Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "enterprise"

 

"enterprise" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 1207

enterprise {rzeczownik}

enterprise {rzecz.} (też: company, firm, corporation)

We all understand that at this rate, no private enterprise could survive such criticism.

Wszyscy rozumiemy, że takiej krytyki nie przetrwałoby żadne przedsiębiorstwo prywatne.

Can these worker-related measures be subsidised at the same time as the enterprise?

Czy środki dotyczące pracowników mogą być dotowane w tym samym czasie, co przedsiębiorstwo?

The smaller an enterprise is, the more difficult the access the EU has to it.

Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym trudniejszy dostęp ma do niego UE.

Yes, it's an enterprise. ~~~ This is by a local Ghanaian entrepreneur, using his own capital.

Tak, to przedsiębiorstwo stworzone przez ghańskiego przedsiębiorcę założone ze środków własnych.

To which judge can an EU citizen or an EU enterprise go in the case of criminal prosecution?

Do jakiego sędziego może się zwrócić obywatel UE lub przedsiębiorstwo z UE w przypadku dochodzenia karnego?

enterprise {rzecz.} (też: affair, undertaking, endeavour)

So far that has proved to be - hardly surprising, one might say - a somewhat difficult enterprise.

Nie jest zaskakujące, że było to do jak dotąd dość trudne przedsięwzięcie.

This is a social enterprise, not-for-profit cooperative supermarket.

To przedsięwzięcie społeczne, supermarket non-profit.

In any case it will be a long-term enterprise.

W każdym razie będzie to długoterminowe przedsięwzięcie.

It needs to be a shared enterprise with full buy-in of all the EU institutions and the Member States from the very start.

Musi być to wspólne przedsięwzięcie, które od początku zaakceptują wszystkie instytucje UE oraz państwa członkowskie.

Finally, I would like to stress the fact that the integration of refugees is one of the keys to the success of this enterprise.

Na koniec chciałabym dodać, że integracja uchodźców jest jednym z kluczowych elementów, aby przedsięwzięcie to zakończyło się sukcesem.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "enterprise":

 

Podobne tłumaczenia

"enterprise" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "enterprise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But small and medium-sized enterprises in Europe should have their own standard.

Ale małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie powinny mieć swój własny standard.

In Portugal, 356 140 Portuguese enterprises could be covered by this exemption.

W Portugalii zwolnienie to mogłoby objąć 356 140 portugalskich przedsiębiorstw.

Overall, it constitutes 10% of Europe's enterprises and 6% of the labour market.

Stanowi ona 10% ogółu przedsiębiorstw europejskich oraz 6% ogółu zatrudnienia.

The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) provides financial assistance.

Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela pomocy finansowej.

We should not forget that the SMEs represent 99% of the total European enterprises.

Nie powinniśmy zapominać, że 99% wszystkich przedsiębiorstw europejskich to MŚP.

Enterprises that are completely different cannot be dealt with in the same way.

Przedsiębiorstwa, które są zupełnie różne, nie mogą być traktowane jednakowo.

The Small Business Act is a good proposal for small and medium-sized enterprises.

Small Business Act to dobra propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Small and medium-sized enterprises have a very special role to play in this.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają tu bardzo szczególną rolę do odegrania.

I view export credits as an important instrument for supporting EU enterprises.

Uważam, że kredyty eksportowe stanowią ważny instrument wsparcia przedsiębiorstw UE.

That is a programme of particular importance for small and medium-sized enterprises.

Jest to program o szczególnym znaczeniu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

On the contrary, we should support India's efforts in this important enterprise.

Wręcz przeciwnie - powinniśmy wpierać wysiłki Indii w tym poważnym zadaniu.

They are going to come from private investment enterprise and new business start-ups.

Będą je tworzyć prywatne przedsiębiorstwa inwestycyjne i nowo otwierane firmy.

Small and medium-sized enterprises make up over 99% of all enterprises in Europe.

Małe i średnie przedsiębiorstwa to ponad 99% wszystkich przedsiębiorstw europejskich.

First of all, the administrative burden on small and medium-sized enterprises (SEMs).

Po pierwsze, obciążenia administracyjne małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Small and medium-sized enterprises (SMEs) continue to present an important challenge.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w dalszym ciągu stanowią tu poważne wyzwanie.

This instrument may be significantly important to small and medium-sized enterprises.

Przedmiotowy instrument może być bardzo ważny dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Enterprises must have better access to equity-based financial instruments.

Przedsiębiorstwa te muszą mieć lepszy dostęp do kapitałowych instrumentów finansowych.

Small and mediumsized enterprises, in particular, are at risk of facing difficulties.

W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa są zagrożone trudnościami.

Small and medium-sized enterprises must be encouraged to invest in clusters.

Małe i średnie przedsiębiorstwa należy zachęcać do inwestowania w klastry.

And this is because hackers are only one element in a cybercriminal enterprise.

A to dlatego, że hakerzy są tylko jednym elementem w cyberprzestępczym przedsięwzięciu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.