Search for the most beautiful word
vibrating tamper
abiological

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "enjoy"

 

"enjoy" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-43 z 612

enjoy {wykrzyknik}

enjoy {wykrz.} (też: bon appétit, enjoy your meal)

smacznego {wykrz.}

to enjoy {czasownik}

to enjoy [enjoyed|enjoyed] {czas.} (też: to rejoice)

I want passengers to be able to continue to enjoy this possibility of choice.

Chciałbym, aby pasażerowie mogli nadal cieszyć się tą możliwością wyboru.

Everyone who works in the European Union must have the opportunity to enjoy full human rights.

Każdy, kto pracuje w Unii Europejskiej, musi mieć możliwość, by cieszyć się pełnią praw człowieka.

It must enjoy the European perspective in a regional context.

Musi cieszyć się perspektywą europejską w kontekście regionalnym.

to enjoy popularity

cieszyć się wzięciem

Consumers have a right to enjoy agricultural products in the EU without concern and without compunction.

Konsumenci mają prawo, aby w UE cieszyć się produktami bez obaw i skrupułów.

to enjoy [enjoyed|enjoyed] {czas.} (też: to like, to go for, to go in for)

Never enjoyed looking in the mirror.

Nigdy nie lubiłem patrzeć w lustro.

So here, what happened then, you know -- what I really enjoyed the most is that this sculpture is nothing but a trace of myself.

Następnie więc, widzą Państwo, ciało naprawdę lubi być formowane, ta rzeźba jest tak jakby jest niczym więcej, prócz mojego śladu.

In one evening there is often a series of presentations in different languages and the audience enjoys it – understanding sometimes more, sometimes less.

Jednego wieczoru obok siebie wygłaszane są teksty w róznych językach, a publiczność przysłuchuje im się z mniejszym lub większym zrozumieniem.

Children must learn, for example, that, as well as a hot vegetable, carrots can also be enjoyed in the form of soup, salad, cakes or in baked dishes.

Dzieci muszą się nauczyć na przykład, że prócz tego, że marchew można spożywać na gorąco, można spożywać ją również w postaci zupy, sałatki, ciasta lub potraw pieczonych.

In the sense of Western European countries, they could be said to be newcomers or immigrants who, at the time of the Soviet occupation, arrived in Latvia and enjoyed many privileges.

Z perspektywy zachodniej można by ich określić mianem przybyszów lub imigrantów, którzy w czasach okupacji sowieckiej przybyli na Łotwę, ciesząc się wieloma przywilejami.
zażywać (doznać) {czas. ndk}

to enjoy [enjoyed|enjoyed] {czas.} (też: to jubilate, to rejoice, to exult)

zażyć (doznać) {czas.}

Well, making and testing models of the universe is, for me, the best way I have of enjoying and appreciating the universe.

W sumie, robienie i testowanie modeli wszechświata jest dla mnie najlepszym sposobem na rozkoszowanie się i docenianie wszechświata.

to enjoy [enjoyed|enjoyed] {czas.} (też: to gloat, to take pleasure)

And it turned out to be quite fun in two ways. ~~~ First of all, I enjoyed writing.

I się okazało, że pisanie było całkiem przyjemne, z dwóch powodów: Po pierwsze, czerpałem przyjemność z pisania.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "enjoy":

 

Podobne tłumaczenia

"enjoy" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "enjoy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(Laughter) (Applause) This is there for every child, and every child can enjoy this.

To jest przeznaczone dla każdego dziecka, każde dziecko może się tym cieszyć.

We really have worked together very constructively and I enjoyed it very much.

Współpracowaliśmy bardzo konstruktywnie i była to dla mnie duża przyjemność.

I would like to emphasize that 18 denominations enjoy official recognition in Romania.

Pragnę podkreślić, że w Rumunii oficjalnie uznawanych jest 18 wyznań religijnych.

The banks have been recapitalised and financial stability has enjoyed priority.

Banki zostały dokapitalizowane, a priorytetem była stabilizacja finansowa.

Anyway, you can all enjoy it for yourselves -- hopefully that search will work.

Mam nadzieję, że spróbujecie sami i że wyszukiwarka dostarczy odpowiedzi.

Freedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.

Wolność słowa ma wartość tylko wówczas, gdy przysługuje także przeciwnikom politycznym.

It's value created by the participants but enjoyed by society as a whole.

Wartością stworzoną przez grupę, z której może czerpać całe społeczeństwo.

Panbanisha is enjoying playing her harmonica, until Nyota, now one year old, steals it.

Panbanisha z przyjemnością gra na organkach, aż nagle porywa je jednoroczny Nyota.

These debates would not be so enjoyable if it were not for Mr Schlyter's contributions.

Te debaty nie byłyby tak przyjemne, gdyby nie wkład ze strony pana Schlytera.

They should enjoy the same rights, benefits and advantages as nationals.

Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.

I enjoyed eating food like [unclear] would come and ask me, "Yes ma'am, what you want?"

Kelner podchodził i pytał: "Co mógłbym panience podać?". Uwielbiałam to!

She has been an outstanding rapporteur and I have very much enjoyed working with her.

Okazała się ona doskonałą sprawozdawczynią i z przyjemnością wspominam naszą współpracę.

This will allow us to enjoy much greater benefits, while easing the environmental impact.

Pomoże to nam uzyskać znacznie większe korzyści oraz zoptymalizować wpływ na środowisko.

That also constitutes the entertainment portion of this talk, so I hope you enjoyed it.

To była także rozrywkowa część tego wykładu, więc mam nadzieję, że bawiliście się dobrze.

In recent times, Ukraine has enjoyed a high level of political freedoms.

Ostatnio Ukraina korzystała ze swobód politycznych na wysokim poziomie.

In short, I enjoyed listening to the debate and I will be happy to answer some questions.

Słowem, z przyjemnością wysłuchałem debaty i z radością odpowiem na niektóre z pytań.

Our Europe is a pleasant place where people enjoy increasing mobility.

Nasza Europa jest przyjaznym miejscem, w którym ludzie stają się coraz bardziej mobilni.

To enjoy being deceived, an audience must first suspend its disbelief.

Żeby oszukiwany miał przyjemność, widownia musi najpierw zawiesić niedowierzanie.

And, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.

No i jak nic z tego nie wyjdzie, może sobie odlecieć na wesołą fiestę.

We enjoyed constructive cooperation in the committees, which produced good results.

Mieliśmy przyjemność konstruktywnie współpracować w komisjach, co przyniosło dobre efekty.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.