Search for the most beautiful word
degenerately
fluctuation

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "easy-going"

 

"easy-going" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 43

easy-going {przymiotnik}

easy-going {przym.} (też: free, uninhibited, laidback, effortless)

swobodny {przym. m.}

easy-going {przym.}

easy-going {przym.} (też: problem-free, seamless, flawless, trouble-free)

bezproblemowy {przym. m.}

easy-going {przym.}

luźny {przym. m.} [pot.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"easy-going" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "easy-going" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And typically that has meant retiring to the easy chair, or going down to Arizona to play golf.

I zazwyczaj chodzi tu o emeryturę na bujanym fotelu albo granie w golfa w Arizonie.

If we want to implement genuine democratic reforms, then economic reforms will also be necessary, and that is not going to be easy.

Jeżeli chcemy przeprowadzić prawdziwie demokratyczne reformy, to konieczne będą też reformy gospodarcze, a to nie będzie łatwe.

With Viktor Yanukovich elected as president, Ukraine has a strong, easy-going leader who is open towards both Europe and Russia alike.

Dzięki wyborowi Wiktora Janukowycza na prezydenta, Ukraina ma teraz silnego i spokojnego przywódcę, który jest otwarty zarówno na Europę, jak i na Rosję.

It's as easy to rag on cars as it is on Wal-Mart; I'm not going to do that.

Łatwo jest narzekać na samochody, tak jak na sklepy dyskontowe; ja nie zamierzam.

So I'm just going to go into a different step now, which is easier for me.

Więc teraz zmienię sposób opowiadania. ~~~ Na taki, który jest dla mnie łatwiejszy.

This is not going to be easy, but I believe that we are moving in the right direction.

Nie będzie to łatwe, ale wierzę, że zmierzamy we właściwym kierunku.

Now, I'm going to show you all how easy it is to manipulate the human mind once you know how.

Teraz pokażę wam, jak łatwo manipulować ludzkim umysłem, kiedy wie się jak.

And typically that has meant retiring to the easy chair, or going down to Arizona to play golf.

I zazwyczaj chodzi tu o emeryturę na bujanym fotelu albo granie w golfa w Arizonie.

An account that explains the presence of beauty in everything on this list is not going to be easy.

Wyjaśnienie zjawiska piękna dla każdej wymienionej rzeczy nie będzie proste,

But it won't be easy, because they're not going to look like this.

Co nie będzie proste, bo łańcuchy nie będą wyglądać tak.

No one said this was going to be an easy undertaking.

Nikt nie mówił, że to będzie łatwe przedsięwzięcie.

And there is George Bush sitting there going, "Heh heh heh heh ..." (Laughter) "Not so easy is it?

A George Bush siedzi i się śmieje: "Heh heh heh heh..." (Śmiech) "To nie takie łatwe, jak wam się wydawało, co?

And the prospect I'm offering you, of an easier surgery ... is that going to make that diagnosis any less terrifying?

I prospekt, który wam oferuję, łatwiejszej operacji... czy to sprawi, że diagnoza będzie mniej przerażająca?

And it's going to take real work to change that. ~~~ But, nobody ever said that doing God's work was going to be easy.

I będzie na prawdę ciężko to zmienić, ale nikt nie powiedział, że odwalanie roboty za Boga będzie łatwe.

But do not think it is going to be easy.

Proszę jednak nie myśleć, że będzie to łatwe.

It is not an easy task to deal with this crisis, but we are nevertheless going to do our best.

Rozwiązanie tej kryzysowej sytuacji nie jest łatwym zadaniem, ale mimo to zamierzamy uczynić wszystko, co w naszej mocy.

Paul is the designer of this wand, and maybe its easiest for him to come over here and tell me in person what's going on.

Paul jest projektantem różdżki i może najprościej będzie, jak tu podejdzie i opowie mi sam co się dzieje.

Been there. ~~~ Not going to be easy."

Nie będzie łatwo." On na to: "Nie, nie.

However, this is not going to be an easy process.

Nie będzie to jednak łatwy proces.

Life is not going to be easier for us.

Życie nie będzie dla nas prostsze.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kłębek nerwów, rozwijać się, rezultat, rozrachunek, sedno sprawy

Podobne słowa

easier · easiest · easily · east · eastbound · Easter · eastern · eastward · easy · easy-breezy · easy-going · easy-peasy · easy-to-use · easygoing · eatables · eater · eatery · eating · eats · eatshit · eave

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.