Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Eagle"

 

"Eagle" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 31

Eagle {rzeczownik}

Eagle {rzecz.} [astron.] (też: Aquila, Aql)

Orzeł {m.} [astron.]

For thus saith Jehovah: Behold, he shall fly as an eagle, and shall spread out his wings against Moab.

Bo tak mówi Pan: Oto nieprzyjaciel jako orzeł przyleci, a rozciągnie skrzydła swe na Moaba.

Though thou mount on high as the eagle, and though thy nest be set among the stars, I will bring thee down from thence, saith Jehovah.

Choćbyś się wywyższył jako orzeł, owszem, choćbyś między gwiazdami położył gniazdo twoje, i stamtąd cię stargnę, mówi Pan.

Jehovah will bring a nation against thee from far, from the end of the earth, as the eagle flieth; a nation whose tongue thou shalt not understand;

Przywiedzie Pan na cię naród z daleka, od kończyn ziemi, który przyleci jako orzeł, naród, którego języka nie zrozumiesz.

Make thee bald, and cut off thy hair for the children of thy delight: enlarge thy baldness as the eagle; for they are gone into captivity from thee.

Obłyś się i ostrzyż się dla synów rozkoszy twoich; rozszerz łysinę twoję jako orzeł, bo się prowadzą od ciebie.

Behold, he shall come up and fly as the eagle, and spread out his wings against Bozrah: and the heart of the mighty men of Edom at that day shall be as the heart of a woman in her pangs.

Oto jako orzeł przypadnie i przyleci, a rozciągnie skrzydła swe nad Bocrą, i stanie się serce mocarzów z Edom dnia onego, jako serce niewiasty bolejącej.

eagle {rzeczownik}

eagle {rzecz.}

orzeł {m.}

For thus saith Jehovah: Behold, he shall fly as an eagle, and shall spread out his wings against Moab.

Bo tak mówi Pan: Oto nieprzyjaciel jako orzeł przyleci, a rozciągnie skrzydła swe na Moaba.

Though thou mount on high as the eagle, and though thy nest be set among the stars, I will bring thee down from thence, saith Jehovah.

Choćbyś się wywyższył jako orzeł, owszem, choćbyś między gwiazdami położył gniazdo twoje, i stamtąd cię stargnę, mówi Pan.

Jehovah will bring a nation against thee from far, from the end of the earth, as the eagle flieth; a nation whose tongue thou shalt not understand;

Przywiedzie Pan na cię naród z daleka, od kończyn ziemi, który przyleci jako orzeł, naród, którego języka nie zrozumiesz.

Make thee bald, and cut off thy hair for the children of thy delight: enlarge thy baldness as the eagle; for they are gone into captivity from thee.

Obłyś się i ostrzyż się dla synów rozkoszy twoich; rozszerz łysinę twoję jako orzeł, bo się prowadzą od ciebie.

Behold, he shall come up and fly as the eagle, and spread out his wings against Bozrah: and the heart of the mighty men of Edom at that day shall be as the heart of a woman in her pangs.

Oto jako orzeł przypadnie i przyleci, a rozciągnie skrzydła swe nad Bocrą, i stanie się serce mocarzów z Edom dnia onego, jako serce niewiasty bolejącej.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "eagle":

 

Podobne tłumaczenia

"Eagle" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Eagle" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Powder Sucrose Dextran Sorbitol Amino acids Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM)

Proszek Sacharoza Dekstran Sorbitol Aminokwasy Podłoże Dulbecco’ s Modified Eagle (DMEM)

But this was spotted by an eagle-eye investigator, and he was convicted.

Zostało to odkryte przez jednego z bystrych śledczych, i chłopak został skazany.

The other ingredients in Rotarix are: sucrose, Di-sodium Adipate, Dulbecco’s Modified Eagle

Inne składniki to: sacharoza, disodu adypinian, Podłoże Dulbecco’ s Modified Eagle (DMEM),

But these are they of which ye shall not eat: the eagle, and the gier-eagle, and the ospray,

Te zasię są, których jeść nie będziecie: Orła, i gryfa, i morskiego orła.

Sucrose Di-sodium Adipate Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM)

Sacharoza Disodu adypinian Podłoże Dulbecco’ s Modified Eagle (DMEM) Woda jałowa

And he said unto them, Where the body [is], thither will the eagles also be gathered together.

A on im rzekł: Gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły.

TM: OK, now Dan will play his piece "My Eagle Song" for you.

TM: OK, teraz Dan wykona dla was swój utwór "My Eagle Song" (Aplauz)

You see insects, you see frogs, snakes, eagles, butterflies, frogs, snakes, eagles.

Widzicie owady, żaby, węże, orły, motylki, żaby, węże, orły.

For [riches] certainly make themselves wings, Like an eagle that flieth toward heaven.

bo sobie uczyni skrzydła podobne orlim, i uleci do nieba.

Wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.

Bo gdziekolwiek będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły.

The insects are eaten by the frogs; the frogs are eaten by the snakes; the snakes are eaten by the eagles.

Owady zjadane przez żaby, żaby przez węże, węże przez orły.

Eagles Earles Minimal Essential Medium with Hepes buffer and Lactalbumin hydrolysate

Pożywka Eagle- Earles z HEPES i pepton z laktalbuminy

Behold, he shall come up as clouds, and his chariots [shall be] as the whirlwind: his horses are swifter than eagles.

Oto występuje jako obłoki, a wozy jego jako wicher, prędsze są niż orły konie jego.

The " why not " guys are like eagles.

Faceci " Czemu nie? " są jak orły.

Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagles' wings, and brought you unto myself.

Dan, i Neftali, Gad, i Aser.

Our pursuers were swifter than the eagles of the heavens: They chased us upon the mountains, they laid wait for us in the wilderness.

Prędsi są ci, którzy nas gonią, niż orły niebieskie; po górach nas gonią, na pustyniach czyhają na nas.

The way of an eagle in the air; The way of a serpent upon a rock; The way of a ship in the midst of the sea; And the way of a man with a maiden.

Drogi orlej na powietrzu, drogi wężowej na skale, drogi okrętowej w pośród morza, i drogi mężowej z panną.

The eye that mocketh at his father, And despiseth to obey his mother, The ravens of the valley shall pick it out, And the young eagles shall eat it.

Oko, które się naśmiewa z ojca, i wzgardza posłuszeństwem macierzyńskiem, wykłują kruki u potoków, i orlęta je wyjedzą.

And these ye shall have in abomination among the birds; they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, and the gier-eagle, and the ospray,

A wnętrzności i nogi opłucze wodą; i będzie ofiarował kapłan to wszystko, i zapali to na ołtarzu.

Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives, And in their death they were not divided: They were swifter than eagles, They were stronger than lions.

Saul i Jonatan miłośni i przyjemni za żywota swego, i w śmierci swojej nie są rozłączeni, nad orły lekciejsi, nad lwy mocniejsi byli.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

e.g. · e-liquid · e-mail · e-pistle · E.R. · e-zine · each · eager · eagerly · eagerness · eagle · eagle-eyed · eagle's · eagles · eaglet · ear · ear-piece · earache · earbuds · eardrum · earflaps

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.