angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to enjoy"

EN to enjoy angielskie tłumaczenie

to enjoy {czas.}
enjoy {wykrz.}

EN to enjoy
play_circle_outline
[enjoyed|enjoyed] {czasownik}

to enjoy (też: to rejoice)
I want passengers to be able to continue to enjoy this possibility of choice.
Chciałbym, aby pasażerowie mogli nadal cieszyć się tą możliwością wyboru.
It must enjoy the European perspective in a regional context.
Musi cieszyć się perspektywą europejską w kontekście regionalnym.
Consumers have a right to enjoy agricultural products in the EU without concern and without compunction.
Konsumenci mają prawo, aby w UE cieszyć się produktami bez obaw i skrupułów.
to enjoy
play_circle_outline
zażyć {czas.} (doznać)
to enjoy (też: to exult, to rejoice, to jubilate)
to enjoy
play_circle_outline
zażywać {czas. ndk} (doznać)
to enjoy (też: to go for, to go in for, to like)
There's something very appealing about the exactitude of science that I really enjoy.
To jest coś bardzo interesujące - dokładność nauki, naprawdę to lubię.
Many people in the European Union enjoy online gambling.
Wiele osób w Unii Europejskiej lubi gry hazardowe online.
ZK: This is something that Keith and I really enjoy doing.
ZK: To jest coś, co Keith i ja naprawdę lubimy robić.
to enjoy (też: to gloat, to take pleasure)

Synonimy (angielski) dla "enjoy":

enjoy

Przykłady użycia - "to enjoy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto enjoy popularity
EnglishThey enjoy a high standing among European consumers thanks to their prestige.
Dzięki swej renomie cieszą się one dużym uznaniem wśród konsumentów europejskich.
EnglishI would like to emphasize that 18 denominations enjoy official recognition in Romania.
Pragnę podkreślić, że w Rumunii oficjalnie uznawanych jest 18 wyznań religijnych.
English(Laughter) (Applause) This is there for every child, and every child can enjoy this.
To jest przeznaczone dla każdego dziecka, każde dziecko może się tym cieszyć.
EnglishFreedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.
Wolność słowa ma wartość tylko wówczas, gdy przysługuje także przeciwnikom politycznym.
EnglishAnyway, you can all enjoy it for yourselves -- hopefully that search will work.
Mam nadzieję, że spróbujecie sami i że wyszukiwarka dostarczy odpowiedzi.
EnglishHowever, we do wish for the world around us to enjoy political and economic stability.
Chcemy jednak, by świat wokół nas cieszył się polityczną i gospodarczą stabilnością.
EnglishOur citizens enjoy prospects that our forefathers could only have dreamed of.
Nasi obywatele cieszą się perspektywami, o jakich nasi przodkowie mogli tylko pomarzyć.
EnglishI want passengers to be able to continue to enjoy this possibility of choice.
Chciałbym, aby pasażerowie mogli nadal cieszyć się tą możliwością wyboru.
English. - (PL) Health is one of the greatest blessings a human being can enjoy in life.
na piśmie. - (PL) Zdrowie jest jedną z najcenniejszych wartości w ludzkim życiu.
EnglishThe perpetrators of these acts committed in May 2006 still enjoy complete impunity.
Sprawcy tych czynów popełnionych w maju 2006 roku cieszą się nadal zupełną bezkarnością.
EnglishTo enjoy being deceived, an audience must first suspend its disbelief.
Żeby oszukiwany miał przyjemność, widownia musi najpierw zawiesić niedowierzanie.
EnglishAnd, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
No i jak nic z tego nie wyjdzie, może sobie odlecieć na wesołą fiestę.
EnglishThey wear uniforms and enjoy the support of a former government minister.
Noszą oni mundury i cieszą się poparciem byłego ministra rządu węgierskiego.
EnglishYou enjoy the same high level of business and consumer protection in any country.
Przedsiębiorcy i konsumenci mają zapewniony taki sam poziom ochrony we wszystkich krajach UE.
EnglishWe have a lot of fun and I think the people who work for it enjoy it.
Bawimy się bardzo dobrze i sądzę, że pracownicy Virgin czerpią z pracy przyjemność.
EnglishThey should enjoy the same rights, benefits and advantages as nationals.
Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.
EnglishWe have a moral duty to ensure that everyone can enjoy these rights.
Mamy moralny obowiązek dopilnowania, aby wszyscy mogli z tych praw korzystać.
EnglishHowever, there are still five Member States which do not yet enjoy visa-free travel to the US.
Obowiązek uzyskania wizy USA wciąż jednak dotyczy pięciu państw członkowskich.