Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "evening"

 

"evening" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-45 z 465

evening {rzeczownik}

evening {rzecz.} (też: eventide)

wieczór {m.}

And the Philistine drew near morning and evening, and presented himself forty days.

Ale Filistyńczyk wychadzał wstawając rano i wieczór, i stawał przez czterdzieści dni.

I think, Mr President, that I have saved some time as it is already evening.

Uważam Panie Przewodniczący, że zaoszczędziłem trochę czasu dlatego, że jest już wieczór.

Wednesday evening provides an opportunity for the Commission to give an answer.

W środowy wieczór Komisja będzie miała okazję, by udzielić odpowiedzi.

Now it's evening, and my dinner first grew cold -- and then grew mold.

Teraz jest wieczór i mój obiad najpierw wystygł - potem porósł pleśnią.

On Monday evening we had a meeting of the Bureau, and we will have another meeting today.

W poniedziałek wieczór odbyliśmy spotkanie Biura, a dzisiaj będziemy mieć kolejne spotkanie.

evening {rzecz.} (też: dusk, dimpsy)

zmierzch {m.}

evening {przymiotnik}

evening {przym.} (też: pertaining to evening)

wieczorowy {przym. m.}

even {przysłówek}

even {przysł.}

nawet {przysł.}

even {przysł.} (też: quits, square)

kwita {przysł.}

even {przysł.} (też: only, as early as, as far back as)

jeszcze {part.}

even {partykuła}

even {part.} (też: if only, for instance, say)

chociażby {part.}

even {part.} (też: if only, for instance)

choćby {kontr.}

even {przymiotnik}

even {przym.} (też: uniform, homogenous, unrelieved, flat-rate)

jednolity {przym. m.}

even {przym.} (też: flat, earthbound, slim-line, slimline)

płaski {przym. m.}

even {przym.} (też: equal, level, plain, steady)

równy {przym. m.}

even {przym.} (też: smooth, sleek, pat, glib)

gładki {przym. m.}

even {przym.}

równomierny {przym. m.}

even {przym.} [mat.]

parzysty {przym. m.} [mat.]

even {przym.} (też: unvarying, changeless, tame)

jednostajny {przym. m.}

even {przym.} (też: regular, smooth, orderly)

regularny {przym. m.}

to even {czasownik}

to even [evened|evened] (out) {czas.}

wyrównać (się) {czas. dk}

to even [evened|evened] (out) {czas.}

wygładzić (się) {czas.}

to even [evened|evened] (out) {czas.}

wygładzać [wygładzam|wygładzał] (się) {czas. ndk}

evening (Present participle)

wygładzający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to even [evened|evened] (out) {czas.}

evening (Present participle)

wyrównujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to even [evened|evened] (out) {czas.}

zrównać (się) {czas. dk}

to even [evened|evened] (out) {czas.}

zrównywać (się) {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "evening":

Synonimy (angielski) dla "even":

 

Podobne tłumaczenia

"evening" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "evening" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Rivastigmine should be administered twice a day, with morning and evening meals.

Rywastygminę należy przyjmować dwa razy na dobę, z porannym i wieczornym posiłkiem.

In the evening, take two 300 milligram PREZIST A tablets together with 100 milligram

Przyjmować dwie tabletki po 300 miligramów wieczorem jednocześnie ze 100 miligramami

You should take Prometax twice a day with food (in the morning and evening).

Lek Prometax należy przyjmować dwa razy na dobę z jedzeniem (rano i wieczorem).

This is an all-party request that we are making to the Council this evening.

Jest to żądanie wszystkich partii, które adresujemy dzisiejszego popołudnia do Rady.

In the evening, take two 100 milligram INTELENCE tablets, following a meal.

Wieczorem przyjmować dwie tabletki INTELENCE po 100 miligramów, po posiłku.

Skip both doses and continue the next day with your normal morning and evening doses.

Następnego dnia należy kontynuować leczenie biorąc zwykłe dawki poranne i wieczorne.

You should take Exelon twice a day with food (in the morning and evening).

Lek Exelon należy przyjmować dwa razy na dobę z jedzeniem (rano i wieczorem).

Mr van Nistelrooij said we are writing communications history here this evening.

Pan poseł van Nistelrooij powiedział, że dzisiaj wieczorem piszemy historię łączności.

In this evening's debate, the centre-left seems to be doing exactly that.

Podczas tego wieczornego posiedzenia, centrolewica wydaje się właśnie to czynić.

Tablets are to be taken orally morning and evening, with or without food.

Tabletki należy przyjmować doustnie rano i wieczorem, z posiłkiem lub bez.

Tablets are to be taken orally morning and evening, with or without food.

Tabletki należy przyjmować doustnie rano i wieczorem, z pokarmem lub bez pokarmu.

Take one tablet in the morning and the other in the evening with or just after food.

Należy przyjmować jedną tabletkę rano i jedną wieczorem z posiłkiem lub tuż po posiłku.

This means taking 2 tablets in the morning then 2 tablets in the evening.

To oznacza, że należy przyjmować 2 tabletki rano i 2 tabletki wieczorem.

This means taking 3 tablets in the morning then 3 tablets in the evening.

To oznacza, że należy przyjmować 3 tabletki rano i 3 tabletki wieczorem.

This means taking 4 capsules in the morning then 4 capsules in the evening.

To oznacza, że należy przyjmować 4 kapsułki rano i 4 kapsułki wieczorem.

This means taking 6 capsules in the morning then 6 capsules in the evening.

To oznacza, że należy przyjmować 6 kapsułek rano i 6 kapsułek wieczorem.

This means taking 3 tablets in the morning and then 3 tablets in the evening.

To oznacza, że należy przyjmować 3 tabletki rano i 3 tabletki wieczorem.

Thank you, Mrs del Castillo, the evening debates are always the most interesting though.

Dziękuję, pani del Castillo! Wieczorne debaty są jednak zawsze najbardziej interesujące.

Mr President, the measures we are discussing here this evening are to be welcomed.

Panie Przewodniczący! Omawiane tutaj dziś wieczorem środki należy przyjąć z zadowoleniem.

This means taking 5 ml suspension in the morning and then 5 ml suspension in the evening.

To oznacza, że należy przyjmować 5 ml zawiesiny rano i 5 ml zawiesiny wieczorem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.