Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "embarrassed"

 

"embarrassed" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 37

embarrassed {przymiotnik}

embarrassed {przym.} (też: ashamed, shamefaced, abashed)

zawstydzony {przym. m.}

SW: All right. ~~~ Well, Einstein was pretty embarrassed to admit this earlier, but she was telling me backstage that she had a problem.

SW: Einstein był trochę zawstydzony by przyznać to wcześniej, ale przed wyjściem powiedziała mi, że ma problem.

to embarrass {czasownik}

to embarrass [embarrassed|embarrassed] {czas.} (też: to do down, to expose, to ridicule, to compromise)

to embarrass [embarrassed|embarrassed] {czas.} (też: to shame, to ashame)

zawstydzać {czas.}
ambarasować {czas.} [starom.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "embarrassed":

Synonimy (angielski) dla "embarrass":

 

Podobne tłumaczenia

"embarrassed" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "embarrassed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Madam President, I am somewhat embarrassed after so much praise, and so I will keep it short.

Pani przewodnicząca! Czuję się nieco zakłopotany tyloma pochwałami, wypowiem się więc krótko.

I'm kind of into this stuff, and I'm going to stop being embarrassed."

Jestem zainteresowany tymi rzeczami i nie będę się tego wstydził."

First of all, I was embarrassed because I had not read the novel "Dune" at that time.

Po pierwsze, poczułem się zażenowany, bo nie przeczytałem "Diuny".

In reality, European institutions are embarrassed by this issue.

W rzeczywistości kwestia ta wprawia instytucje europejskie w zakłopotanie.

I said, "No way, ma, you have embarrassed me my entire life."

Powiedziałam: "Nie ma mowy, mamo, robiłaś mi obciach przez całe moje życie".

Why do we feel somehow embarrassed and divided, however, when asked to support your candidacy?

Dlaczego czujemy się zakłopotani i podzieleni, gdy prosi się nas, byśmy poparli pańską kandydaturę?

You were saying that you were really embarrassed, because you're in love with a pirate?

Mówiłaś, że jesteś zawstydzona, bo zakochałaś się w piracie.

They are not even embarrassed about saying and doing the opposite of what they previously announced.

Nie są nawet zażenowane tym, że mówią i robią coś zupełnie sprzecznego z wcześniejszymi oświadczeniami.

It wouldn't be because you're embarrassed of me, right?

Nie mówisz tego przypadkiem dlatego, że się mnie wstydzisz?

You can see the policeman's face. ~~~ He looks embarrassed.

Widać było twarz policjanta Wyglądał na zakłopotangeo.

I am embarrassed to hear that we are still afraid of the myth of the so-called Polish plumber.

Jestem zakłopotana, kiedy słyszę, że wśród niektórych nadal pokutuje mit tak zwanego polskiego hydraulika.

(FR) Mr President, I am very embarrassed because I would have liked to have taken part in this discussion.

(FR) Panie przewodniczący! Czuje się wielce zakłopotany, ponieważ chciałem wziąć udział w tej dyskusji.

I feel embarrassed for Mr Schulz because he has said things he must feel ashamed of.

Czuję się zakłopotana z powodu posła Schulza, ponieważ wygłosił on zdania, których z pewnością się wstydzi.

In fact, some of the kids were visibly embarrassed when they were told that their mothers had been consulted.

Co więcej, niektóre dzieci były zażenowane, kiedy się dowiedziały, że poradzono się ich matek.

And they're not embarrassed by a meds caddy that's ugly, that sits on their kitchen table and says, "I'm old.

I nie są zawstydzeni przez paskudną kasetkę na leki, która leży na ich stole kuchennym i mówi: "Jestem stary.

Because you know, as a kid you're embarrassed and you're sensitive, and everyone knows you guys don't have money.

Wiecie, jako dziecko Jako dziecko czujesz się zakłopotany, oraz wrażliwy - wszyscy wiedzą, że nie macie pieniędzy.

It's painful enough to feel sad, but on top of it... to feel embarrassed for feeling, that is the killer.

Wystarczająco bolesne jest czuć smutek, ale na dodatek...... czuć skrępowanie z powodu tego uczucia to jest już zabójcze.

Why are you embarrassed, Kimberly?

Dlaczego jesteś zawstydzona, Kimberly?

They are too embarrassed or they are worried or they are shy.

Są zbyt nieśmiali i zawstydzeni.

I felt shy, I felt embarrassed.

Czułam nieśmiałość i zażenowanie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: unoszący się na wodzie, filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.