Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Tłumaczenie hasła "dysarthria" w języku:

fr· de· ru· it

Językowy Mundial bab.la 2016

UK
VS
MS
Я тебе кохаю Saya sayang kamu

Głosuj na swój ulubiony język!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "dysarthria"

Tłumaczenie

"dysarthria" tłumaczenie polskie

Wyślij prośbę o dodanie tego tłumaczenia. Staramy się uzupełniać słownik o nowe hasła w ciągu 24 godzin.
Jeśli szukasz tłumaczenia całego zwrotu lub zdania, możesz zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dysarthria" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Somnolence, abnormal coordination, dysarthria, migraine

Senność, nieprawidłowa koordynacja, dyzartria, migrena

Other symptoms noted include extrapyramidal symptoms, dysarthria, ataxia, aggression, dizziness, weakness, hypertension and convulsion.

Inne obserwowane objawy to: objawy pozapiramidowe, zaburzenia mowy, ataksja, agresja, zawroty głowy, osłabienie, nadciśnienie i drgawki.

Dizziness, somnolence Ataxia, coordination abnormal, tremor, dysarthria, memory impairment, disturbance in attention, paraesthesia

Zawroty głowy, senność Ataksja, zaburzenia koordynacji, drżenia, zaburzenia mowy, zaburzenia pamięci, trudności w skupieniu uwagi, parestezje

Depressed level of consciousness Disturbance in attention Cognitive disorder Hypoaesthesia Balance disorder Migraine Motor dysfunction Dysarthria

Obniżony poziom świadomości Zaburzenia uwagi Zaburzenia zdolności poznawczych Niedoczulica Zaburzenia równowagi Migrena Zaburzenia motoryczne Dyzartria

amnesia, paraesthesia, somnolence ataxia/ coordination abnormal, dizziness, disturbance in attention, parosmia, speech disorder (dysarthria, slurred speech), hypoaesthesia

amnezja, parestezje, senność bezład lub brak koordynacji ruchów, zawroty głowy, zmniejszona koncentracja, omamy węchowe, zaburzenia mowy (dyzartria, mowa zamazana), niedoczulica
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: szachy na lodzie, osoba która płynnie przechodzi z jednej identyfikacji płciowej w inną, wyciągnąć królika z kapelusza, zakon, pod kątem prostym

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.