Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "easy-going"

 

"easy-going" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 44

easy-going {przymiotnik}

easy-going {przym.} [zł.] (też: free, uninhibited, laidback, effortless)

swobodny {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"easy-going" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "easy-going" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And typically that has meant retiring to the easy chair, or going down to Arizona to play golf.

I zazwyczaj chodzi tu o emeryturę na bujanym fotelu albo granie w golfa w Arizonie.

AM: This one's only a couple of tons, so it's fairly easy to get going.

AM: Ten ma tylko kilka ton, więc dość łatwo go rozruszać.

Now, you can see the odds of winning haven't changed, but it's now fantastically easy to imagine who's going to win.

zobaczcie że prawdopodobieństwo wygranej się nie zmieniło, ale teraz jest bardzo łatwo wyobrazić sobie kto wygra.

If we want to implement genuine democratic reforms, then economic reforms will also be necessary, and that is not going to be easy.

Jeżeli chcemy przeprowadzić prawdziwie demokratyczne reformy, to konieczne będą też reformy gospodarcze, a to nie będzie łatwe.

With Viktor Yanukovich elected as president, Ukraine has a strong, easy-going leader who is open towards both Europe and Russia alike.

Dzięki wyborowi Wiktora Janukowycza na prezydenta, Ukraina ma teraz silnego i spokojnego przywódcę, który jest otwarty zarówno na Europę, jak i na Rosję.

It's as easy to rag on cars as it is on Wal-Mart; I'm not going to do that.

Łatwo jest narzekać na samochody, tak jak na sklepy dyskontowe; ja nie zamierzam.

So I'm just going to go into a different step now, which is easier for me.

Więc teraz zmienię sposób opowiadania. ~~~ Na taki, który jest dla mnie łatwiejszy.

This is not going to be easy, but I believe that we are moving in the right direction.

Nie będzie to łatwe, ale wierzę, że zmierzamy we właściwym kierunku.

Now, I'm going to show you all how easy it is to manipulate the human mind once you know how.

Teraz pokażę wam, jak łatwo manipulować ludzkim umysłem, kiedy wie się jak.

And typically that has meant retiring to the easy chair, or going down to Arizona to play golf.

I zazwyczaj chodzi tu o emeryturę na bujanym fotelu albo granie w golfa w Arizonie.

An account that explains the presence of beauty in everything on this list is not going to be easy.

Wyjaśnienie zjawiska piękna dla każdej wymienionej rzeczy nie będzie proste,

AM: This one's only a couple of tons, so it's fairly easy to get going.

AM: Ten ma tylko kilka ton, więc dość łatwo go rozruszać.

But it won't be easy, because they're not going to look like this.

Co nie będzie proste, bo łańcuchy nie będą wyglądać tak.

No one said this was going to be an easy undertaking.

Nikt nie mówił, że to będzie łatwe przedsięwzięcie.

And there is George Bush sitting there going, "Heh heh heh heh ..." (Laughter) "Not so easy is it?

A George Bush siedzi i się śmieje: "Heh heh heh heh..." (Śmiech) "To nie takie łatwe, jak wam się wydawało, co?

Now, you can see the odds of winning haven't changed, but it's now fantastically easy to imagine who's going to win.

zobaczcie że prawdopodobieństwo wygranej się nie zmieniło, ale teraz jest bardzo łatwo wyobrazić sobie kto wygra.

And the prospect I'm offering you, of an easier surgery ... is that going to make that diagnosis any less terrifying?

I prospekt, który wam oferuję, łatwiejszej operacji... czy to sprawi, że diagnoza będzie mniej przerażająca?

And it's going to take real work to change that. ~~~ But, nobody ever said that doing God's work was going to be easy.

I będzie na prawdę ciężko to zmienić, ale nikt nie powiedział, że odwalanie roboty za Boga będzie łatwe.

But do not think it is going to be easy.

Proszę jednak nie myśleć, że będzie to łatwe.

It is not an easy task to deal with this crisis, but we are nevertheless going to do our best.

Rozwiązanie tej kryzysowej sytuacji nie jest łatwym zadaniem, ale mimo to zamierzamy uczynić wszystko, co w naszej mocy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: hipokryta, uśpić czyjąś czujność, znęcać się nad kimś, dać komuś kopniaka, podstawy wykształcenia - czytanie, pisanie, arytmetyka

Podobne słowa

easement · easier · easiest · easily · east · eastbound · Easter · eastern · eastward · easy · easy-going · easy-peasy · easy-to-use · easygoing · eatables · eatery · eating · eats · eatshit · eave · eavedropping

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.