exam

zdać egzamin z łatwością

exam {rzecz.} (też: quiz, questionnaire, test, evaluation)

test {m.}

Deutsch-Test für Zuwanderer (German Test for Immigrants, with exam guidelines and model exam

Egzamin Deutsch-Test für Zuwanderer, z podręcznikiem egzaminacyjnym i modelowym testem

exam {rzecz.} (też: trial, test, acid test)

to swot for an exam

przygotowywać się na sprawdzian

In the end, if we test everyone by hand in exams, it's kind of hard to get the curricula changed to a point where they can use computers during the semesters.

Naleganie na ręczne sprawdziany uniemożliwi zmianę programu nauczania tak by można było wykorzystać komputery podczas zajęć.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "exam":

 

Podobne tłumaczenia

"exam" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "exam" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!

Pokazałeś, co potrafisz! Gratuluję świetnych wyników!

If it follows its elder brother's example, it will not pass its exams or qualify for anything.

Jeżeli będzie brać przykład ze starszego brata, to tak jak on nie zda matury i nawet nie skończy studiów wyższych.

And on my seventeenth birthday, after my fake eye exam, the eye specialist just noticed it happened to be my birthday.

I w 17-ste urodziny, po fałszywym badaniu wzroku, doktor zauważył, że mam urodziny.

We're doing 15-minute exams with patients.

Przeprowadzamy 15-minutowy wywiad z pacjentem.

They receive comprehensive eye exams.

Oni otrzymują wszechstronne badania oczu.

Periodic eye exams may be needed if you experience visual difficulties while taking this medicine.

Jeśli podczas stosowania tego leku u pacjenta wystąpią zaburzenia wzroku, będzie konieczne okresowe wykonywanie badań oczu.

Now, I passed all my biology exams in Britain.

Masa drzewa bierze się z powietrza.

And that exam, whether you get a 70 percent, an 80 percent, a 90 percent or a 95 percent, the class moves on to the next topic.

I niezależnie, czy dostaniemy 70 procent, 80 procent, 90 procent, czy też 95 procent, przechodzimy do następnego tematu.

And I remember my very first patient in that series continued to tell me more history during what was meant to be the physical exam visit.

I pamiętam, że mój pierwszy pacjent w tej serii kontynuował opowiadanie mi historii podczas części przewidzianej na badanie fizykalne.

He reads one book of 12 and goes to a couple of lectures, marches himself up to our room a couple days before the exam to get himself tutored.

Mój brat był trochę zajęty; przeczytał 1 z 12 książek i poszedł na 2 wykłady, wparował do naszego pokoju 2 dni przed egzaminem, żeby go czegoś nauczyć.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.