Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "easy-going"

 

"easy-going" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 39

easy-going {przymiotnik}

easy-going {przym.} (też: free, uninhibited, laidback, effortless)

swobodny {przym. m.}

easy-going {przym.}

wyluzowany {przym. m.}

easy-going {przym.}

na luzie {przym. m.}

easy-going {przym.}

luźny {przym. m.} [pot.]

easy-going {przym.} (też: problem-free, seamless, flawless, trouble-free)

bezproblemowy {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"easy-going" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "easy-going" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

If we want to implement genuine democratic reforms, then economic reforms will also be necessary, and that is not going to be easy.

Jeżeli chcemy przeprowadzić prawdziwie demokratyczne reformy, to konieczne będą też reformy gospodarcze, a to nie będzie łatwe.

With Viktor Yanukovich elected as president, Ukraine has a strong, easy-going leader who is open towards both Europe and Russia alike.

Dzięki wyborowi Wiktora Janukowycza na prezydenta, Ukraina ma teraz silnego i spokojnego przywódcę, który jest otwarty zarówno na Europę, jak i na Rosję.

It's as easy to rag on cars as it is on Wal-Mart; I'm not going to do that.

Łatwo jest narzekać na samochody, tak jak na sklepy dyskontowe; ja nie zamierzam.

This is not going to be easy, but I believe that we are moving in the right direction.

Nie będzie to łatwe, ale wierzę, że zmierzamy we właściwym kierunku.

An account that explains the presence of beauty in everything on this list is not going to be easy.

Wyjaśnienie zjawiska piękna dla każdej wymienionej rzeczy nie będzie proste,

But it won't be easy, because they're not going to look like this.

Co nie będzie proste, bo łańcuchy nie będą wyglądać tak.

No one said this was going to be an easy undertaking.

Nikt nie mówił, że to będzie łatwe przedsięwzięcie.

And there is George Bush sitting there going, "Heh heh heh heh ..." (Laughter) "Not so easy is it?

A George Bush siedzi i się śmieje: "Heh heh heh heh..." (Śmiech) "To nie takie łatwe, jak wam się wydawało, co?

And the prospect I'm offering you, of an easier surgery ... is that going to make that diagnosis any less terrifying?

I prospekt, który wam oferuję, łatwiejszej operacji... czy to sprawi, że diagnoza będzie mniej przerażająca?

And it's going to take real work to change that. ~~~ But, nobody ever said that doing God's work was going to be easy.

I będzie na prawdę ciężko to zmienić, ale nikt nie powiedział, że odwalanie roboty za Boga będzie łatwe.

But do not think it is going to be easy.

Proszę jednak nie myśleć, że będzie to łatwe.

Paul is the designer of this wand, and maybe its easiest for him to come over here and tell me in person what's going on.

Paul jest projektantem różdżki i może najprościej będzie, jak tu podejdzie i opowie mi sam co się dzieje.

Been there. ~~~ Not going to be easy."

Nie będzie łatwo." On na to: "Nie, nie.

However, this is not going to be an easy process.

Nie będzie to jednak łatwy proces.

Life is not going to be easier for us.

Życie nie będzie dla nas prostsze.

I am not saying it is going to be easy.

Nie twierdzę, że będzie to łatwe.

going to RISD -- and I couldn't reconcile this real easy,

I tutaj widzimy, jak to wygląda.

This is easy to understand, because how are you going to develop risk profiles of potential terrorists on the basis of PNR data?

Łatwo to zrozumieć, bo jak można opracować profile ryzyka potencjalnych terrorystów na podstawie danych PNR?

Businesses are not allowed to ask a woman if she is going to have a baby, so it is easy - they just do not employ her.

Przedsiębiorstwa nie mają prawa zapytać kobiety, czy zamierza mieć dziecko, więc robią rzecz prostą - po prostu jej nie zatrudniają.

I would like to say that in this case it is going to be very easy for me because everyone who has asked to 'catch my eye' is female.

Mówię to dlatego, że w tym przypadku jest zupełnie odwrotnie, ponieważ wszystkie osoby, które się zgłosiły, są kobietami.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

easiest · easily · east · eastbound · Easter · eastern · easternmost · eastward · easy · easy-breezy · easy-going · easy-peasy · easy-to-use · easygoing · eatables · eater · eatery · eating · eats · eatshit · eave

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.